• Heikki Pärnänen

Lääkäriliitto tyytyväinen velvoittavan asiakassetelin poistoon

Lääkäriliitto tyytyväinen  velvoittavan asiakassetelin poistoon Kuva 1 / 1

Hallitus muutti joulun alla sote-uudistusta poistamalla asiakassetelin velvoittavuuden erikoissairaanhoidon palveluista. Aiempien esitysten tapaan peruspalveluissa toteutuu laaja valinnanvapaus.

Säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä.

”Näemme asiakassetelin mahdollisuutena.”

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen on tyytyväinen hallituksen korjausliikkeeseen, joka on linjassa Lääkäriliiton lausunnon kanssa.

– Näemme asiakassetelin mahdollisuutena. Ajatus esimerkiksi siitä, että velvoittavuus liittyisi erikoissairaanhoidon tai yleensä terveydenhuollon palveluiden osalta vain hoitotakuun määräaikojen ylittymiseen, on ihan perusteltua.

Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa.

– Hoitotakuulainsäädäntöä kiristetään siinä mielessä, että velvoitetaan tarjoamaan asiakasseteli, jos hoitotakuun määräajat ylittyvät. Nythän se on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi osittain. Julkisten erikoissairaanhoidon palveluntuottajien on huolehdittava entistä paremmin, että hoitotakuun määräajat eivät ylity.

Hallitus muutti myös velvoitetta tulevien sote-keskusten erikoislääkäripalveluiden määristä. Aikaisemmin velvoite oli, että keskusten pitää järjestää vähintään neljä erikoislääkäripalvelua, mutta nyt velvoite laskettiin vähintään kahteen. Pärnäsen mukaan velvoite tältä osin olisi pitänyt poistaa kokonaan ja jättää maakunnille harkintavaltaa.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun alussa.

Lisää aiheesta

Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille
Itä-Savo: Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden kirurgian työnjaosta ei yhteistä näkemystä
Täydet pisteet

Kirjoittajat
Heikki Pärnänen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.