1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Yhteisyritys rikkoo yhtenäisyyden
Ajan­kohtai­sta

Yhteisyritys rikkoo yhtenäisyyden

JUKO:n Päijät-Hämeen luottamusmiesten kannanotto 8.6.2020.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymämalli on tuonut ensimmäistä kertaa saman katon alle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, eikä keinotekoinen raja palvelujen välillä ole enää esteenä oikea-aikaiselle ja oikeanlaiselle palvelulle.

PHHYKY:n nyt valmistelema perusterveydenhuollon palvelujen myyminen yksityiselle yhtiölle romuttaisi tämän tehokkaan yhteistoiminnan. Palaisimme vanhaan osaoptimointiin perustuvaan malliin, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito kilpailisivat keskenään resursseista.

Kärsijöinä olisivat kuntalaiset ja kohoavien kustannusten kanssa kamppailevat jäsenkunnat. Hoidon tarpeessa oleva kuntalainen saattaisi joutua pompotelluksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä, kun kumpikaan ei haluaisi ottaa vastuuta hoitokustannuksista.

Perusterveydenhuollon myyminen synnyttäisi erikoissairaanhoidon (PHHYKY) ja perusterveydenhuollon (yhteisyritys) välille vastaavan ostopalvelusopimusjärjestelmän, jollainen oli aiemmin Päijät-Hämeen keskussairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja kuntien tuottaman perusterveydenhuollon välillä.

Yhteisyritysmallissa kunnat voisivat keskustella PHHYKY:n kanssa, mutta eivät perusterveydenhuollon palveluja tuottavan yhtiön kanssa. Kunnille jäisi tilanteessa lähinnä maksajan rooli.

Nykymalli mahdollistaa muun muassa henkilöstön osaamisen kehittämisen. Osana lisäkouluttautumista yhtymän sisällä on voinut siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen. Tämä on toiminut hyvänä houkuttimena, jolla on saatu rekrytoitua aiempaa paremmin henkilökuntaa eri tehtäviin.

Yksityinen yritys toimii aina tuottaakseen voittoa: kuntalaisten perusterveydenhuoltoon tarkoitetuista varoista arviolta 5–10 prosenttia jaettaisiin voittona yrityksen omistajille.

Jotta voittoa syntyisi, yhtiö saattaa pyrkiä vähentämään henkilökuntaa ja vaikeuttamaan pääsyä lääkäriin – käytännössä siis laskemaan palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Se tapahtuisi todennäköisesti niin, että kuntalaisille annettaisiin lääkärin vastaanottojen sijaan sairaanhoitajan vastaanottoja tai etäpalveluja myös niissä tilanteissa, jotka edellyttäisivät lääkärin arviota.

Kun lääkärin ajanvarausvastaanotolle ei pääse, kuormittuu päivystyspoliklinikka, jossa hoito on kalliimpaa ja jonne kuuluvat vain kiireellistä hoitoa vaativat päivystystapaukset.

Lue myös

Kyselymme (ESS 27.5.2020) mukaan iso osa PHHYKY:n perusterveydenhuollon lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on jo miettinyt työnantajan vaihtoa, jos yhteisyritys perustetaan.

Kuntalaisten, kuntien ja henkilöstön yhteinen etu on, että hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään myös jatkossa nykymallin pohjalta. Perusterveydenhuolto on yhtymän budjetissa vain pieni osa, mutta terveydenhuollon osalta se on kaikkien kuntalaisten ensisijainen palvelu.

Päijät-Hämeen suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuspaineet tulevat lasten ja nuorten hyvinvointivajeesta sekä päihde- ja mielenterveysongelmista. Niiden hoidossa perusterveydenhuolto vahvistettuna sosiaalityöllä on avainasemassa.

JUKO ry:n luottamusmiehet

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Anniina Vesikko, Jukka Puustinen, Leena Manelius, Linda Sydänmäki, Maija Liesegang, Mervi Fadjukov, Niko Korpi, Pia Iikkanen, Ritva Meritie, Tanja Pessala, Tarja Neuvonen, Teemu Trygg ja Tiina Mikkonen

Kirjoittajat
JUKO:n luottamusmiehet

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Oksikodoni sopii synnytyskivun lievitykseen

Avautumisvaiheen alkuvaiheessa ihonalaisesti annettu oksikodoni lievitti supistusten aikaisia kipuja tehokkaasti.

Ajassa
Työhyvinvointi jopa parani

Krooninen väsymys väheni koronakeväänä, raportoi Työterveyslaitos.

Blogi
Elokuu – paluu pienempiin bootseihin

Tuhkimon taika haihtuu ja palataan takaisin omaan arkeen, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Kommentti
Uusi normaali: lapset kärkeen

On aika herätellä keskustelua yhteiskunnan tärkeysjärjestyksestä, kirjoittaa Silja Kosola.

Ajassa
Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.

Ajassa
Suomessa aletaan tutkia koronavirusepidemian vaikutusta syöpäpotilaisiin

Tutkimuksessa selvitetään, miten koronavirustartunta vaikuttaa syöpien diagnosointiin, syöpähoitojen aloittamiseen, annettuihin syöpähoitoihin, niiden haittavaikutuksiin sekä potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan.