REACH-asetus parantaa kemikaalien turvallisuutta

Kemikaalien valmistajien ja maahantuojien on esirekisteröitävä kemikaalinsa tänä vuonna EU:n kemikaalivirastossa.

Kemikaalien valmistajien ja maahantuojien on esirekisteröitävä kemikaalinsa tämän vuoden kesä- ja joulukuun välisenä aikana EU:n kemikaalivirastossa. REACH-menettelyn myötä karsiutuu vaarallisimpia kemikaaleja pois. Pääpaino tässä työssä on kuluttajan- ja ympäristönsuojelussa sekä kemikaalien pitkäaikaisissa vaikutuksissa. Jos aineita ei esirekisteröidä, pitää ne REACH-lainsäädännön mukaan rekisteröidä myöhemmin, jotta niiden valmistusta ja tuontia voidaan jatkaa.

– REACH-prosessi parantaa kemikaalien turvallisuutta, myös työpaikoilla. Esirekisteröinnin jälkeen EU:n kemikaalivirasto julkaisee luettelon esirekisteröidyistä aineista ja turvallisuusarvioinnit käynnistyvät, kertoo vanhempi tutkija Eero Priha Työterveyslaitokselta.

REACH-asetuksessa puhutaan erityistä huolta aiheuttavista aineista, joihin kuuluvat pysyvät biokertymät ja toksiset aineet, kuten esimerkiksi PCB:n ja DDT:n tyyppiset aineet. Myös niin sanotut CMR-aineet eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavat aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia. CMR-aineiden käyttö tulee luvanvaraiseksi.

– CMR-aineita voi olla jopa 2 000. Niiden käyttäminen eri tarkoituksiin on perusteltava sosioekonomisilla syillä ja riskit on pystyttävä pitämään hallinnassa. On myös osoitettava, että CMR-aineita ei pystytä korvaamaan muilla aineilla tai menetelmillä, Priha toteaa.

Eläinkokeista siirrytään in vitro -testeihin

REACH-asetuksen aikaansaaminen kesti melkein 10 vuotta. Priha mainitsee, että kemikaalien hormonaalisista vaikutuksista, niin sanotuista hormonihäiriköistä, tiedetään vielä liian vähän ihmisten kohdalla. REACH-asetusta laadittaessa keskusteltiin paljon siitä, otetaanko hormonihäiriköt erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin mukaan. Nyt hormonihäiriköitä ei sisällytetty tähän ryhmään. Asia arvioidaan uudelleen noin 5 vuoden päästä.

– Tutkimuksissa on arveltu, että hormonihäiriköt vaikuttavat paitsi lisääntymisterveyteen, myös hormonaalisten syöpien syntyyn. Ei ole pystytty osoittamaan suoraan, että rintasyöpä johtuu jonkin kemikaalin vaikutuksesta. Koska se on niin yleinen sairaus, vähäinenkin syyosuus voi kuitenkin olla merkittävä, sanoo Priha.

Prihan mukaan kemikaalien myrkyllisyyttä mittaavat testit ovat suhteellisen luotettavia. Nyt trendinä on vaihtaa eläinkokeet in vitro -testeihin. Samoin on pyritty kehittämään erilaisia laskennallisia in silico -menetelmiä.

– Uskon, että ympäristöpuolella laskennalliset menetelmät valtaavat entistä enemmän jalansijaa, mutta ne voivat tuottaa pahoja virheitä silloin, kun arvioidaan aineiden myrkyllisyyttä ihmisille. Testejä on standardoitu paljon OECD:ssä. Ongelmallisiksi ovat osoittautuneet kemikaalien hormonaaliset vaikutukset ja lisääntymisterveyteen liittyvät seikat: niitä ei oikein hallita laskennallisilla malleilla, Priha huomauttaa.

Ulla Toikkanen

Luetuimmat / Lääkärilehti

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi