• Ulla Toikkanen

Esmyaa myoomien hoidossa käyttävien maksa-arvoja tulee seurata

Euroopan lääkevirasto arvioi parhaillaan Esmyan hyötyjä ja haittoja vakavien, jopa maksansiirtoon johtaneiden maksavauriotapausten vuoksi.

Esmyaa myoomien hoidossa käyttävien maksa-arvoja tulee seurata Kuva 1 / 1

Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittelee väliaikaisena toimena arvioinnin aikana, että Esmyaa myoomien hoidossa käyttävien naisten maksa-arvoja tulee seurata säännöllisesti. Maksa-arvot pitää tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa hoidon aikana.

Jos maksaentsyymiarvo ylittää kaksinkertaisesti normaalin ylärajan, lääkärin tulee lopettaa hoito ja seurata potilasta huolellisesti. Maksa-arvot täytyy mitata uudelleen 2–4 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen.

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea arvioi parhaillaan Esmyan hyötyjä ja haittoja vakavien, jopa maksansiirtoon johtaneiden maksavauriotapausten vuoksi. Terveydenhuollon ammattilaisille, jotka määräävät Esmyaa, lähetetään lisäohjeita erillisessä tiedotteessa.

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittelee, ettei Esmya-hoitoa aloiteta uusille potilaille. Niiden potilaiden, joiden hoitojakso on päättynyt, ei tulisi aloittaa uutta hoitojaksoa.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Esmyaa käyttävien maksa-arvoja on seurattava
Esmyaa käyttävien maksa-arvoja on seurattava
Esmyaa käyttävien maksa-arvoja tulee seurata

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.