Kera tytäryhtiöineen uskoo terveydenhuoltoalan teollisuuteen

Terveydenhuollon tekniikkaa valmistavalla teollisuudella on mahdollisuuksia merkittävään kasvuun, arvioivat Kera Oy:n kehityspäällikkö Jukka Suokas ja ja Start Fund of Kera Oy:n liiketoimintajohtaja Matti Vanhanen tiedotteessaan. Alan innovaatioilla voidaan heidän mukaansa lisätä teollisia työpaikkoja ja vientiä sekä hillitä terveydenhuollon kustannuksia. Start Fund of Kera etsii aktiivisesti sijoituskohteita terveydenhuollon laitteita valmistavista yrityksistä.

Kehitysvamma-huollon muutoksia seurataan

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän seuraamaan kehitysvammahuollossa tapahtuvaa palvelurakenteen muutosta, joka merkitsee sekä laitoshuollon hajauttamista että kunnallistamista. Laitoshuollon hajauttaminen on jo vähentänyt kehitysvammaisten pitkäaikaishoitoa keskuslaitoksissa. 1990-luvulla laitospaikat ovat vähentyneet yli 4 700 paikasta noin 3 200 paikkaan. Kehitysvammaiset ovat siirtyneet keskuslaitoksista kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten ylläpitämiin palveluasumisyksiköihin.

Terveysongelmia Karjalassa

Kuluvan vuoden aikana kurkkumätään sairastuneitten määrät ovat vähentyneet Karjalassa, mutta vielä en voida taata, että kehitys jatkuisi yhtä suotuisana, kertoo varaylilääkäri Vladimir Derebjanski Karjalan tasavallan terveydenhuollon- ja epidemiologian keskuksesta. Kurkkumätään sairastuneitten määrä peräti nelinkertaistui viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Sairastuneita oli 530, joista kymmenen kuoli. Sairastumistapauksia tutkittaessa löydettiin liki saman verran bakteerinkantajia, mutta heitä voi todellisuudessa olla huomattavasti enemmän, arvelee Derebjanski. Kurkkumätäepidemia käynnistyi hänen mukaansa, koska lastenlääkärit lopettivat rokotukset, joista arveltiin olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Tehostetut rokotukset aloitettiin vuonna 1959, ja varsin pian tauti saatiin lähes kokonaan taltutettua yli kolmen vuosikymmenen ajaksi, kertoo Derebjanski.

Lääkelakiin muutoksia

Lääkelakia muutettiin huhtikuun alusta alkaen siten, että kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä sairaala-apteekki tai lääkekeskus voi toimittaa lääkkeet suoraan oman alueensa kunnan tai naapurikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laitokseen. Lääkelaitoksen luvalla lääkkeitä voidaan erityisestä syystä toimittaa myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin. Muutokset säästävät laitosten lääkekuluja enimmillään viitisen miljoonaa markkaa vuodessa. Lakimuutokseen liittyy lääkeasetuksen uudistus.

Lääkäri-työttömyys 28.2.95 tilastoin

Helmikuun lopussa oli työvoimatoimistoihin ilmoittautunut 479 lääkäriä työttömiksi työnhakijoiksi. Vastaavasti vapaita lääkärityöpaikkoja oli ilmoitettu työvoimatoimistoihin 58. Työvoimatoimiston koulutusluokituksen mukaisesti työnhakijat/vapaat työpaikat jakautuivat seuraavasti: Lääketieteen kandidaatit 77/29, lääketieteen lisensiaatit 345/10, erikoislääkärit 29/19, lääketieteen tohtorit 28/-.

Terveydenhuollon budjeteissa siirrytty supistuksista nollalinjalle

Terveydenhuollon menoja on tänä vuonna supistettu harvemmissa kunnissa kuin kolmena aiempana vuonna. Terveyskasvatuksen keskuksen puhelinhaastatteluna tekemään Terveysbarometri-tutkimukseen vastanneista 91 kunnasta lähes kaksi kolmasosaa oli nollalinjalla, kun vielä viime vuonna lähes 90 % vastanneista ilmoitti terveydenhuollon budjettivarojen pienentyneen. Supistuksia on tänä vuonna tehty 21 %:ssa vastanneista kunnista, ja 10 % on lisännyt terveydenhuollon budjettivaroja. Varoja on lisätty erityisesti sijaisten palkkaamiseen ja seulontoihin, mm. mammografioihin. Terveysbarometri-tutkimuksessa haastateltavina oli terveyskeskusten hallintoylilääkäreitä ja johtavia ylilääkäreitä. Lisäksi haastateltiin 75 terveysalan valtakunnallisen järjestön johtajia. Vuosittainen Terveysbarometri koottiin nyt neljännen kerran.

Peruskoulun yläasteella joka viides tupakoi päivittäin

Valtakunnallisen Nuorten terveystapatutkimuksen tämänvuotisen kyselyn mukaan nuorten tupakointi ei näytä vähentyneen: peruskoulun yläastetta käyvistä vastaajista tupakoi säännöllisesti viidesosa, kuten jo vuonna 1987. Helmikuussa 1995 kyselyyn vastanneista 14-vuotiaista tupakoi päivittäin noin joka kymmenes ja 16-vuotiaista joka neljäs. Nuoremmassa ikäryhmässä tupakointi on yhtä yleistä tytöillä ja pojilla, vanhemman ikäryhmän pojat polttavat yleisemmin. Kyselyyn vastasi noin 3 300 nuorta.

Kehitysvammaisten kuolemantapaukset eivät lisääntyneet

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kehitysvammaisten siirtäminen laitoksista kotikuntiin on sujunut pääosin hyvin. Ministeriön tutkija teki vastikään asiasta koko maan kattavan tilastoselvityksen, jonka mukaan kuolemantapaukset eivät ole lisääntyneet, kun laitoshoitoa on supistettu ja kehitysvammaisia siirretty avohoitoon. Hämeessä tapauksia tosin oli poikkeuksellisen paljon vuonna 1993.

Tiedot Tshernobylin onnettomuuden vaikutuksista varmistuvat

Lasten kilpirauhassyövän lisääntymisestä Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden lähialueilla Valko-Venäjällä raportoitiin jo syksyllä 1992. Huhtikuussa 1986 sattuneen onnettomuuden vaikutuksia lasten kilpirauhassairauksiin on seurattu Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Ukrainassa WHO:n erityisohjelman tuella, ja nyt on maaliskuun 25. päivän British Medical Journalissa julkistettu tiedot kilpirauhassyövän ilmaantuvuusluvuista. Ilmaantuvuuden kasvun ilmeneminen radioaktiivisen laskeuman saastuttamilla alueilla vahvistaa yhteyden onnettomuuteen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030