Terveydenhuolto

Fimealta ohjeita sähkökatkosten varalle

Häiriötilanteet eivät aiheuta normaalista poikkeavaa varautumistarvetta lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttäjille.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, varautuminen on normaali osa suomalaista lääkehuoltoa ja kuuluu lääkeyritysten ja apteekkien velvollisuuksiin. Fimea on muistuttanut toimijoita myös varautumisesta mahdollisiin sähkönjakelun keskeytyksiin.

Lääkkeen käyttäjä pärjää normaaleilla rutiineilla. Kuten yleensäkin, lääkkeiden käyttäjien tulisi uusia reseptinsä ajoissa ja varmistaa, että heillä on kotonaan muutaman päivän käyttöä vastaava määrä tarvitsemiaan lääkkeitä. Kannattaa varata myös normaaliin kotivaraan kuuluvia tarvikkeita, esimerkiksi haavanhoitotuotteita, sekä paristoja kotona tarvittaviin terveydenseurannan laitteisiin, kuten verenpainemittariin.

Lääkkeen tiedot ja muut ohjeet kannattaa etukäteen tarkistaa lääkepakkauksesta löytyvästä pakkausselosteesta tai kysymällä neuvoa apteekista. Fimean lääkehaku sisältää tiedot kaikista Suomessa myyntiluvallisista lääkevalmisteista ja niiden pakkausselosteista.

Jotkin lääkkeistä, kuten insuliinivalmisteet, vaativat säilytyksen jääkaapissa. Säilytysohjeet löytyvät lääkepakkauksesta. Lyhyet ajat vähän korkeammassa lämpötilassa eivät yleensä haittaa lääkkeen säilyvyyttä.

Lue myös

Mahdollisen sähkökatkon aikana jääkaappia ei kannata turhaan availla, jotta jääkaapin lämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena. Jos sähkökatko jatkuu pidempään ja jääkaapin lämpötila nousee, jääkaapissa säilytettävät lääkkeet voi pakata esimerkiksi kylmäpussiin tai kylmälaukkuun. On kuitenkin huolehdittava, että lääke ei pääse jäätymään.

Kotona voi olla käytössä myös sähkökäyttöisiä lääkinnällisiä laitteita. Laitteen mukana annettuihin käyttöohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Sähkökatkoksiin on syytä varautua ennalta esimerkiksi selvittämällä, sisältääkö laite akun, ja pitämällä akut ladattuina. Lisäksi oikeaa toimintaa häiriötilanteessa olisi hyvä harjoitella ja säännöllisesti kerrata.

Lue myös: Miten sähkökatkot vaikuttavat lääkinnällisiin laitteisiin

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030