• Tuomas Keränen

Uuteen lastensairaalaan kaavailtu lääkärien paikannus herättää huolta

Lääkäreiden mukaan paikantamisella pitäisi kerätä anonyymia resurssidataa lääkärin henkilökohtaisen paikantamisen sijaan.

Uuteen lastensairaalaan kaavailtu lääkärien paikannus herättää huolta Kuva 1 / 1

Helsingin Uudessa lastensairaalassa on suunniteltu hyödynnettävän uudenlaista paikantamisteknologiaa. Teknologin avulla tiedettäisiin esimerkiksi missä kukakin neurologi on osastolla. Työntekijät eivät ole järin innostuneita työnantajapuolen suunnitelmista.

Olen saanut paljon palautetta sähköpostiin. Tuo mielletään kyttäämiseksi. Tahdon ajatella, että työnantaja olisi fiksu, jos henkilökohtaisen datan sijaan kerättäisiin vain resurssidataa. Työnantajalla ei ole mielestäni tarvetta seurata tietyn yksittäisen ihmisen liikkeitä noin tarkasti, sanoo Lastenklinikan vastaava luottamusmies Kristiina Aalto.

Aalto kertoo, että työnantajan tämän tapaiset suunnitelmat tulivat puun takaa. Paikantamisesta oli mainittu ohimennen keväällä, jonka jälkeen suunnitelmista ei ole kuultu enempää ennen viimeviikkoista yt-kokousta ja Lääkärilehden juttua Uudesta lastensairaalasta.

– Jokin työryhmä oli suunnitellut järjestelmää kesällä, mutta mukana ei ollut varsinaisesti henkilökunnan edustajaa. Työnantaja on sanonut, että mukana on ollut henkilökunnan edustaja, mutta edustajaa ei ole valittu sovitulla tavalla eivätkä luottamusmiehet olleet tietoisia tämänkaltaisesta hankkeesta, Aalto jatkaa.

Lääkäreitä ja hoitajia arveluttaa lisäksi se, että työnantaja aikoo säilyttää kerätyn paikannusdatan. Data voi antaa vääristyneen käsityksen työn tehokkuudesta, koska työtä tehdään muuallakin kuin potilashuoneessa.

Paikallistamisteknologialla halutaan tietää, kuinka raskaita hoidettavia potilaita huoneissa on. Lisäksi paikantamisen avulla potilas tietäisi helposti huoneessa vierailleen lääkärin nimen. Aallon mukaan perustelut ontuvat.

– Ei potilaan hoitoisuus näy paikallistamisen kautta. Jos ette usko työntekijöitä, niin ketä sitten, kysyy Aalto.

Lain kirjain ei täyty

Tietosuojavaltuutettu on jakanut paikallistamisen välilliseen ja välittömään paikantamiseen. Lääkäriliiton lakimies Konstantin Laakkosen mukaan paikantamisteknologia, jossa seurataan kaluston tai omaisuuden sijasta suoraan työntekijän liikkeitä, on välitöntä paikantamista.

– Lain mukaan välittömän paikannuksen edellytyksenä on, että saadaan työntekijän suostumus. Ilman suostumusta tietoa ei voida kerätä. Paikannuksen pitää olla suostumuksen lisäksi tarpeellista.

Laakkosen mukaan peruste tarpeelle pitää olla pitävä. Peruste voi liittyä esimerkiksi turvallisuuteen.

– Tilanne ei ole nyt lain ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukainen.

Kompromissi on mahdollinen

Aalto väläyttää ajatusta mahdollisesta kompromissista. Siinä lääkäreiden ja hoitajien sijainti osastolla selvitettäisiin anonyymisti. Aalto ehdottaa, että telineeseen kerättäisiin vaikka värikoodein merkityt paikantamislaitteet lääkäreille ja hoitajille.

– Hoitajat olisivat tietyn värisiä, vihreät kirurgeja ja niin edelleen. Osa voisi sijoittua muut lääkärit -ryhmän alle, ja siihen olisi yhdistetty useampia lääkäreitä. Näin ryhmät olisivat riittävän suuria. Paikantamisen avulla näkisi, missä lääkärit ovat osastolla, mutta tieto ei olisi henkilökohtaista.

Aallon mukaan on varmaa, että asiasta on keskusteltava työnantajan kanssa selkeästi lisää.

– Tällä hetkellä ei ole selvää miten asiassa jatketaan, hän sanoo.

Lisää aiheesta

Apotti otettiin käyttöön ensimmäisen kerran
Pienen lapsen kuumeilu – voiko se olla Kawasakin tauti?
Hospitalistit tulevat Uuteen lastensairaalaan

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tartuntataudeille alttiiden potilaiden hoidossa tulisi käyttää ensisijaisesti rokotettua henkilöstöä

Lääkäriliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta.

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Tieteessä
Alzheimer-potilaat käyttävät unilääkkeitä ja vahvoja kipulääkkeitä yleisesti päällekkäin

Pitkäaikainen päällekkäiskäyttö oli yhteydessä muun muassa keuhkosairauksiin, osteoporoosiin ja aiemmin koettuun lonkkamurtumaan.

Ajassa
BMJ: Brexit aiheuttaa haittaa terveydenhuollolle

Lääkärijärjestöt vastustavat Brexitiä, koska pelkäävät Brexitin vaarantavan kansalaisten terveyden.

Ajassa
Harva terveyskeskus yltää suositukseen koululääkäreiden määrässä

THL selvitti henkilökunnan määriä perusterveydenhuollossa.

Ajassa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää alustayhtiön perustamista

Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen ja parhaita ammattilaisia houkutteleva kokonaisuus.

Ajassa
HYKS:n tapa perustaa uusia anestesialääkärin virkoja närästää

Aktiivivapaa pitäisi pitää päivällä ennen päivystysvuoroa.