• Ulla Toikkanen

PALKO hyväksyi suosituksen nusinerseenin käytöstä

PALKO:n mukaan nusinerseenia voisi käyttää tiettyjen potilaiden hoidossa, jos sen hinta laskee huomattavasti.

PALKO hyväksyi suosituksen nusinerseenin käytöstä Kuva 1 / 1

PALKO:n suosituksen mukaan nusinerseeni voisi kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan erikseen määritellylle SMA-tautia sairastavien potilaiden joukolle, jos todellinen hankintahinta saadaan neuvotteluissa merkittävästi niin sanottua listahintaa pienemmäksi. Hintaneuvottelut käydään lääkeyrityksen ja lääkettä ostavien tahojen välillä.

Ennen lopullisen suosituksen hyväksymistä PALKO julkaisi suositusluonnoksen julkisesti kommentoitavaksi otakantaa.fi-palvelussa. Luonnoksesta saatiin lähes 60 kommenttia, joiden perusteella suositukseen tehtiin muutoksia. PALKO:n päätös suosituksen hyväksymisestä oli yksimielinen.

Pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ei vielä tietoa

Nusinerseeni on SMA-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, joka on saanut myyntiluvan toukokuussa 2017. SMA-tauti (spinaalinen lihasatrofia) on geenivirheestä johtuva neurologinen sairaus, joka aiheuttaa etenevän lihasheikkouden. Taudinkuva vaihtelee sairauden eri alaryhmissä huomattavasti.

Nusinerseenin on todettu parantavan motorista toimintakykyä ja kehitystasoa osalla lapsipotilaista. Lääke ei paranna sairauden aiheuttavaa geenivirhettä, mutta voi hidastaa taudin etenemistä tai jopa pysäyttää sen. Nusinerseenin pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta tai turvallisuudesta ei ole vielä tietoa, koska kysymyksessä on uusi lääke.

Lääkehoidon jatkaminen on perusteltua ainoastaan potilailla, jotka hyötyvät hoidosta. PALKO antaa hoidon jatkamisessa sovellettavista tarkemmista lääketieteellisistä kriteereistä täydentävän suosituksen viimeistään syksyllä 2018.

Hankintahinnasta neuvoteltava

Nusinerseenin potilaskohtainen hinta on listahintaa käyttäen noin puoli miljoonaa euroa ensimmäisenä hoitovuonna ja seuraavina vuosina puolet siitä.

PALKO katsoi, että lääkkeen nykyinen potilaskohtainen listahinta on liian korkea suhteessa sen odotettuun vaikuttavuuteen, jotta lääke voitaisiin ottaa palveluvalikoimaan edes edellä todetuilla potilailla.

PALKO:n annettua suosituksensa lääkkeiden hankinnasta vastaavien tahojen tehtävänä on neuvotella lääkeyrityksen kanssa lääkkeelle hinta, joka on oikeassa suhteessa sen vaikuttavuuteen.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

PALKO saa uuden pääsihteerin
Tavoitteena yksi yhtenäinen HTA-arviointi
Uusi suositusluonnos korostaa selkäkuntoutuksen psykososiaalista puolta

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Ajassa
Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille

Kelain on ensi vuoden alusta lääkäreiden käytössä vain määrättäessä satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Työssä
Näin teet hyvän B-lausunnon

Vaikka lääkehoito on suositusten mukaista, sitä ei välttämättä korvata sairausvakuutuksesta.

Tiedepääkirjoitus
Suolistosyövän hoito tarkentuu

Ennusteen ratkaisee taudin levinneisyys toteamishetkellä Raija Kallion mukaan.

Pääkirjoitus
Uuni pullollaan

Pekka Nykänen: Lääkisten sisäänotto on liian suuri.

Ajassa
Mutkan kautta lääkäriksi

Moni aloittaa lääketieteen opinnot heti lukion jälkeen. Osalla on ­kokonainen tutkinto toiselta alalta. Lääkärilehti kysyi kahdelta toisen tutkinnon suorittaneelta, miltä lääkisopinnot maistuvat.

Ajassa
Opiskelu on ylittänyt odotukset

Adalmiina Koivisto ja Samuel Kari aloittivat tänä syksynä lääkäriopinnot Tampereen yliopistossa.