1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksia sairaaloiden tietojärjestelmistä
Ajan­kohtai­sta

Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksia sairaaloiden tietojärjestelmistä

Suosituksissa painottuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus.

Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksia sairaaloiden tietojärjestelmistä Kuva 1 / 1

Onnettomuustutkintakeskus antoi tänään uusia suosituksia tietojärjestelmähäiriöiden välttämiseksi terveydenhuollon yksiköissä.

Suositusten taustalla on HUS:n tietoliikenneverkon häiriö marraskuussa 2017. Vakavin haitta oli Uranus-potilastietojärjestelmän toimimattomuus, jonka vuoksi potilastyössä jouduttiin toimimaan puutteellisin tiedoin.

Tutkinnassa ei ilmennyt potilasvahinkoja. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan vakavasti sairaiden potilaiden hoito kuitenkin vaarantui.

Pitkään tietojärjestelmähäiriöön ei Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan ole kunnolla varauduttu kaikissa sairaaloissa ja osastoilla. Tämä tarkoittaa, että jatkuvuussuunnittelussa ja suunnitelman käyttöön siirtymisessä on puutteita.

Suunnitteluun ja harjoitteluun ei ole riittävää ohjausta ja tukea. Järjestelmällisiä menettelyjä omista ja toisten vakavista häiriöistä oppimiseen ei Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen perusteella terveydenhuollossa ole.

Keskus päätyi antamaan suosituksia, miten asiaan saadaan parannusta tulevaisuudessa. Niiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriön täytyy ottaa asian ohjaus hoitoonsa.

Onnettomuustutkintakeskus on antanut suosituksia

• STM ohjaa sairaanhoitopiirejä määrittelemään tärkeimpien tietojärjestelmien ja niiden komponenttien kriittisyyden potilasturvallisuuden näkökulmasta. Kriittisimmiksi luokiteltujen järjestelmien luotettavuudesta tulee huolehtia esimerkiksi toimivien kahdennusten, suunniteltujen tilapäisratkaisujen, varaosien, erityiskomponenttien ja aktiivisten valvonta- ja huoltotoimien avulla. Asia on otettava huomioon myös tulevissa terveydenhuoltouudistuksissa.

• STM varmistaa, että terveydenhuollon toimijoilla on tietojärjestelmien ja niiden komponenttien huolto-, päivitys- ja uusimisohjelma, jota noudatetaan ja seurataan. Päivitystarpeiden seuranta pitää olla huolehdittu. Päätöksenteko huoltotoimista pitää olla selkeä, jotta toimenpiteet eivät jää viipymään.

Lue myös

• STM huolehtii, että potilasturvallisuuden kannalta riskialttiilla osastoilla on tietojärjestelmähäiriöt huomioon ottava jatkuvuussuunnitelma, sen edellyttämät toimenpiteet, ohjeet ja hankinnat tehtynä sekä säännöllistä harjoittelua. Terveydenhuollon tulevissa uudistuksissa on varmistettava, että varautumisen valvonta on jatkossa riittävää.

• STM huolehtii, että terveydenhuollon alalle kehitetään tietojenkeruu ja tiedonjakojärjestelmä, jonka avulla kaikista vakavasti potilasturvallisuutta uhanneista tapahtumista kerätään oleelliset tiedot ja muodostetaan ja julkaistaan turvallisuuden parantamisen kannalta olennaiset johtopäätökset koko toimialan hyödyksi.

Kuva: Panthermedia

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Näkökulma
Virheiden hyvä käsittely auttaa sietämään epävarmuutta

Virhe alkaa usein jo paljon ennen potilasvahinkoa, kirjoittaa Sara Launio.

Ajassa
Tuominen tuli taloon

Sairaanhoitopiirien välejä hiertää nyt kilpailu ja epäluottamus, HUS:n uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo.

Pääkirjoitus
Seuraava tuotantokausi

Kunnille toivoisikin nyt jäitä hattuun, etteivät ne lähde hätäisiin, lyhytnäköisiin ratkaisuihin, kirjoittaa Heikki Pärnänen.

Työssä
Nukahteleva poika päivystyksessä – tapauksen ratkaisu

Tässä tapauksessa anamneesia piti tarkentaa useampaan kertaan, ennen kuin asia paljastui.

Ajassa
Viime vuonna tuberkuloosiin sairastui 226 ihmistä

Suomessa tuberkuloosiin sairastuneiden määrä on viime vuosina pysynyt ennallaan.