• Miia Soininen

Geriatrin kannattaa osallistua lonkkamurtuman akuuttihoitoon

Hoidon laatu paranee ja potilaan kuolemanriski pienenee.

Geriatrin kannattaa osallistua lonkkamurtuman akuuttihoitoon Kuva 1 / 1

Geriatrin osallistuminen lonkkamurtumapotilaan akuuttihoitoon parantaa hoidon laatua ja vähentää kuolemanriskiä, kertoo LL Hanna Pajulammin väitöstutkimus.

– Lonkkamurtuman ja sitä seuranneen leikkauksen läpikäyvä iäkäs, monisairas ja monilääkitty potilas on lääketieteellisesti vaativa hoidettava. Potilaiden hoitoa ja ennustetta voidaan parantaa ottamalla geriatri ja geriatrinen hoitotiimi mukaan akuuttivaiheen sairaalahoitoon, Pajulammi sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Iäkkäistä lonkkamurtumapotilaista joka neljäs kuolee murtumaa seuraavan vuoden aikana. Kokonaisvaltaisen geriatrisen arvion kuolleisuutta alentava vaikutus ilmeni erityisesti potilailla, joilla oli munuaisten vajaatoiminta, monilääkitys tai muistisairaus.

Tutkimuksessa virtsakatetrin poisto sairaalahoitojakson aikana oli yhteydessä vähäisempään toimintakyvyn menetykseen ja matalampaan kuolleisuuteen. Hoitopolun kirjallisia ohjeita punasolujen siirrosta sekä varhaisesta virtsakatetrin poistosta noudatettiin paremmin, kun geriatri osallistui hoitoon.

Tutkimuksessa selvisi myös, että toimintakyvyiltään parhailla potilailla oli suurin riski alentuneeseen liikuntakykyyn sekä tuetumman asumismuodon tarpeeseen lonkkamurtuman jälkeen.

Pajulammin tutkimus pohjaa Seinäjoen keskussairaalassa vuosina 2007–2015 hoidettujen yli 65-vuotiaiden lonkkamurtumapotilaiden tietoihin.

Väitöstutkimus Hip fracture patients' care and predictors of outcomes during orthogeriatric collaboration - a population based study tarkastetaan Turun yliopistossa 24.11.

Kuva: Mikko Käkelä

Lisää aiheesta

Muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöiden seulonta sairaalassa on aiheellista
Dementia ja delirium ovat alidiagnosoituja
Protonipumpun estäjien pitkäaikaiskäyttö ei lisää lonkkamurtumariskiä Alzheimeria sairastavilla

Kirjoittajat
Miia Soininen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi