• Minna Pihlava

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua

Cochrane-katsaus nosti työnjaon keskusteluun.

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua Kuva 1 / 1

Kesällä julkistettu Cochrane-katsaus, joka käsitteli hoitajavastaanoton käyttöä lääkärin vastaanoton sijaan, on noussut otsikoihin Suomessakin.

Katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa oli erityyppisiä potilasryhmiä ohjattu lääkärin vastaanoton sijasta hoitajan vastaanotolle. Kolmessa katsaukseen sisältyvässä tutkimuksessa havaittiin verenpainetason olevan hieman alempi, jos potilasta oli hoitanut sairaanhoitaja lääkärin sijaan. Nämä tutkimukset oli tehty Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Hoitajavastaanotolla käyneet potilaat olivat hieman tyytyväisempiä hoitoonsa kuin lääkärin vastaanotolla käyneet. Myös tästä näytönaste oli kohtalainen.

Mistään eroista ei löytynyt vahvaa tutkimusnäyttöä.

Kohtalainen näyttö oli siitä, että verensokerin tason tai toisaalta diagnostisten testien, lääkemääräysten, lähetteiden tai päivystyskäyntien lukumäärässä ei ollut eroa, kävi potilas sitten hoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Vertailu eri maiden välillä on vaikeaa.

– Ongelmana on, että terveydenhuoltojärjestelmät, terveydenhuollon käytännöt, työnjako ja hoitajien koulutus poikkeavat merkittävästi toisistaan eri maiden välillä, eikä tuloksia voida yleistää koskemaan muita terveydenhuoltojärjestelmiä, sanoo Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Katsauksessa ei tullut esille näyttöä siitä, että hoitajavastaanotto lisäisi toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Sairaanhoitajien vastaanotot olivat katsauksen tutkimusten mukaan pidempiä ja johtivat useammin uusintakäynteihin. Tästä näyttö oli kohtalainen.

– Jotta asiasta voitaisiin Suomen osalta sanoa jotain tutkimukseen perustuen, pitäisi Suomessa tehdä laadukas satunnaistettu tutkimus, Vuorenkoski sanoo.

Katsauksen nimi on Nurses as substitutes for doctors in primary care.

Kuva: Fotolia

Poistettu 13.9.2018 kappale "Kohtalainen näyttö oli myös siitä..", joka toisti tekstissä jo mainitut asiat.

Lisää aiheesta

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua
Sosteri tavoittelee tekonivelleikkauksia Coxan avulla
Sosteri tavoittelee tekonivelleikkauksia Savonlinnaan Coxan avulla

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Muistisairaudet kiinnostavat heikosti tutkijoita

Lääketieteen Säätiö sai eniten apurahahakemuksia sydän- ja verisuonitaudeista.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijät saattavat kasautua jo lapsena

Riittävä uni, liikunta ja terveellinen ruokavalio voivat puolestaan vähentää perinnöllisiä haittoja.

Tieteessä
Muistisairaudet kiinnostavat heikosti tutkijoita

Lääketieteen Säätiö sai eniten apurahahakemuksia sydän- ja verisuonitaudeista.

Ajassa
Suositukset vauvoille annettavasta D-vitamiinista muuttuvat

Muutokset koskevat äidinmaidonkorviketta saavia alle 1-vuotiaita lapsia.

Ajassa
Äiti voi parantaa syntymättömän lapsensa aivotoiminnan kehitystä syömällä kalaa

Runsas rasvaisen kalan määrä äidin ruokavaliossa voi vahvistaa vauvan aivojen ja näkökyvyn kehitystä.

Ajassa
THL julkaisi mallin muistihäiriöiden torjumiseksi

FINGER-toimintamalli auttaa tukemaan muistitoimintojen säilymistä.

Ajassa
Äidin klamydia tarttui lapseen synnytyksissä harvoin

Klamydia tarttui äidistä lapseen alle 2 prosentissa synnytyksistä, selviää väitöstutkimuksesta.

Kommentti
Pirtusammion äärellä

– Lääkis on monelle juomisen korkeakoulu, kirjoittaa Pauliina Paananen.