• Hertta Vierula

Kysely: Puolet sairaanhoitajista tekee viikoittain lääkärin töitä

Sairaanhoitajat tekevät lähetteitä, päivittävät lääkelistoja ja tulkitsevat laboratoriotuloksia.

Kysely: Puolet sairaanhoitajista tekee viikoittain lääkärin töitä Kuva 1 / 1

Suomen sairaanhoitajaliiton kyselyn mukaan noin puolet potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista tekee vähintään viikoittain lääkärin töiksi katsottuja tehtäviä. Kolme neljästä potilastyötä tekevästä sairaanhoitajasta kertoo tekevänsä vähintään muutaman kerran kuukaudessa lääkärille kuuluvia tehtäviä.

Lääkärin töiden lisäksi sairaanhoitajat kertovat hoitavansa myös muiden ammattiryhmien tehtäviä. Suurin osa tekee säännöllisesti osastonsihteerille kuuluvia tehtäviä. Puolet vastanneista tekee viikoittain laitoshuoltajan tehtäviä, kuten siivoaa, pesee pyykkiä ja vie roskia. Osa kertoo tekevänsä ylipäätään hoitoalalle kuulumattomia tehtäviä kuten lumenluontia ja postitusta.

Vain 10 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että oman työn ehtii tehdä laadukkaasti ja turvallisesti työajalla.

Kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat kokevat olevansa arvostettuja ammatissaan. He kokevat, että niin potilaat, potilaiden läheiset, lääkärit kuin muutkin ammattiryhmät heidän työyhteisössään arvostavat heidän työtään.

Sairaanhoitajaliiton kysely lähetettiin 10 000 sairaanhoitajalle, jotka toimivat potilastyössä. Kyselyyn vastasi 1671 julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluksessa olevaa sairaanhoitajaa.

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Lääkärivaje lähes ennallaan
Viestinnän merkitystä ei pidä vähätellä
Viestinnän merkitystä ei pidä aliarvioida lääkärin työssä

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi