• Tuomas Keränen

Ota kantaa nusinerseeniin

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto on julkaissut avoimeen kommentointiin suositusluonnoksen, joka koskee nusinerseeni-lääkkeen käyttöä SMA-taudin hoidossa. Kommentointi on avoinna otakantaa.fi-sivustolla 15. tammikuuta saakka.

PALKOn suositusluonnoksen mukaan nusinerseeni ei kuuluisi julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan SMA-taudin hoidossa.

Lääkkeen hinta on sen vaikuttavuuteen nähden PALKOn mukaan kohtuuton. Mikäli lääkkeen hinta olisi alempi, sen käyttäminen tarkasti määritellyillä potilasryhmillä olisi PALKOn mukaan lääketieteellisesti perusteltua.

PALKO perehtyy alkuvuonna avoimen kommentoinnin vastauksiin ja päättää lopullisen suosituksen hyväksymisestä.

Lisää aiheesta

PALKO sai moitteita eduskunnan oikeusasiamieheltä
Uusi vuosi kiristi alkoholiverotusta ja helpotti kalliiden lääkkeiden hankintaa
PALKO ei suosittele nusinerseenia

Kirjoittajat
Tuomas Keranen
tuomas.keranen@laakarilehti.fi

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi