• Ulla Toikkanen

Aivoinfarkti on usein eteisvärinän ensimmäinen ilmentymä

LL Jussi Jaakkolan mukaan eteisvärinä todetaan liian usein vasta aivoinfarktin jo tapahduttua.

– Eteisvärinän seulomista on maailmalla ehdotettu varhaisen ehkäisevän hoidon mahdollistamiseksi. Tutkimuksen löydös antaa painavan perustelun seulontaohjelman tarpeellisuudelle, myös nuorempien ja muuten terveiden potilasryhmien kohdalla, Jaakkola toteaa.

Hän havaitsi väitöstutkimuksessaan, että 21 prosentilla eteisvärinäpotilaista rytmihäiriö todetaan vasta aivotapahtuman yhteydessä. Aivoinfarktin sairastaneilla alle 75-vuotiailla potilailla, joilla ei ollut tiedossa aiempaa sydänsairautta, vastaava osuus oli jopa 37 prosenttia.

Lisää aiheesta

Verestä mitattavalla proteiinilla voidaan ennustaa sydän- ja verisuonitautitapahtumia
Tarvitaanko urheilevien lasten ja nuorten sydänterveystarkastuksia Suomessa?
Lapsena sydänleikkauksella hoidettujen ennuste on parantunut

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@laakarilehti.fi

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.

Ajassa
Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.