• Minna Pihlava

Polikliiniset KNK-leikkaukset tuovat hyviä tuloksia Seinäjoella

Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien polikinikalla on kahden vuoden ajan tehty enenevässä määrin polikliinisesti leikkauksia, jotka aiemmin tehtiin päiväkirurgiana.

Poliklinikan ylilääkärin Panu Kuoppalan mukaan Seinäjoella tehtiin Suomen ensimmäiset polikliiniset nenän sivuontelo- ja väliseinäleikkaukset. Muita polikliinisesti tehtäviä leikkauksia ovat muun muassa nenän otsaonteloiden pallolaajennukset ja ihomuutosten ekstirpaatiot ja plastiot.

Potilaat ovat toipuneet nopeasti, ja he ovat tyytyväisiä hoitoon, ilmeni seurannassa.

Säästöäkin syntyy. Kuntalaskutus on Kuoppalan mukaan vähentynyt 100 000 euroa vuodessa. Myös potilas säästää, koska hän maksaa ainoastaan poliklinikkamaksun.

Polikliinisissa leikkauksissa ei ole anestesialääkäriä tai -hoitajaa, mutta potilaat ovat monitorissa ja saavat rauhoittavan suonensisäisen lääkkeen.

Poliklinikka sai uudet tilat 2014. Siitä alkoi uuden toiminnan kehitys. Aluksi polikliinisia leikkauksia teki kaksi lääkäriä. Nyt heitä on kolme. Hoitajia kouluttautui toimintaa varten neljä.

Poliklinikalla on laadittu käsikirja uusia hoitajia varten hoitoon ja välineistöön liittyen. Siitä ollaan Kuoppalan mukaan oltu kiinnostuneita myös muualla Suomessa.

Turun yliopistoon on Kuoppalan tietojen mukaan valmisteilla väitöskirjaan tähtäävä tutkimusprojekti, jossa on tarkoituksena selvittää polikliinisesti tehtävien korva-, nenä- ja kurkkutautien alan leikkausten laatua ja taloudellisuutta sekä laatia kansalliset kriteerit polikliiniselle leikkaustoiminnalle.

Lisää aiheesta

Viiden vuoden seuranta vahvistaa antibiootin tehon umpilisäketulehdukseen
Tieto leikkauspotilaan tupakoinnista on tärkeää kirjata systemaattisesti
Umpilisäketulehduksista suurin osa paranee antibiooteilla

Kirjoittajat
Minna Pihlava
minna.pihlava@laakarilehti.fi

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.

Ajassa
Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.