• Ulla Toikkanen

Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksia sairaaloiden tietojärjestelmistä

Suosituksissa painottuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus.

Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksia sairaaloiden tietojärjestelmistä Kuva 1 / 1

Onnettomuustutkintakeskus antoi tänään uusia suosituksia tietojärjestelmähäiriöiden välttämiseksi terveydenhuollon yksiköissä.

Suositusten taustalla on HUS:n tietoliikenneverkon häiriö marraskuussa 2017. Vakavin haitta oli Uranus-potilastietojärjestelmän toimimattomuus, jonka vuoksi potilastyössä jouduttiin toimimaan puutteellisin tiedoin.

Tutkinnassa ei ilmennyt potilasvahinkoja. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan vakavasti sairaiden potilaiden hoito kuitenkin vaarantui.

Pitkään tietojärjestelmähäiriöön ei Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan ole kunnolla varauduttu kaikissa sairaaloissa ja osastoilla. Tämä tarkoittaa, että jatkuvuussuunnittelussa ja suunnitelman käyttöön siirtymisessä on puutteita.

Suunnitteluun ja harjoitteluun ei ole riittävää ohjausta ja tukea. Järjestelmällisiä menettelyjä omista ja toisten vakavista häiriöistä oppimiseen ei Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen perusteella terveydenhuollossa ole.

Keskus päätyi antamaan suosituksia, miten asiaan saadaan parannusta tulevaisuudessa. Niiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriön täytyy ottaa asian ohjaus hoitoonsa.

Onnettomuustutkintakeskus on antanut suosituksia

• STM ohjaa sairaanhoitopiirejä määrittelemään tärkeimpien tietojärjestelmien ja niiden komponenttien kriittisyyden potilasturvallisuuden näkökulmasta. Kriittisimmiksi luokiteltujen järjestelmien luotettavuudesta tulee huolehtia esimerkiksi toimivien kahdennusten, suunniteltujen tilapäisratkaisujen, varaosien, erityiskomponenttien ja aktiivisten valvonta- ja huoltotoimien avulla. Asia on otettava huomioon myös tulevissa terveydenhuoltouudistuksissa.

• STM varmistaa, että terveydenhuollon toimijoilla on tietojärjestelmien ja niiden komponenttien huolto-, päivitys- ja uusimisohjelma, jota noudatetaan ja seurataan. Päivitystarpeiden seuranta pitää olla huolehdittu. Päätöksenteko huoltotoimista pitää olla selkeä, jotta toimenpiteet eivät jää viipymään.

• STM huolehtii, että potilasturvallisuuden kannalta riskialttiilla osastoilla on tietojärjestelmähäiriöt huomioon ottava jatkuvuussuunnitelma, sen edellyttämät toimenpiteet, ohjeet ja hankinnat tehtynä sekä säännöllistä harjoittelua. Terveydenhuollon tulevissa uudistuksissa on varmistettava, että varautumisen valvonta on jatkossa riittävää.

• STM huolehtii, että terveydenhuollon alalle kehitetään tietojenkeruu ja tiedonjakojärjestelmä, jonka avulla kaikista vakavasti potilasturvallisuutta uhanneista tapahtumista kerätään oleelliset tiedot ja muodostetaan ja julkaistaan turvallisuuden parantamisen kannalta olennaiset johtopäätökset koko toimialan hyödyksi.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Entä jos ERICA vie harhaan?
Liiton tutkimus tuo lääkärin äänen kuuluviin
Neuvo-botti auttaa HYKS Syöpätautien klinikan potilaita

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Kohututkijaa voi odottaa kuolemantuomio

Ihmisalkion geenien muuntelijaa syytetään lahjonnasta ja tiedemaailman sääntöjen rikkomisesta.

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Taas uusi tuhkarokkotapaus Suomessa

Jatkotartunnat ovat hyvin epätodennäköisiä.

Ajassa
Lobbaa meitä, lääkäri

Neljä kunnallispoliitikkoa kertoo, miksi he toivovat lääkäreiltä nykyistä enemmän yhteydenottoja. Yksi heistä on Nelli Nurminen.

Tieteessä
Vanhemman psyykeongelma altistaa kiintymyssuhdehäiriölle

Erityisesti alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä äidin masennus ovat yhteydessä lapsen häiriöön.

Tieteessä
Paluu psykiatriseen sairaalahoitoon vaihtelee alueittain

Kymenlaaksossa palasi vuoden kuluessa 28 prosenttia, Länsi-Pohjassa 53 prosenttia.

Liitossa
Johanna Suur-Uski teki voittajaposterin

Johanna Suur-Uski on selvittänyt rintasyöpään liittyvien sairauspoissaolojen sosioekonomisia eroja.