1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan
Ajan­kohtai­sta

Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan Kuva 1 / 1

Apulaisoikeuskanslerille viime vuoden lopulla saapuneessa kantelussa arvosteltiin Helsingin kaupungin kotisairaanhoidon menettelyä. Kantelijan mukaan hänen isänsä, joka on Helsingin kaupungin eteläisen kotihoidonyksikön asiakas, ei ole saanut henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi hoitoa lääkärin määräämällä tavalla. Isä sairastaa muun muassa diabetesta ja Parkinsonin tautia.

Kantelijan mukaan hänen isän verensokeri pitäisi mitata päivittäin tiettyyn aikaan, mutta kyseisiä aikoja ei noudateta. Isän ruokailuun tulee myös yöaikaan liian pitkä tauko. Lisäksi kantelija arvostelee henkilökunnan suurta vaihtuvuutta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnitti viimeviikkoisessa päätöksessään kaupungin kotihoitoyksikön huomiota säännöksiin potilaan oikeuksista. Hän oli huolissaan myös hoitajien suureen vaihtuvuuteen ja sen vaikutuksista kokonaisuuden seurantaan, vaikuttavuuden arviointiin ja asiakkaan kokemukseen hoidon laadusta.

Lue myös

Puumalainen katsoo, että kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla. Kotisairaanhoidon asiakaskirjoihin tekemät kirjaukset olivat myös epätäsmällisiä ja puutteellisia. Kahden kuukauden aikana kantelijan isän kotona oli käynyt 25 eri hoitajaa.

Puumalaisen mukaan kaupungin on pyrittävä löytämään ratkaisuja vaihtuvuuden vähentämiseksi. Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kollegiaalisuuden monta puolta esillä Turussa

– On hyvä, että myös kollegiaalisuuden niin sanottu kääntöpuoli tuli esille keskustelussa, sanoo Tiina Laiterä.

Ajassa
Robotiikan käyttö yleistyy hitaasti

Robotiikkaa ei hyödynnetä tarpeeksi terveydenhuollossa, Cristina Andersson sanoo.

Ajassa
Tuotantotalouden professori jakaisi sote-rahoituksen osiin

Hallituksen ehdotus olisi Paul Lillrankin mukaan johtanut tehottomuuksiin.

Ajassa
Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin

Pihtisynnytykset lisäävät merkittävästi virtsan ponnistuskarkailun riskiä verrattuna imukuppisynnytykseen.

Ajassa
Tavallista laajempi VRE-esiintymä Kainuussa

Vuodeosastojen toimintaa on jouduttu rajoittamaan VRE-esiintymän vuoksi.

Tieteessä
Alaraajavaltimotauti tulee osata tunnistaa

Alaraajaverenkierron tutkiminen ja oikea reagoiminen löydöksiin edistävät riskiryhmän tunnistamista.