• Ulla Toikkanen

PALKO hyväksyi suosituksen nusinerseenin käytöstä

PALKO:n mukaan nusinerseenia voisi käyttää tiettyjen potilaiden hoidossa, jos sen hinta laskee huomattavasti.

PALKO hyväksyi suosituksen nusinerseenin käytöstä Kuva 1 / 1

PALKO:n suosituksen mukaan nusinerseeni voisi kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan erikseen määritellylle SMA-tautia sairastavien potilaiden joukolle, jos todellinen hankintahinta saadaan neuvotteluissa merkittävästi niin sanottua listahintaa pienemmäksi. Hintaneuvottelut käydään lääkeyrityksen ja lääkettä ostavien tahojen välillä.

Ennen lopullisen suosituksen hyväksymistä PALKO julkaisi suositusluonnoksen julkisesti kommentoitavaksi otakantaa.fi-palvelussa. Luonnoksesta saatiin lähes 60 kommenttia, joiden perusteella suositukseen tehtiin muutoksia. PALKO:n päätös suosituksen hyväksymisestä oli yksimielinen.

Pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ei vielä tietoa

Nusinerseeni on SMA-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, joka on saanut myyntiluvan toukokuussa 2017. SMA-tauti (spinaalinen lihasatrofia) on geenivirheestä johtuva neurologinen sairaus, joka aiheuttaa etenevän lihasheikkouden. Taudinkuva vaihtelee sairauden eri alaryhmissä huomattavasti.

Nusinerseenin on todettu parantavan motorista toimintakykyä ja kehitystasoa osalla lapsipotilaista. Lääke ei paranna sairauden aiheuttavaa geenivirhettä, mutta voi hidastaa taudin etenemistä tai jopa pysäyttää sen. Nusinerseenin pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta tai turvallisuudesta ei ole vielä tietoa, koska kysymyksessä on uusi lääke.

Lääkehoidon jatkaminen on perusteltua ainoastaan potilailla, jotka hyötyvät hoidosta. PALKO antaa hoidon jatkamisessa sovellettavista tarkemmista lääketieteellisistä kriteereistä täydentävän suosituksen viimeistään syksyllä 2018.

Hankintahinnasta neuvoteltava

Nusinerseenin potilaskohtainen hinta on listahintaa käyttäen noin puoli miljoonaa euroa ensimmäisenä hoitovuonna ja seuraavina vuosina puolet siitä.

PALKO katsoi, että lääkkeen nykyinen potilaskohtainen listahinta on liian korkea suhteessa sen odotettuun vaikuttavuuteen, jotta lääke voitaisiin ottaa palveluvalikoimaan edes edellä todetuilla potilailla.

PALKO:n annettua suosituksensa lääkkeiden hankinnasta vastaavien tahojen tehtävänä on neuvotella lääkeyrityksen kanssa lääkkeelle hinta, joka on oikeassa suhteessa sen vaikuttavuuteen.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Palko: Sebelipaasi alfan hinnan pitäisi laskea
Palko: Sebelipaasi alfan hinnan pitäisi laskea
Yliopistosairaalat ja lääkeyritys pääsivät sopuun nusinerseenin hinnasta

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.