• Hertta Vierula

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä on kasvussa

Vuonna 2016 somaattisessa erikoissairaanhoidossa oli 1,2 miljoonaa päivystyskäyntiä.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä on kasvussa Kuva 1 / 1

Päivystyskäyntien määrä somaattisessa erikoissairaanhoidossa on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2016 päivystyskäyntejä oli 1,2 miljoonaa.

Syitä kasvuun ovat raportin mukaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystoimintojen keskittäminen, toimintatapojen muutokset ja päivystyskäyntien kirjaamisen muutokset. Päivystyskäyntejä oli eniten akuuttilääketieteen, sisätautien sekä naistentautien ja synnytysten erikoisaloilla.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta somaattista erikoissairaanhoitoa käsittelevästä tilastoraportista.

Vuodeosastohoito vähenee

Avohoidon potilaiden määrä somaattisessa erikoissairaanhoidossa kasvoi vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti vuodeosastohoito väheni. Hoitojaksojen määrä vuodeosastoilla on vähentynyt kahdeksan prosenttia ja vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä kuusi prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2016. Samaan aikaan avohoitopotilaiden määrä kasvoi 20 prosenttia ja käyntien lukumäärä 43 prosenttia.

Avohoidon potilaita oli 1,9 miljoonaa vuonna 2016.

Yleisin päädiagnoosi olivat tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (287 000 potilasta). Toisena olivat vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (240 500 potilasta). Kolmanneksi yleisin päädiagnoosi olivat verenkiertoelinten sairaudet (230 100) potilasta.

Potilasmäärällä mitattuna suurimmat erikoisalat olivat kirurgia, sisätaudit ja akuuttilääketiede. Tilaston luvut sisältävät vuodeosastohoidon ja julkisen erikoissairaanhoidon avohoidon potilaat.

kuva: Sami Pelttari

Lisää aiheesta

Sairaaloiden tuottavuus kasvoi vuonna 2016
Sairaanhoitopiireissä on varauduttu ylityö- ja vuorovaihtokieltoon
Kohti luotettavampia tuottavuuslukuja

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.