• Hertta Vierula

Apulaisoikeusasiamies näpäytti Kelaa

Apulaisoikeusasiamies painottaa, että toimeentulotuen hakijan terveydenhuoltomenojen tarpeellisuus pitää arvioida yksilöllisesti.

Apulaisoikeusasiamies näpäytti Kelaa Kuva 1 / 1

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa, että toimeentulotukilaissa ei ole rajattu, mihin eri terveydenhuoltomenoihin tukea voidaan myöntää. Laki ei edellytä menona huomioon otettavilta lääkkeiltä sairausvakuutuskorvattavuutta.

Kun toimeentulotukea myönnetään, voidaan ottaa huomioon julkisen tai yksityisen lääkärin määräämät tarpeelliset lääkemenot ja lisäksi kustannukset esimerkiksi lääkinnällisten tarvikkeiden, proteesien, apuvälineiden, hammashuollon ja silmälasien hankkimisesta.

Kansaneläkelaitosta (Kela) on arvosteltu useissa kanteluissa siitä, ettei se ole myöntänyt toimeentulotukea lääkärin määräämiin lääkkeisiin tai muihin terveydenhuoltomenoihin.

Ei erillistä maksusitoumusta

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että toimeentulotuen hakijalta voidaan edellyttää, että asiakas toimittaa tarvittaessa selvityksen terveydenhuoltomenojen tarpeellisuudesta.

Kelan tulee arvioida yksilöllisesti se, millä tavoin ja missä laajuudessa asiakkaalta pyydetään lisäselvitystä terveydenhuoltomenoista ja mikä merkitys tällä selvityksellä asian ratkaisemisen kannalta on. Kelan oman asiantuntijalääkärin lausunnolla ei yksin ole ratkaisevaa merkitystä päätöksenteossa.

Eräiden kanteluiden mukaan Kela olisi edellyttänyt erillistä hakemusta niin sanotun rajatun maksusitoumuksen myöntämiseksi. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että toimeentulotukilaissa ei ole säännöksiä erilaisista maksusitoumuksista eikä maksusitoumuksiin liittyvästä erityisestä hakumenettelystä.

Tämän takia Kelan ei tule ohjata asiakasta hakemaan erikseen maksusitoumusta toimeentulotukihakemuksensa lisäksi.

kuva: Fotolia

lue myös: Kela yhtenäistää terveyskulujen kohtelua toimeentulotuessa

Lisää aiheesta

Perustoimeentulotuen terveydenhuoltomenot arvioi nyt Kela
Yksityiset yleislääkärit kilpailevat hinnoilla
Kela yhtenäistää terveyskulujen kohtelua toimeentulotuessa

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi