1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. EMA muistuttaa klorokiinin ja hydroksiklorokiinin haitoista
Ajan­kohtai­sta

EMA muistuttaa klorokiinin ja hydroksiklorokiinin haitoista

Lääkkeitä käytettäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota annokseen.

EMA muistuttaa klorokiinin ja hydroksiklorokiinin haitoista Kuva 1 / 1 Kuva: panthermedia

Euroopan lääkevirasto EMA muistuttaa, että käytöstä on raportoitu vakavia ja jopa kuolemaan johtavia haittavaikutuksia.

Klorokiini- ja hydroksiklorokiinihoidon tehon ja turvallisuuden varmistamiseen tähtäävät isommat tutkimukset ovat vielä kesken.

COVID-19-infektioon ei ole vakiintunutta hyväksyttyä lääkehoitoa, mutta klorokiinia ja hydroksiklorokiinia on käytetty kokeellisena hoitona ja COVID-19-tutkimuksissa.

Suomessa niitä on jo pitkään käytetty malarian ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä nivelreumaan. Vaikka viime vuosina monet uudemmat valmisteet ovat monilla potilailla syrjäyttäneet ne sekä malarian että reuman hoidossa, näistä lääkkeistä on vuosikymmenten ajalta kertynyt varsin runsaasti turvallisuustietoa.

Kyseisiä lääkkeitä käytettäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota annokseen. COVID-19-infektion hoidossa on raportoitu käytetyn korkeampia annoksia kuin aiemmin vakiintuneiden käyttöaiheiden mukaiset annokset ovat olleet. Korkeampiin annoksiin voi liittyä lisääntynyt haittavaikutusten riski.

Lue myös

Klorokiinin ja hydroksiklorokiinin tunnettuina haittavaikutuksina ovat sydämen sykkeeseen vaikuttavan QT-ajan pidentyminen ja mahdollisesti jopa kuolemaan johtavat sydämen rytmihäiriöt. Tämä tulee ottaa huomioon sekä lääkkeen käyttöä harkittaessa että seurannassa hoidon aikana. Erityistä varovaisuutta on noudatettava samanaikaisen muiden QT-aikaa pidentävien valmisteiden, kuten esimerkiksi atsitromysiini-antibiootin, yhteiskäytön suhteen.

Fimea seuraa yhteistyössä EMAn ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa kokeellisten hoitojen tilannetta COVID-19-infektion hoidossa.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.