1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Ideoi, keskustele, peukuta!
Liitto toi­mii 48/2018 vsk 73 s. 2882 - 2883

Ideoi, keskustele, peukuta!

Miten sinä haluaisit kehittää terveydenhuoltoa? Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus esittää ideoita ja ottaa kantaa.

Ideoi, keskustele, peukuta! Kuva 1 / 2
   

Lokakuussa käynnistyneessä Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeessa on käyty verkossa keskustelua mm. potilas-lääkärisuhteesta, priorisoinnista ja yhdenvertaisuudesta. Viimeksi on avattu keskustelu terveyspalvelujärjestelmän kestävyydestä.

Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen on tyytyväinen verkkotyöpajan tähänastiseen antiin.

– Hienoa, hyvää keskustelua on käyty. Positiivista on osallistuneiden ihmisten aktiivisuus ja huolellinen pohdinta. Toivoisin, että vieläkin useammat jäsenet osallistuisivat hankkeeseen myös aktiivisesti kirjoittamalla – verkkotyökaluun tutustuneista aika pieni osa on kommentoinut itse, vaikka on seurannut muiden kirjoittelua.

– Jatkamme keskustelua eri asioista vuoden loppuun asti. Tammikuun puolella menemme sitten konkreettisempiin kysymyksiin, ja varmasti myös äänestämiseen eri asioista. Kevätkaudella myös liiton luottamushenkilöorganisaatio osallistetaan hankkeeseen, Pärnänen kertoo.

Sosiaalinen tilaus osallistumiselle

Yksi verkkotyöpajan aktiivisista osallistujista on terveyskeskuslääkäri Raija Sihvonen.

– Ehkä minulla oli yksinkertaisesti sosiaalinen tilaus hankkeeseen osallistumiselle – paljon kertyneitä mietteitä ja tunne, ettei kellään ole aikaa kuulla. On tullut mietittyä kaikenlaista koko urani ajan.

– Terveydenhuollon korjaussarja on Lääkäriliiton taholta hyvä idea. Jäsenistön äänen kuuleminen on tärkeää. Parasta on ollut mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä – pyrkiä näkemään toisen näkökulmaa ja mahdollisuus yrittää vaikuttaa kollegion yhteiseen ajatteluun.

– Idealistisesti toivon, että käytävällä keskustelulla voisi olla kauaskantoisempia seurauksia. Ensisijaisesti katson, ettei terveydenhuoltoa tule altistaa markkinavoimille. Puhun perusterveydenhuollon kehittämisen puolesta ja seuraavien sukupolvien henkisen hyvinvoinnin puolesta. On helpompi laskea hintalappua standardisoiduille hoidoille kuin ennaltaehkäisevälle työlle. Psyykkisen hyvinvoinnin varmistaminen lapsillemme – siis tulevaisuuden aikuisille – on varmaan kaikkein vaikeimmin budjetoitavissa, ja pelkään, että se jää helposti budjetoimatta, Sihvonen sanoo.

Foorumi lisää yhteisöllisyyttä

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mauri Lehtimäki liputtaa avoimen keskustelun ja yhteisöllisyyden puolesta.

– On ollut mielenkiintoista lukea osallistujien ajatuksia ja ehdotuksia. Koen, että tällainen foorumi mahdollistaa keskusteluyhteyden laajemmin kuin muuten olisi mahdollista. Tietyllä tapaa se on myös yhteisöllisyyttä lisäävää. Lääkäreinä tarvitsemme yhteisöllisyyttä työssä jaksaaksemme. Tarvitsemme toistemme apua, tukea ja vuorovaikutusta, Lehtimäki sanoo.

Hän on ottanut kantaa mm. terveydenhuollon priorisointiin.

Lue myös

– Odotan hankkeen herättävän meissä halun löytää oman, hyvän tavan työskennellä lääkärinä: miten voimme priorisoida oman työskentelymme sisältöä ja miten arvotamme työmme eri osatekijöitä.

– Lääkärin työ on ensisijaisesti potilaan kohtaamista. Priorisointi lähtee mielestäni lääkärin työn ytimestä. Mitä jos priorisoinnissa lähdettäisiinkin työolosuhteiden muutoksella siten, että lääkäri voisi kohdata rauhassa yhden potilaan kerrallaan ja hoitaa hänet parhaalla kapasiteetillaan? Silloin hoito olisi sekä tehokasta että taloudellista, ja potilas sitoutuisi ehdotettuun ja yhdessä sovittuun hoitoon entistä paremmin tultuaan nähdyksi ja kuulluksi, Lehtimäki pohtii.

Mihin asioihin sinä haluat korjausta?

Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeen tavoitteena on luoda listaus niistä perusperiaatteista, jotka hyvin toimivan ja kestävän terveydenhuollon tulee toteuttaa. Jäsenien näkemyksiä ja ideoita kerätään uuden verkkotyökalun avulla.

Kaikki jäsenet ovat saaneet sähköpostiinsa henkilökohtaisen kutsun osallistua verkkotyöpajaan. Pääset osallistumaan kutsussa olevaa linkkiä klikkaamalla. Halutessasi voit osallistua myös nimimerkillä.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.

Ajassa
Uusi suositus yhtenäistää aivoverenkiertohäiriötä sairastavan toimintakyvyn arviointia

Suosituksen julkaisi kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto TOIMIA, jossa on mukana noin 60 organisaatiota.

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.