Eläimistä luovuttajia elinsiirtoihin?

Elinsiirtojen onnistumisen mahdollisuudet ovat parantuneet nopeasti tehostuneen lääkityksen myötä. Alan tulevaisuudennäkymät saavat kuitenkin maailman johtavilta kirurgeilta täysin vastakkaiset arviot. Maksansiirron uranuurtaja, englantilainen Sir Roy Calne uskoo eläimiltä saatavien elinten käyttömahdollisuuksiin. Sydän- ja keuhkosiirtojen isä, amerikkalainen Norman Shum-way taas suhtautuu skeptisesti xenotransplantaatioon eli eläinten käyttöön ihmisille siirrettävien elinten luovuttajina. Tähtikirurgit selostivat näkemyksiään Nurmijärvellä heinäkuussa.

Perintötekijöistä selitys selän välilevyjen rappeutumaan

Perintötekijät selittävät ilmeisesti suurimman osan selän välilevyjen rappeutumisesta. Suomalais-amerikkalaisen selkätutkimuksen tulokset yllättivät tutkijatkin: tärkeimmät yleisesti epäillyt selkäsairauksien riskitekijät selittivät vain 2-7 % välilevyjen rappeutumisesta. Perintötekijät ja lapsuudenaikaiset elinolot sen sijaan selittivät 34-61 % rappeutumisesta. Iän merkitys oli odotettua vähäisempi: 35-69-vuotiaiden ikäryhmässä vain alle 10 %. Muilta osin rappeutuminen jäi selittämättä.

Taksvärkki kerää liikuntavälineitä Mosambikin koululaisille

Taksvärkki ry kerää tänä vuonna liikuntavälineitä sodasta toipuvan Mosambikin koululaisille. Vaikka liikunta ja urheilu käsitetään joskus ylellisyydeksi, urheilutunneilla on suuri merkitys koululaisille, jotka eivät ole saaneet elää normaalia lapsuutta. Urheilun uskotaan kohentavan lasten itsetuntoa ja luovan yhteisyyttä eri heimojen lasten välille. Liikunta kehittää myös sosiaalisia taitoja. Perinteinen mosambikilaislaji on tanssi, mutta suosittuja ovat myös jalkapallo sekä käsi- ja koripallo.

Australiassa hyväksyttiin eutanasialaki

Maailmanlaajuinen keskustelu eutanasiasta sai uutta kipinää, kun Australian liittovaltion Pohjoisterritorion parlamentti hyväksyi eutanasian laillistuksen. Hyväksytty laki terminaalipotilaiden oikeuksista merkitsee sitä, että kuolemansairas potilas voi saada lääketieteellistä apua lopettaakseen elämänsä. Eutanasia on nyt ensimmäistä kertaa laillistettu, sillä esimerkiksi Hollannissa, jossa eutanasia on hyväksytty, sitä ei ole laillistettu, vaikka sääntöjen mukaista kuolinapua antavaa lääkäriä vastaan ei nostetakaan syytettä.

Nuoruustyypin diabeteksesta hoitosuositus

Diabetesliiton lääkärineuvoston työryhmä on dosentti Veikko Koiviston johdolla laatinut ensimmäisen valtakunnallisen suosituksen nuoruustyypin diabeteksen hoidosta. Nuoruustyypin diabetesta sairastaa Suomessa noin 28 000 ihmistä ja sen ilmaantuvuus on yli kolminkertaistunut 40 vuodessa. Uusia tapauksia diagnosoidaan vuosittain 40/100 000 asukasta, mikä on enemmän kuin missään muualla. Aikuistyypin diabetesta sairastavia on Suomessa noin 130 000, ja tämä pitkälti elintasoon liittyvä diabetestyyppi on yleistynyt vieläkin enemmän kuin nuoruustyypin diabetes.

Tupakoinnin lopettamisen säästövaikutuksia selvitetty

Mitä nuorempana tupakoija lopettaa polttamisen, sitä edullisempaa se on yhteiskunnalle. Jos kohtuullisesti - 15-30 savuketta päivässä - tupakoiva mies lopettaa tupakoinnin, säästyy hoitokustannuksia 11 000-16 000 markkaa. Kohtuullisesti tupakoivan naisen lopettaessa tupakoinnin säästyy 3 500-6 800 markkaa odotettavissa olevia hoitokustannuksia. Jos lasketaan kokonaiskustannukset eli hoitokustannukset ja ns. tuotannonmenetykset, saadaan vielä suuremmat säästöt. Kohtuullisesti tupakoiva mies säästää lopettamalla tupakoinnin 13 000-48 000 markkaa ja kohtuullisesti tupakoiva nainen 4 300-17 000 markkaa. Tupakoinnin kustannuksia Suomessa selvittivät Tupakka ja talous -seminaarissa Helsingissä dosentti Markku Pekurinen ja tutkija Heini Salo Suomen Terveystutkimuksesta. Seminaari liittyi Maailman savuttomaan päivään, jota vietettiin toukokuun lopussa.

WHO solmi sopimuksen malariarokotteesta

Torstai 4.5. oli suuri päivä Manuel Patarroyolle, kolumbialaiselle lääkärille ja biokemistille, paljon puhutun malariarokotteen SPf66:n keksijälle. Puolen päivän aikaan YK:n rakennuksessa Genevessä yksityisessä seremoniassa Kolumbian varapresidentti Umberto de la Calle Lombanan läsnäollessa hän allekirjoitti WHO:n pääjohtajan Hiroshi Nakajiman kanssa sopimuksen, joka antaa terveysjärjestölle "oikeuden kehittää, valmistaa, jakaa ja myydä rokotetta", kuten WHO:n lehdistötiedotteessa sanottiin. Joitakin tunteja myöhemmin WHO:n 190 jäsenmaan useiden satojen vuosikokoukseen osallistuvien delegaattien edessä de la Calle ojensi kopion sopimuksesta Nakajimalle. "Tämä päivä", sanoi de la Calle, "on ainutlaatuisen tärkeä Kolumbian historiassa ... kansainväliselle tiedeyhteisölle ... ja miljoonille ihmisille, jotka joutuvat taudille alttiiksi ." Aplodit olivat tuskin laantuneet, kun Patarroyo pyydettiin korokkeelle ottamaan vastaan WHO:n Leon Bernard -säätiön palkinto "suurenmoisesta työstä sosiaalilääketieteen alalla".

Erityiskorvaukset yliopistollisille sairaaloille

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yliopistollisia sairaaloita ylläpitäville kuntayhtymille 670,3 miljoonaa markkaa erityiskorvausta. Korvaus maksetaan lääkärikoulutuksesta ja lääketieteellisestä tutkimustoiminnasta johtuvista ylimääräisistä kustannuksista. Opetustoiminnan osalta korvaus perustuu lääkärintutkintojen lukumäärään, ja tutkimusten osalta korvausperusteena on tieteellisten painotuotteiden lukumäärä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030