1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua
Ajan­kohtai­sta

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua

Cochrane-katsaus nosti työnjaon keskusteluun.

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua Kuva 1 / 1

Kesällä julkistettu Cochrane-katsaus, joka käsitteli hoitajavastaanoton käyttöä lääkärin vastaanoton sijaan, on noussut otsikoihin Suomessakin.

Katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa oli erityyppisiä potilasryhmiä ohjattu lääkärin vastaanoton sijasta hoitajan vastaanotolle. Kolmessa katsaukseen sisältyvässä tutkimuksessa havaittiin verenpainetason olevan hieman alempi, jos potilasta oli hoitanut sairaanhoitaja lääkärin sijaan. Nämä tutkimukset oli tehty Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Hoitajavastaanotolla käyneet potilaat olivat hieman tyytyväisempiä hoitoonsa kuin lääkärin vastaanotolla käyneet. Myös tästä näytönaste oli kohtalainen.

Mistään eroista ei löytynyt vahvaa tutkimusnäyttöä.

Kohtalainen näyttö oli siitä, että verensokerin tason tai toisaalta diagnostisten testien, lääkemääräysten, lähetteiden tai päivystyskäyntien lukumäärässä ei ollut eroa, kävi potilas sitten hoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Vertailu eri maiden välillä on vaikeaa.

– Ongelmana on, että terveydenhuoltojärjestelmät, terveydenhuollon käytännöt, työnjako ja hoitajien koulutus poikkeavat merkittävästi toisistaan eri maiden välillä, eikä tuloksia voida yleistää koskemaan muita terveydenhuoltojärjestelmiä, sanoo Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Lue myös

Katsauksessa ei tullut esille näyttöä siitä, että hoitajavastaanotto lisäisi toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Sairaanhoitajien vastaanotot olivat katsauksen tutkimusten mukaan pidempiä ja johtivat useammin uusintakäynteihin. Tästä näyttö oli kohtalainen.

– Jotta asiasta voitaisiin Suomen osalta sanoa jotain tutkimukseen perustuen, pitäisi Suomessa tehdä laadukas satunnaistettu tutkimus, Vuorenkoski sanoo.

Katsauksen nimi on Nurses as substitutes for doctors in primary care.

Kuva: Fotolia

Poistettu 13.9.2018 kappale "Kohtalainen näyttö oli myös siitä..", joka toisti tekstissä jo mainitut asiat.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.