1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Ideoi, keskustele, peukuta!
Liitto toi­mii 48/2018 vsk 73 s. 2882 - 2883

Ideoi, keskustele, peukuta!

Miten sinä haluaisit kehittää terveydenhuoltoa? Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus esittää ideoita ja ottaa kantaa.

Ideoi, keskustele, peukuta! Kuva 1 / 2
   

Lokakuussa käynnistyneessä Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa on käyty verkossa keskustelua mm. potilas-lääkärisuhteesta, priorisoinnista ja yhdenvertaisuudesta. Viimeksi on avattu keskustelu terveyspalvelujärjestelmän kestävyydestä.

Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen on tyytyväinen verkkotyöpajan tähänastiseen antiin.

– Hienoa, hyvää keskustelua on käyty. Positiivista on osallistuneiden ihmisten aktiivisuus ja huolellinen pohdinta. Toivoisin, että vieläkin useammat jäsenet osallistuisivat hankkeeseen myös aktiivisesti kirjoittamalla – verkkotyökaluun tutustuneista aika pieni osa on kommentoinut itse, vaikka on seurannut muiden kirjoittelua.

– Jatkamme keskustelua eri asioista vuoden loppuun asti. Tammikuun puolella menemme sitten konkreettisempiin kysymyksiin, ja varmasti myös äänestämiseen eri asioista. Kevätkaudella myös liiton luottamushenkilöorganisaatio osallistetaan hankkeeseen, Pärnänen kertoo.

Sosiaalinen tilaus osallistumiselle

Yksi verkkotyöpajan aktiivisista osallistujista on terveyskeskuslääkäri Raija Sihvonen.

– Ehkä minulla oli yksinkertaisesti sosiaalinen tilaus hankkeeseen osallistumiselle – paljon kertyneitä mietteitä ja tunne, ettei kellään ole aikaa kuulla. On tullut mietittyä kaikenlaista koko urani ajan.

– Terveydenhuollon korjaussarja on Lääkäriliiton taholta hyvä idea. Jäsenistön äänen kuuleminen on tärkeää. Parasta on ollut mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä – pyrkiä näkemään toisen näkökulmaa ja mahdollisuus yrittää vaikuttaa kollegion yhteiseen ajatteluun.

– Idealistisesti toivon, että käytävällä keskustelulla voisi olla kauaskantoisempia seurauksia. Ensisijaisesti katson, ettei terveydenhuoltoa tule altistaa markkinavoimille. Puhun perusterveydenhuollon kehittämisen puolesta ja seuraavien sukupolvien henkisen hyvinvoinnin puolesta. On helpompi laskea hintalappua standardisoiduille hoidoille kuin ennaltaehkäisevälle työlle. Psyykkisen hyvinvoinnin varmistaminen lapsillemme – siis tulevaisuuden aikuisille – on varmaan kaikkein vaikeimmin budjetoitavissa, ja pelkään, että se jää helposti budjetoimatta, Sihvonen sanoo.

Foorumi lisää yhteisöllisyyttä

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mauri Lehtimäki liputtaa avoimen keskustelun ja yhteisöllisyyden puolesta.

– On ollut mielenkiintoista lukea osallistujien ajatuksia ja ehdotuksia. Koen, että tällainen foorumi mahdollistaa keskusteluyhteyden laajemmin kuin muuten olisi mahdollista. Tietyllä tapaa se on myös yhteisöllisyyttä lisäävää. Lääkäreinä tarvitsemme yhteisöllisyyttä työssä jaksaaksemme. Tarvitsemme toistemme apua, tukea ja vuorovaikutusta, Lehtimäki sanoo.

Hän on ottanut kantaa mm. terveydenhuollon priorisointiin.

Lue myös

– Odotan hankkeen herättävän meissä halun löytää oman, hyvän tavan työskennellä lääkärinä: miten voimme priorisoida oman työskentelymme sisältöä ja miten arvotamme työmme eri osatekijöitä.

– Lääkärin työ on ensisijaisesti potilaan kohtaamista. Priorisointi lähtee mielestäni lääkärin työn ytimestä. Mitä jos priorisoinnissa lähdettäisiinkin työolosuhteiden muutoksella siten, että lääkäri voisi kohdata rauhassa yhden potilaan kerrallaan ja hoitaa hänet parhaalla kapasiteetillaan? Silloin hoito olisi sekä tehokasta että taloudellista, ja potilas sitoutuisi ehdotettuun ja yhdessä sovittuun hoitoon entistä paremmin tultuaan nähdyksi ja kuulluksi, Lehtimäki pohtii.

Mihin asioihin sinä haluat korjausta?

Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeen tavoitteena on luoda listaus niistä perusperiaatteista, jotka hyvin toimivan ja kestävän terveydenhuollon tulee toteuttaa. Jäsenien näkemyksiä ja ideoita kerätään uuden verkkotyökalun avulla.

Kaikki jäsenet ovat saaneet sähköpostiinsa henkilökohtaisen kutsun osallistua verkkotyöpajaan. Pääset osallistumaan kutsussa olevaa linkkiä klikkaamalla. Halutessasi voit osallistua myös nimimerkillä.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.