• Minna Pihlava

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua

Cochrane-katsaus nosti työnjaon keskusteluun.

Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua Kuva 1 / 1

Kesällä julkistettu Cochrane-katsaus, joka käsitteli hoitajavastaanoton käyttöä lääkärin vastaanoton sijaan, on noussut otsikoihin Suomessakin.

Katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa oli erityyppisiä potilasryhmiä ohjattu lääkärin vastaanoton sijasta hoitajan vastaanotolle. Kolmessa katsaukseen sisältyvässä tutkimuksessa havaittiin verenpainetason olevan hieman alempi, jos potilasta oli hoitanut sairaanhoitaja lääkärin sijaan. Nämä tutkimukset oli tehty Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Hoitajavastaanotolla käyneet potilaat olivat hieman tyytyväisempiä hoitoonsa kuin lääkärin vastaanotolla käyneet. Myös tästä näytönaste oli kohtalainen.

Mistään eroista ei löytynyt vahvaa tutkimusnäyttöä.

Kohtalainen näyttö oli siitä, että verensokerin tason tai toisaalta diagnostisten testien, lääkemääräysten, lähetteiden tai päivystyskäyntien lukumäärässä ei ollut eroa, kävi potilas sitten hoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Vertailu eri maiden välillä on vaikeaa.

– Ongelmana on, että terveydenhuoltojärjestelmät, terveydenhuollon käytännöt, työnjako ja hoitajien koulutus poikkeavat merkittävästi toisistaan eri maiden välillä, eikä tuloksia voida yleistää koskemaan muita terveydenhuoltojärjestelmiä, sanoo Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski.

Katsauksessa ei tullut esille näyttöä siitä, että hoitajavastaanotto lisäisi toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Sairaanhoitajien vastaanotot olivat katsauksen tutkimusten mukaan pidempiä ja johtivat useammin uusintakäynteihin. Tästä näyttö oli kohtalainen.

– Jotta asiasta voitaisiin Suomen osalta sanoa jotain tutkimukseen perustuen, pitäisi Suomessa tehdä laadukas satunnaistettu tutkimus, Vuorenkoski sanoo.

Katsauksen nimi on Nurses as substitutes for doctors in primary care.

Kuva: Fotolia

Poistettu 13.9.2018 kappale "Kohtalainen näyttö oli myös siitä..", joka toisti tekstissä jo mainitut asiat.

Lisää aiheesta

Triage vaatii kokemusta
Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua
Sosteri tavoittelee tekonivelleikkauksia Coxan avulla

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tartuntataudeille alttiiden potilaiden hoidossa tulisi käyttää ensisijaisesti rokotettua henkilöstöä

Lääkäriliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta.

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Tieteessä
Alzheimer-potilaat käyttävät unilääkkeitä ja vahvoja kipulääkkeitä yleisesti päällekkäin

Pitkäaikainen päällekkäiskäyttö oli yhteydessä muun muassa keuhkosairauksiin, osteoporoosiin ja aiemmin koettuun lonkkamurtumaan.

Ajassa
BMJ: Brexit aiheuttaa haittaa terveydenhuollolle

Lääkärijärjestöt vastustavat Brexitiä, koska pelkäävät Brexitin vaarantavan kansalaisten terveyden.

Ajassa
Harva terveyskeskus yltää suositukseen koululääkäreiden määrässä

THL selvitti henkilökunnan määriä perusterveydenhuollossa.

Ajassa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää alustayhtiön perustamista

Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen ja parhaita ammattilaisia houkutteleva kokonaisuus.

Ajassa
HYKS:n tapa perustaa uusia anestesialääkärin virkoja närästää

Aktiivivapaa pitäisi pitää päivällä ennen päivystysvuoroa.