Valtakunnallinen suunnitelma esittelee viisi painopistealuetta

Valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä muuttui vuonna 1993 toteutetun valtionosuusuudistuksen jälkeen yleisluonteisemmaksi, kun vastuu ja päätösvalta toiminnan järjestämisestä siirtyi selkeästi kunnille. Suunnitelman rakennetta on tänä vuonna uudistettu niin, että esiin nostetaan ajankohtaisia painopistealueita, joihin kunnissa erityisesti toivotaan kiinnitettävän huomiota.

Lääkehoito- suositukset johtaneet hoitokäytännön muutoksiin

Kefalosporiinien kulutuksen kasvu on Suomen lääketilaston perusteella hidastunut viime vuosina ja lääkeryhmän sisällä kulutus on painottunut toivottuun suuntaan, Lääkelaitos tiedottaa. Kefalosporiineja käytetään Suomessa muihin pohjoismaihin verrattuna poikkeuksellisen paljon. Antibioottihoitojen valinnasta annetut suositukset näyttävät siis tässä, kuten aiemmin erytromysiinienkin käytössä tuottaneen tulosta.

Wolfgang Laib, lääkäri ja kuvanveistäjä

Helsingin Juhlaviikoilla on 31.8-22.9. Galerie Artekissa Pohjoisesplanadilla esillä saksalaisen Wolfgang Laibin teoksia. Wolfgang Laib valmistui lääkäriksi Tübingenissä, Saksassa 1974. Pian valmistumisensa jälkeen hän ryhtyi päätoimiseksi taiteilijaksi, joka ammentaa ideansa luonnosta ja itämaisista uskonnoista. Wolfgang Laib käyttää töissään vain luonnonmateriaaleja kuten kiveä, maitoa, kasvien siitepöyä, riisiä ja mehiläisvahaa. Hän käyttää huomattavan osan ajastaan keräämällä siitepölyä eri kasveista ja yhdistelee sen erilaisia värejä ja koostumusta teoksissaan.

Suomen kehitysvammaispalvelut esillä IASSID:n kongressissa

Helsingissä heinäkuussa pidetty kehitysvammatutkimuksen kymmenes maailmankongressi käsitteli monelta taholta kehitysvammaisuutta sekä kehitysvammaisten asemaa yhteiskunnassa. Esillä oli mm. kehitysvammaisten palveluja koskeva tutkimus, ja aiheesta pidetyissä esitelmissä tarkasteltiin myös suomalaista kehitysvammahuoltoa ja sen meneillään olevia muutoksia sekä Kehitysvammaliiton projekteja alan erityispalvelujen parantamiseksi.

Maailman tupakkaepidemia kartoitettu ensi kertaa

WHO:n arvioiden mukaan maailmassa on noin 1,1 miljardia tupakoitsijaa, eli noin kolmasosa maapallon yli 15-vuotiaasta väestöstä tupakoi. Valtaosa tupakoivista, 800 miljoonaa, on kehitysmaiden asukkaita, ja yksin Kiinassa tupakoitsijoita on noin 300 miljoonaa. Maailmassa poltetaan vuosittain 6 050 miljardia sa-vuketta. Arviot on esitetty WHO:n ensimmäisessä koko maailman tu-pakointitilannetta käsittelevässä ra-portissa The tobacco epidemic: A global public health emergency.

Orion lääketeollisuus yhdeksi tulosyksiköksi

Orion-yhtymä Oy:n hallitus on päättänyt muodostaa Orion lääketeollisuudesta yhden tulosyksikön. Tällä pyritään parantamaan toimintojen koordinointia ja tehostamaan resurssien käyttöä. Orion lääketeollisuuden toimitusjohtajaksi on 7.5.96 alkaen nimitetty lääketieteen ja kirurgian tohtori, MBA Jyrki Mattila. Hänelle raportoivat Orion lääketeollisuuden kotimaantoiminnan toimitusjohtaja Matti Lievonen, ulkomaantoiminnan toimitusjohtaja Jukka Hyppölä sekä lääkevalmistetuotannosta ja laadunvarmistuksesta Pasi Salokangas, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä Kauko Kurkela ja taloushallinnosta Matti Lehtinen. Lisäksi eläinlääkintäyksikkö (Orion-Farmos eläinlääkkeet ja Hiven Oy) on siirretty raportoimaan Matti Lievoselle.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030