• Hertta Vierula

Parkkila-Harju: Pitkään tavoiteltuja asioita saatiin eteenpäin

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju on tyytyväinen saavutettuun sopimukseen.

Parkkila-Harju: Pitkään tavoiteltuja asioita saatiin eteenpäin Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton valtuuskunta ja hallitus hyväksyivät tiistaina lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen.

– Liitto lähti hakemaan yleiskorotuksia. Yleiskorotuksia myös saimme, iloitsee Marjo Parkkila-Harju.

Neuvotteluihin lähdettiin vaikeasta tilanteesta, arvioi neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

– Neuvotteluissa oli otettava huomioon muun lisäksi esimerkiksi kilpailukykysopimuksen aiheuttamat paineet.

Etukäteen oli sovittu, että näissä neuvotteluissa kompensoidaan se, että terveyskeskuslääkärien työaika kasvoi kiky-sopimuksen myötä, sairaalalääkärien ei. Siksi terveyskeskuslääkärien palkat nousevat nyt sairaalalääkäreitä enemmän.

– Kiky-ratkaisu hiersi lääkäreitä. Se velka on nyt saatu maksettua.

Luottamusmiesten asema paranee

Parkkila-Harju kertoo, että palkankorotusten lisäksi neuvotteluissa saatiin läpi monia tärkeitä tekstikohtia.

– Monia pitkään tavoiteltuja asioita saatiin eteenpäin.

Tällaisia ovat esimerkiksi parannukset luottamusmiesten asemaan: luottamusmieskorvaus nousee ja ajankäyttöön saadaan parannuksia. Myös osa-aikaisten asema paranee.

– Tästä lähtien jos osa-aikainen tekee töitä yli oman työaikansa, hän saa ylimenevästä ajasta lisätyökorvauksen, Lindholm sanoo.

Myös päivystysmääräysten tulkintaeroja selvennettiin.

– Näistä tulee lisätietoa helmi-maaliskuun vaihteessa, Lindholm lupaa.

Lääkäriliiton valtuuskunnassa saavutettua ratkaisua pidettiin tärkeänä, Parkkila-Harju kertoo. Keskusteluissa nousi kuitenkin esiin tarve lääkärisopimuksen uudistamiseen.

– Tällä hetkellä erikoislääkärin palkkakehitys tyssää. Siksi lääkärisopimusta ollaan jatkossa uudistamassa niin, että tähän asiaan saadaan parannus.

Palkankorotukset keskimäärin 3,46 prosenttia

Lääkärisopimus vastaa peruskorotustasoltaan muilla aloilla tehtyjä palkkaratkaisuja. Sopimus nostaa palkkoja sopimuskaudella keskimäärin 3,46 prosenttia. Sopimuskausi on pituudeltaan 1.2.2018 – 31.3.2020.

Lääkärisopimus sisältää kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen tulee 1.5.2018. Se on suuruudeltaan 2,55 prosenttia terveyskeskuslääkäreille ja 1,2 prosenttia sairaaloiden lääkäreille.

Toinen yleiskorotusajankohta on 1.4.2019. Silloin terveyskeskuslääkärit saavat 2,1 prosenttia ja sairaaloiden lääkärit 1,0 prosenttia.

Paikallisesti jaettava järjestelyerä 0,7 prosenttia tulee 1.1.2019.

Lisäksi paikallisen tuloksellisuuden perusteella maksetaan kertaerä tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia kuukausipalkasta.

kuva: Mikko Käkelä

Lue myös: Lääkäriliitto hyväksyi lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen

Lisää aiheesta

Uuden Lääkärisopimuksen keskeiset muutokset
Seuraavaan urakkaan tarvitaan paikallisia ideoita
Kiky koski myös sairaalalääkäreitä

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.