• Heikki Pärnänen

Lääkäriliitto tyytyväinen velvoittavan asiakassetelin poistoon

Lääkäriliitto tyytyväinen  velvoittavan asiakassetelin poistoon Kuva 1 / 1

Hallitus muutti joulun alla sote-uudistusta poistamalla asiakassetelin velvoittavuuden erikoissairaanhoidon palveluista. Aiempien esitysten tapaan peruspalveluissa toteutuu laaja valinnanvapaus.

Säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä.

”Näemme asiakassetelin mahdollisuutena.”

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen on tyytyväinen hallituksen korjausliikkeeseen, joka on linjassa Lääkäriliiton lausunnon kanssa.

– Näemme asiakassetelin mahdollisuutena. Ajatus esimerkiksi siitä, että velvoittavuus liittyisi erikoissairaanhoidon tai yleensä terveydenhuollon palveluiden osalta vain hoitotakuun määräaikojen ylittymiseen, on ihan perusteltua.

Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa.

– Hoitotakuulainsäädäntöä kiristetään siinä mielessä, että velvoitetaan tarjoamaan asiakasseteli, jos hoitotakuun määräajat ylittyvät. Nythän se on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi osittain. Julkisten erikoissairaanhoidon palveluntuottajien on huolehdittava entistä paremmin, että hoitotakuun määräajat eivät ylity.

Hallitus muutti myös velvoitetta tulevien sote-keskusten erikoislääkäripalveluiden määristä. Aikaisemmin velvoite oli, että keskusten pitää järjestää vähintään neljä erikoislääkäripalvelua, mutta nyt velvoite laskettiin vähintään kahteen. Pärnäsen mukaan velvoite tältä osin olisi pitänyt poistaa kokonaan ja jättää maakunnille harkintavaltaa.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun alussa.

Lisää aiheesta

Kirjasto- ja tietopalvelut on turvattava
Reuman konkurssista oppia soten varalle
Eturauhassyövän leikkaushoitoon hakeudutaan pitkänkin matkan päähän

Kirjoittajat
Heikki Pärnänen

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi