• Ulla Toikkanen

PALKO hyväksyi suosituksen nusinerseenin käytöstä

PALKO:n mukaan nusinerseenia voisi käyttää tiettyjen potilaiden hoidossa, jos sen hinta laskee huomattavasti.

PALKO hyväksyi suosituksen nusinerseenin käytöstä Kuva 1 / 1

PALKO:n suosituksen mukaan nusinerseeni voisi kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan erikseen määritellylle SMA-tautia sairastavien potilaiden joukolle, jos todellinen hankintahinta saadaan neuvotteluissa merkittävästi niin sanottua listahintaa pienemmäksi. Hintaneuvottelut käydään lääkeyrityksen ja lääkettä ostavien tahojen välillä.

Ennen lopullisen suosituksen hyväksymistä PALKO julkaisi suositusluonnoksen julkisesti kommentoitavaksi otakantaa.fi-palvelussa. Luonnoksesta saatiin lähes 60 kommenttia, joiden perusteella suositukseen tehtiin muutoksia. PALKO:n päätös suosituksen hyväksymisestä oli yksimielinen.

Pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ei vielä tietoa

Nusinerseeni on SMA-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, joka on saanut myyntiluvan toukokuussa 2017. SMA-tauti (spinaalinen lihasatrofia) on geenivirheestä johtuva neurologinen sairaus, joka aiheuttaa etenevän lihasheikkouden. Taudinkuva vaihtelee sairauden eri alaryhmissä huomattavasti.

Nusinerseenin on todettu parantavan motorista toimintakykyä ja kehitystasoa osalla lapsipotilaista. Lääke ei paranna sairauden aiheuttavaa geenivirhettä, mutta voi hidastaa taudin etenemistä tai jopa pysäyttää sen. Nusinerseenin pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta tai turvallisuudesta ei ole vielä tietoa, koska kysymyksessä on uusi lääke.

Lääkehoidon jatkaminen on perusteltua ainoastaan potilailla, jotka hyötyvät hoidosta. PALKO antaa hoidon jatkamisessa sovellettavista tarkemmista lääketieteellisistä kriteereistä täydentävän suosituksen viimeistään syksyllä 2018.

Hankintahinnasta neuvoteltava

Nusinerseenin potilaskohtainen hinta on listahintaa käyttäen noin puoli miljoonaa euroa ensimmäisenä hoitovuonna ja seuraavina vuosina puolet siitä.

PALKO katsoi, että lääkkeen nykyinen potilaskohtainen listahinta on liian korkea suhteessa sen odotettuun vaikuttavuuteen, jotta lääke voitaisiin ottaa palveluvalikoimaan edes edellä todetuilla potilailla.

PALKO:n annettua suosituksensa lääkkeiden hankinnasta vastaavien tahojen tehtävänä on neuvotella lääkeyrityksen kanssa lääkkeelle hinta, joka on oikeassa suhteessa sen vaikuttavuuteen.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

HS: Norja hyväksyi nusinerseenin
PALKO sai moitteita oikeus­asia­mieheltä
PALKOn on täsmennettävä suosituksen ja lausunnon eroa

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.