1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Terveyden biotieteiden uusi koulutusohjelma käynnistyi Turussa
Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2843

Terveyden biotieteiden uusi koulutusohjelma käynnistyi Turussa

Turun yliopistossa on tänä syksynä aloittanut opiskelunsa ensimmäiset 20 terveyden biotieteiden opiskelijaa. Koulutusohjelma on lääketieteen ja luonnontieteiden muodostama kokonaisuus, jossa yliopiston mukaan otetaan huomioon myös elintarvike- ja lääkealan kehitys sekä tulevaisuuden työvoimatarpeet. Filosofian maisterin tutkintoon johtava viisivuotinen koulutusohjelma on Suomessa ainoa laatuaan.

Ensimmäisinä vuosina opintoihin kuuluu ihmisen biologiaa, solubiologiaa, biokemiaa, molekyylibiologiaa ja -genetiikkaa, kemiaa sekä fysiikkaa. Solubiologian opinnot ovat yhteisiä lääkärikoulutuksen kanssa. Opiskelijat suorittavat syventävät opintonsa lääkealan tai elintarvikealan linjalla. Opetukseen osallistuvat kiinteästi Turun yliopiston biolääketieteen laitos sekä kemian, biokemian ja biologian koulutusohjelmat. Opetukseen sisältyy myös kaupallisia ja tietotekniikan opintoja.

Lue myös

Elintarvikealan linja tutkii ihmisen ravitsemusta solutasolla ja pyrkii selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Linja suuntautuu etenkin funktionaalisiin elintarvikkeisiin ja uuselintarvikkeisiin sekä niiden turvallisuuden ja vaikutusten testaamiseen. Lääkealan linjan tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa. Suomessa katsotaan tarvittavan uudenlaisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita varsinkin voimakkaasti kehittyvälle biolääketieteen alalle.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelmasta valmistuneet sijoittuvat lähinnä elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten tuotekehitys-, valvonta- ja tutkimustyöhön.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.