• Hertta Vierula

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle

Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös siitä, missä leikkauksia voi järjestää.

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle Kuva 1 / 1

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan leikkausolosuhteita ja anestesiaa edellyttävät leikkaukset on koottava sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

STM:n nyt lausunnolle lähettämässä arviointimuistiossa ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin uusi säännös. Sen mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Vaatimuksena on, että asiasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja että yksikkö täyttää kiireettömiä leikkauksia ja toimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Kiireettömän leikkaustoiminnan tarkemmista kriteereistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Leikkauksia tekevässä sairaalayksikössä täytyy olla muun muassa tarvittava päivystysvalmius ja riittävä osaaminen sekä henkilöstön ja toimenpiteiden määrä. Lisäksi yksikössä täytyy olla mahdollisuus siirtää potilas alle puolessa tunnissa jatkohoitoon sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikkausten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.

Samoja kriteerejä sovellettaisiin myös niihin palveluihin, joita sairaanhoitopiiri hankkii yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna, palvelusetelillä tai muulla tavalla.

Arviomuistio on lausuntokierroksella 2.3.2018 asti. Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle keväällä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa
Tieto leikkauspotilaan tupakoinnista on tärkeää kirjata systemaattisesti
Perusterveydenhuolto voi valmistaa potilasta leikkaukseen

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.