Lehti 14-15: Liitto toi­mii 14-15/2020 vsk 75 s. 918

Auta hyviä toimintamalleja leviämään

Lääkäriliiton laatu­palkinto on haussa 29.5.2020 asti. ­Laatupalkintokilpailuun ­osallistumalla voit auttaa kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
KIMMO BRANDT

Hanna Kuusisto kannustaa lääkäreitä lähettämään hakemuksia laatupalkintokilpailuun.

Vuonna 2016 laatupalkinto myönnettiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikölle etähoitomallin kehittämisestä. Palkinnon vastaanotti tuolloin neurologian erikoislääkäri Hanna Kuusisto.

– Kun jokin uusi toimintamalli otetaan käyttöön, aina on aluksi vastustajia ja valittajia. Nähdessäni ilmoituksen laatupalkintohausta ajattelin, että jos osallistumme ja voitamme, se on selvä osoitus mallin tehokkuudesta ja varmistaa, että malli otetaan käyttöön, Kuusisto kertoo.

Kuusisto kannustaa lääkäreitä lähettämään hakemuksia kilpailuun – mutta ei liian varhain.

– Lue huolellisesti Lääkäriliiton verkkosivuilla olevat hakuohjeet. Jos oma hankkeesi täyttää kriteerit, suosittelen, että lähdet mukaan kilpailuun. Jos taas kriteerit eivät vielä täyty, odota ja kehitä. Osallistu, kun aika on kypsä.

– Hakuohjeet ovat selkeät, ja niitä kannattaa noudattaa. Hakemus on helppo tehdä, eikä siihen mene monta tuntia. Jos hankkeesi täyttää kilpailukriteerit, sinulla on varmasti jo valmiina esityksiä ja julkaisuja, joita voit hyödyntää hakemusta tehdessä.

Nostetta myös urakehitykselle

Kuusisto kertoo, että laatupalkinnon voittamisesta on ollut hyötyä sekä suomalaiselle terveydenhuollolle että hänelle henkilökohtaisesti.

– Voiton jälkeen olen käynyt esittelemässä etähoitomallia monissa eri organisaatioissa, viimeksi TYKS:n neurologian yksikössä. Malli on otettu monissa yksiköissä käyttöön, mikä tuntuu tietysti mukavalta.

– Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin neurologian yksikölle laatupalkinnon voitto toi mainetta. Sain voitosta myös nostetta omalle urakehitykselleni. Toimin nyt TAYS:n neuroalojen ja kuntoutuksen ylilääkärinä, ja lisäksi hoidan osa-aikaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden professuuria Kuopion yliopistossa.

Kuusisto nimitettiin voittonsa jälkeen myös Lääkäriliiton laatuneuvoston jäseneksi. Hän siis on uusia ehdokkaita arvioimassa.

Valinta on kaksivaiheinen

Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittämisestä koituneet tulokset terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Lue myös

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 euroa, ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta voi tehdä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Palkittavan valinta on kaksivaiheinen. Ensin Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset. Parhaat hakemukset valitaan Lääkäripäivillä 2021 pidettävään loppukilpailuun, jonka päätteeksi laatuneuvosto päättää esitysten perusteella voittajan. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Hakemukset laatupalkinnon saajiksi pyydetään toimittamaan viimeistään 29.5.2020 Lääkäriliiton verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta. Lomakkeen ja hakuohjeet löydät osoitteesta www.laakariliitto.fi/laakariliitto/palkinnot/

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030