1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Uusi jäsenluokka: eläkeläisjäsen
Liitto toi­mii 46/2020 vsk 75 s. 2474 - 2475

Uusi jäsenluokka: eläkeläisjäsen

Eläkkeellä olevalla tai eläkkeelle siirtyvällä ­Lääkäriliiton jäsenellä on valittavanaan kaksi mahdollista jäsenluokkaa: varsinainen jäsen tai eläkeläisjäsen.

Uusi jäsenluokka: eläkeläisjäsen Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Lääkäri voi pysyä varsinaisena jäsenenä ja saada eläkeläiselle myönnettävän 50 %:n jäsenmaksualennuksen. Jäsenmaksu tällöin on 264 euroa vuonna 2020. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissään kaikki Lääkäriliiton jäsenedut ja -palvelut. Hänellä on myös äänioikeus ja vaalikelpoisuus liiton valtuuskunnan vaalissa.

Tämän vuoden alusta lähtien uutena vaihtoehtona on ollut mahdollisuus siirtyä eläkeläisjäsenluokkaan. Jäsenmaksu tässä tapauksessa on 25 % täydestä jäsenmaksusta (132 euroa vuonna 2020). Eläkeläisjäsenluokan valitsevalla jäsenellä on käytössään muut liiton jäsenedut ja -palvelut, mutta ei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta valtuuskunnan vaalissa. Kun eläkeläisjäsenluokkaan siirtoa haetaan vuoden 2020 aikana, se astuu voimaan vuoden 2021 alusta.

Ikäperusteisen maksuvapautuksen piirissä olevat - eli vuoden 2019 aikana tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet jäsenet - säilyttävät maksuvapautensa ja nykyiset jäsenoikeutensa. Vuonna 2020 tai sen jälkeen eläkkeelle siirtyvät jäsenet ovat oikeutettuja jäsenmaksuvapautukseen 85 vuotta täytettyään.

Monipuoliset jäsenedut

Lääkäriliiton valtuuskunta päätti uudesta eläkeläisjäsenluokasta viime vuonna. Muutos tuli voimaan 1.1.2020. Vuoden 2020 aikana eläkeläisjäsenluokkaan hakeutuva jäsen siirtyy tähän jäsenluokkaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien eli vuoden 2021 alussa.

– Lääkäriliitto on koko lääkärikunnan järjestö. Ammattikuntaan kuuluminen ei liity ikään tai työssä käyntiin. Lääkäreille tärkeiden asioiden edistämiseksi ja edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monet kollegat kuuluvat liittoon, toteaa Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Eläkeläisjäsenille 100 %:n maksuvapaus oli jäänne ajalta, jolloin liiton toimintaa rahoitettiin nykyistä huomattavasti enemmän ilmoitustuloilla. Sittemmin ilmoitustulot ovat kaikkialla vähentyneet, ja entistä suurempi osa menoista on katettava jäsenmaksuilla. Entisessä mallissa työikäiset lääkärit maksoivat eläkeläisjäsentenkin kustannukset, mikä oli taloudellisen oikeudenmukaisuuden kannalta ongelmallista varsinkin, kun eläkeikäisten lääkäreiden määrä kasvaa nopeasti.

– Valtuuskunnan toiveena oli miettiä jäsenmaksuille taloudellisesti kestävä ratkaisu. Haluamme, että mahdollisimman moni pysyy liiton jäsenenä ja voi samalla hyödyntää kaikkia jäsenpalveluita, Parkkila-Harju sanoo.

Jäsenyys tuo monipuolisia etuja. Lääkäriliitto on ottanut kaikille jäsenilleen potilasvakuutuksen sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Lisäksi liiton jäsenet saavat etuja vakuutuksista useilta eri yhteistyökumppaneilta. Muita merkittäviä etuja ovat esimerkiksi viikoittain ilmestyvä Lääkärilehti, Fimnet-palvelut ja mahdollisuus osallistua liiton koulutustilaisuuksiin. Nämä edut säilyvät uudessa eläkeläisjäsenluokassa.

Ensi vuosi on vaalivuosi

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali käydään taas ensi vuonna. Tuolloin valitaan jäsenet liiton valtuuskuntaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Lue myös

Kuusikymmenjäseninen valtuuskunta käyttää ylintä päätösvaltaa Lääkäriliitossa. Valtuuskunta määrittelee liiton toiminnan suuntaviivat ja strategian, hyväksyy talousarvion ja valitsee liiton puheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet.

On tärkeä huomioida, että eläkeläisjäsenluokan valinneella ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa.

Jäsenmaksuvaihtoehdot eläkkeellä oleville:

1) Eläkkeellä oleva jäsen voi pysyä edelleen varsinaisena jäsenenä, ja saada eläkeläiselle määritellyn jäsenmaksualennuksen (50 %). Tällöin hän säilyttää äänioikeutensa ja vaalikelpoisuuden valtuuskunnan vaalissa sekä kaikki liiton jäsenedut ja palvelut.

2) Eläkkeellä oleva jäsen voi hakea siirtoa eläkeläisjäsenluokkaan, jolloin jäsenmaksu on 25 % täydestä jäsenmaksusta. Tällöin hän säilyttää muut jäsenedut ja palvelut, mutta ei ole äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen valtuuskunnan vaalissa.

3) Eläkeläisjäsen saa maksuvapautuksen jäsenmaksusta 85 vuotta täytettyään.

Jäsenluokkaan siirtymistä haetaan liiton verkkosivuilla olevalla jäsenmaksualennushakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.laakariliitto.fi/palvelut/jasenyys/jasenmaksualennus/

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona koettelee vanhuksia

Vanhukset ovat olleet eristyksissä kohta vuoden. Mitä heidän kunnostaan tiedetään?

Tiedepääkirjoitus
Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon asema on tarkentumassa

Toimenpidetekniikat ovat kehittyneet sekä kardiologiassa että kirurgiassa, sanoo Jari Laukkanen.

Pääkirjoitus
Lääkäri on kirjoittaja

Tärkeintä on, että viesti välittyy niille lukijoille, joille se on tarkoitettu, kirjoittavat Pertti Saloheimo ja Pertti Mustajoki.

Kolumni
Kuolemattomuuden kiirastuli

Harvempi enää kuoli suorilta jaloin, kirjoittaa Jani Kaaro.

Ajassa
Videorobotti vähentää koronapotilaita hoitavien altistumisriskiä

Elisan videorobotti on ollut lääkärien ja hoitajien apuna HUS:n Kirurgisessa sairaalassa.