• Ulla Toikkanen

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon palvelut ovat kohentuneet

THL:n tutkimus toi esille eroja palvelujen järjestämisessä sekä maakuntien sisällä että niiden välillä.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon palvelut ovat kohentuneet Kuva 1 / 1

Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon palvelut ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna kehittyneet lainsäädännön suuntaisesti, toteaa THL.

Kuitenkin ainoastaan neljävuotiaan lapsen ja perheen laaja terveystarkastus järjestettiin kaikissa terveyskeskuksissa säädöksen mukaisesti. Kahdeksasluokkalaisen laajan terveystarkastuksen järjestämisessä oli seuranta-aikana tapahtunut heikkenemistä. Kuntien tehtävänä on ollut järjestää laajat terveystarkastukset vuodesta 2011 lähtien.

THL:n seurantatutkimuksessa selvitettiin äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon palvelujen tilaa vuosina 2016–2017. Tutkimukseen osallistui 92 prosenttia Manner-Suomen terveyskeskuksista.

Muiden määräaikaisten terveystarkastusten järjestämisessä oli puutteita enimmillään joka viidennessä terveyskeskuksessa.

Lapset ja perheet eivät ole yhdenvertasiessa asemassa

Osa terveyskeskuksista oli tehnyt omavaltaisia ja lyhytnäköisiä ratkaisuja kohdentaen määräaikaiset terveystarkastukset vain osalle tai ei kenellekään ikäluokan lapsista. Valtakunnallisesti tarkasteltuna lapset ja perheet eivät ole yhdenvertaisessa asemassa ehkäisevien palvelujen saannin suhteen.

Tutkimus toi esille eroja palvelujen järjestämisessä sekä maakuntien sisällä että niiden välillä. Maakunnista vain Etelä-Karjala järjesti kaikki äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastukset säädösten ja valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Koko maakunnalle palvelut tarjoava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote tarjoaakin esimerkin edellä mainittujen palvelujen ja toimintojen yhtenäistämisestä.

Huolellisesti toteutetut määräaikaiset terveystarkastukset mahdollistavat ennaltaehkäisevän työn ja tuen tarpeiden tunnistamisen varhain sekä tuen kohdentamisen sitä tarvitseville. Terveystarkastusten lisäksi tarpeenmukainen yksilöllinen tuki on tärkeää. Terveyskeskuksista 90 prosenttia pystyi aina järjestämään tarvittavia lisäkäyntejä neuvolaan ja 76 prosenttia kouluterveydenhuoltoon.

Avun ja tuen viivästyminen voi johtaa korjaavien palvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen. Laajojen terveystarkastusten potentiaalia ei ole saavutettu kaikissa terveyskeskuksissa. Niiden tarjoama mahdollisuus vanhempien ja koko perheen voimavarojen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen on osin jäänyt hyödyntämättä.

Kuva: Pixmac

Lisää aiheesta

Turhia tarkastuksia?
Kaikkien äitien ja lasten terveydestä kannattaa huolehtia
Mitä vauva haluaa? Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen neuvolassa

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Kohututkijaa voi odottaa kuolemantuomio

Ihmisalkion geenien muuntelijaa syytetään lahjonnasta ja tiedemaailman sääntöjen rikkomisesta.

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Taas uusi tuhkarokkotapaus Suomessa

Jatkotartunnat ovat hyvin epätodennäköisiä.

Ajassa
Lobbaa meitä, lääkäri

Neljä kunnallispoliitikkoa kertoo, miksi he toivovat lääkäreiltä nykyistä enemmän yhteydenottoja. Yksi heistä on Nelli Nurminen.

Tieteessä
Vanhemman psyykeongelma altistaa kiintymyssuhdehäiriölle

Erityisesti alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä äidin masennus ovat yhteydessä lapsen häiriöön.

Tieteessä
Paluu psykiatriseen sairaalahoitoon vaihtelee alueittain

Kymenlaaksossa palasi vuoden kuluessa 28 prosenttia, Länsi-Pohjassa 53 prosenttia.

Liitossa
Johanna Suur-Uski teki voittajaposterin

Johanna Suur-Uski on selvittänyt rintasyöpään liittyvien sairauspoissaolojen sosioekonomisia eroja.