• Mikä ennakoi omaishoitajan kuormittuneisuutta?

  Omaishoitoon liittyy fyysinen, psyykkinen ja emotionaalinen kuormitus. Omaishoitajat ovat muita ikäisiään alttiimpia sairastamaan, ja he altistuvat yksinäisyydelle. Yhdysvalloissa tutkittiin omaishoitajien kuormittuneisuutta ja sille altistavia tekijöitä.

  Kaisu Pitkälä

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 29.3.2019 ‐ 13/2019 ‐ Kommentteja

 • Vihdoinkin tehoa Peyronien taudin paikallishoitoon

  Leesiokohtaan injisoitava Clostridium histolyticum -kollagenaasi hyväksyttiin Peyronien taudin arpikovettuman eli plakin paikallishoitoon vuonna 2013. Tavoitteena oli vähentää leikkausta tarvitsevien potilaiden määrää. Valmisteen turvallisuus ja teho osoitettiin kahdessa laajassa faasin III satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Suurin tähänastinen analyysi osoitti, että valmisteella ja siihen liitetyllä peniksen venytys- ja muovaushoidolla saadaan aikaan plakin aiheuttaman käyristymän merkittävä pieneneminen.

  Ossi Lindell

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 29.3.2019 ‐ 13/2019 ‐ Kommentteja

 • Maltillinen aerobinen liikunta nopeuttaa nuoren urheilijan toipumista aivotärähdyksestä

  Urheilutapaturmassa saadun aivotärähdyksen jälkeen matalatehoinen aerobinen liikunta nopeuttaa nuoren urheilijan toipumista ja saattaa vähentää pitkittyneen oireilun riskiä. Prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa harjoittelu aloitettiin aikaisintaan 48 tunnin kuluttua vammasta eikä haittavaikutuksia ilmennyt.

  Nina Kaseva

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 22.3.2019 ‐ 12/2019 ‐ Kommentteja

 • Miehen foolihappotasolla voi olla vaikutusta alkion kehitykseen

  Naisen riittävä foolihappotaso raskauden alussa on tärkeä epämuodostumien ehkäisyn, mutta myös kasvua turvaavien metabolisten mekanismien kannalta. Ilmeisesti myös siittiön tuottavan miehen foolihappotilanteella on oma panoksensa alkion hyvään kehitykseen.

  Pertti Kirkinen

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 22.3.2019 ‐ 12/2019 ‐ Kommentteja

 • Statiinihoito hyödyttää iäkkäitäkin sydänpotilaita

  Statiinihoito on valtimonkovettumistaudin hoidon kulmakivi, mutta suhtautuminen ikäihmisten hoitoon on ollut vaihtelevaa. Uusi laaja analyysi vahvistaa, että statiinihoito on hyödyllinen myös iäkkäille sydänpotilaille.

  Juhani Airaksinen

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 22.3.2019 ‐ 12/2019 ‐ Kommentteja

 • Oikaisu

  Numeron 11/2019 lääketieteellisessä pääkirjoituksessa (s. 655) todettiin virheellisesti, että työttömien kansaneläkkeen työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään 87 %. Luku koskee pitkään (yli 200 pv) työttöminä olleita.

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 22.3.2019 ‐ 12/2019 ‐ Kommentteja

 • Olantsapiinista on vain niukasti hyötyä laihuushäiriössä

  Häiriöön liittyvien psykiatristen oireiden käypä hoitomuoto on kognitiivinen psykoterapia.

  Tero Taiminen

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 22.3.2019 ‐ 12/2019 ‐ Kommentteja

 • Eturauhassyövän uusiutumisen ennuste syntyy koneoppimisen avulla

  Mitä paremmin eturauhassyövän käyttäytymistä radikaalileikkauksen jälkeen voidaan ennustaa, sitä paremmin voidaan valita kullekin potilaalle sopiva jatkohoito ja siten parantaa hoitotuloksia ja potilaan elämänlaatua. Tuoreessa kanadalaistutkimuksessa todettiin kolmen eri koneoppimistekniikan päihittävän perinteisen Coxin regressioanalyysin biokemiallisen residiivin ennustamisessa vuoden kuluessa leikkauksesta.

  Ossi Lindell

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 8.3.2019 ‐ 10/2019 ‐ Kommentteja

 • Pakarassa kipua – mikä hoidoksi?

  Kiputila pakarassa (gluteaalinen tendinopatia) tai lonkan ulkosyrjällä (ns. trokanterbursiitti) tai) on varsin tavallinen ikääntyvän naisen krooninen vaiva vastaanotolla. Oireen patofysiologia on vieläkin osin tuntematon, mutta valtaosalla lienee kysymyksessä ikääntymiseen liittyvä lonkan tai pakaran jänteiden rappeuma ja usein myös oikea limapussin tulehdus eli bursiitti. Tautia on Suomessa totuttu hoitamaan tulehduskipulääkkeillä ja paikallisilla puudute-kortisoni-injektioilla. Australialaiskollegat ovat tehneet pakarakivun hoidoista hyvän satunnaistetun tutkimuksen.

  Hannu Paajanen

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 8.3.2019 ‐ 10/2019 ‐ Kommentteja

 • Asentovinokalloisuus ja kognitiiviset taidot

  Imeväisiän keskivaikea tai vaikea asentovinokalloisuus oli yhteydessä huonompaan koulumenestymiseen ja heikompiin kognitiivisiin taitoihin. Ero älykkyysosamäärässä vastasi 4–7 pistettä matalampaa tulosta verrokkeihin nähden.

  Nina Kaseva

  Lääke­tieteen maailma­sta ‐ 8.3.2019 ‐ 10/2019 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.