Lehti 39: Ajan­kohtai­sta 39/2016 vsk 71 s. 2402 - 2403

THL yrittää sopeutua pienempiin resursseihin

Anne Seppänen

Neuvottelut eräiden lopetettamispäätöksen saaneiden THL:n toimintojen jatkosta ovat käynnissä. Finohtan vastuulla ollut terveydenhuollon menetelmien arviointitoiminta sekä raskauden aikana kerättyjen seeruminäytteiden kokoelma pyritään saamaan jonkin toisen organisaation siipien suojaan.

– Tarkoituksena on saada jatkumaan nämä työt, jotka kaikkien mielestä ovat tärkeää toimintaa, kertoo pääjohtaja Juhani Eskola.

Moni THL:n supistettavista tai lakkautettavista toiminnoista liittyy kansanterveyden seurantatyöhön.

”Irtisanotut ovat kovia ­asiantuntijoita omilla aloillaan, mutta työpaikkoja ei noin vain ole Suomessa.”

Juhani Eskola

– Olemme tehneet uuden tiekartan lähivuosiksi sen suhteen, mitä voimme ja mitä emme voi tehdä väestötutkimuksia tehostamalla ja rekistereitä kehittämällä ja miten ne saadaan toimimaan pienemmillä resursseilla, Eskola kertoo.

– Neuvottelemme koko ajan ministeriön kanssa siitä, miten voimme paremmin ohjata työtä jäljelle jääneisiin fokusalueisiin ja mitä voidaan jättää tekemättä. Lakisääteisiä tehtäviä emme voi lopettaa omin päätöksin, Eskola toteaa.

THL:llä tulee olemaan sote-uudistuksen valmistelussa merkittävä rooli, mutta työn resursseista ei Eskolalla ole vielä tietoa.

Irtisanomisajat käynnissä

THL:ssä on käynnissä yt-neuvottelujen jälkeinen välivaihe, jossa suuri joukko työntekijöitä elää irtisanomisaikaa tai on jäämässä eläkkeelle.

Juhani Eskolalla ja tutkimusprofessori, lääkärien luottamusmies Markus Perolalla ei ole selvää käsitystä siitä, kuinka moni on jo löytänyt uuden työpaikan.

– Tämä on haasteellinen porukka. Irtisanotut ovat kovia asiantuntijoita omilla aloillaan, mutta työpaikkoja ei noin vain ole Suomessa, Eskola pohtii.

Perola kertoo, että moni eläkkeelle jäävä asiantuntija hakee edelleen tutkimusapurahoja ja aikoo jatkaa työtään entiseen tapaan eläkkeellä.

Lue myös

– Tämä kuvaa ihmisten valtavaa työmotivaatiota: omaa työtä pidetään merkittävänä ja sitä halutaan tehdä.

Perola on huolissaan siitä, miten käy suomalaiselle asiantuntemukselle, jos kovin moni asiantuntija ennättää rekrytoitua ulkomaille.

– Uusien asiantuntijoiden kouluttaminen kestää vuosia ja vuosikymmeniä.

Harmittavaa on Perolan mielestä myös se, että yt-kierrosten myötä monille ulkopuolisille on syntynyt sellainen kuva, että THL:n tutkimustoiminta oltaisiin kokonaan ajamassa alas.

– Tutkimustoiminta ei lopu, vaikka suurimmat leikkaukset kohdistuivatkin tutkimukseen.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030