• Hertta Vierula

Fimea ja Valvira ovat huolissaan klonatsepaamin käytöstä

Klonatsepaamin off label -käyttö vaikuttaa lisääntyneen.

Fimea ja Valvira ovat huolissaan klonatsepaamin käytöstä Kuva 1 / 1

Klonatsepaami on bentsodiatsepiini, mutta sillä ei ole virallista psykiatrista käyttöaihetta. Lääkkeen virallinen käyttöaihe on epilepsian hoito.

Klonatsepaamin käyttö vaikuttaa muista syistä kuin epilepsian hoidossa vaikuttaa tuoreen rekisteritutkimuksen mukaan lisääntyneen.

Klonatsepaamin vaikutus alkaa hitaasti ja sen huippupitoisuus saavutetaan 1–4 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Hitaasti ilmenevän mutta pitkään kestävän vaikutuksena vuoksi klonatsepaamia on suosittu bentsodiatsepiinivieroituksessa. Myös klonatsepaami voi kuitenkin aiheuttaa riippuvuutta ja siihen liittyy suuri väärinkäytön riski.

Klonatsepaamin käyttäjistä yli 60 prosenttia on pitkäaikaiskäyttäjiä ja heidän osuutensa kaikista klonatsepaamin käyttäjistä on kasvussa. Lähes 20 prosenttia käyttäjistä käyttää suuria klonatsepaamiannoksia.

Fimea ja Valvira muistuttavat, että turvallisuusnäkökulmasta off label -käyttö on pääsääntöisesti lääkkeen myyntiluvan mukaista käyttöä huonompi vaihtoehto. Ainoastaan siinä tapauksessa, että vallitsevan hoitokäytännön mukaiset hoitovaihtoehdot eivät tule kysymykseen, voidaan huolellisen harkinnan jälkeen määrätä lääkehoitoa valmisteyhteenvedon ulkopuoliseen tarkoitukseen.

Viranomaiset painottavat, että klonatsepaamin määräämisessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Klonatsepaamia on tällä hetkellä kaupan vain pitkäaikaiskäyttöön soveltuvissa suurissa 100 tai 150 tabletin pakkauksissa. Lääkärillä on kuitenkin oikeus määrätä apteekin toimitettavaksi potilaan hoidon kannalta tarpeenmukainen määrä lääkettä riippumatta saatavilla olevista pakkauksista. Lääkettä voi siis määrätä pienintä pakkauskokoa pienemmän määrän.

Lue myös: Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä
Bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä Alzheimer-riskiin
Bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä Alzheimer-riskiin

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.

Ajassa
Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.