• Ulla Toikkanen

Sairaaloiden tuottavuus kasvoi vuonna 2016

Tuottavimmat sairaanhoitopiirit olivat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.

Sairaaloiden tuottavuus kasvoi vuonna 2016 Kuva 1 / 1

THL:n mukaan julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. Psykiatrinen erikoissairaanhoito ei sisälly tuottavuuslukuihin.

Sairaaloiden palvelutuotanto kasvoi vuonna 2016 edellisestä vuodesta neljä prosenttiyksikköä samalla kun reaalikustannukset nousivat kaksi prosenttiyksikköä. Palvelutuotanto lisääntyi erityisesti päivystystoiminnassa, kun yhteispäivystys siirrettiin monessa sairaalassa osaksi erikoissairaanhoitoa.

TAYS oli tuottavin yliopistosairaala

Vuonna 2016 tuottavuus nousi yliopistollisissa sairaaloissa kaksi prosenttiyksikköä, keskussairaaloissa yhden prosenttiyksikön ja muissa sairaaloissa (aikaisemmat aluesairaalat tai vastaavat) viisi prosenttiyksikköä.

Tuottavimmat sairaanhoitopiirit olivat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Tuottamattomimmat sairaanhoitopiirit olivat Lapin sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savo.

Tuottavin yliopistosairaala oli Tampereen yliopistollinen sairaala. Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuuserot ovat kaventuneet viime vuosina. Tuottavuus kasvoi eniten Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa, kasvu oli neljä prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna.

Erikoissairaanhoito on keskittynyt suuriin sairaaloihin

Julkisten sairaaloiden somaattinen erikoissairaanhoito on keskittynyt suuriin sairaaloihin.

Vuonna 2016 erikoissairaanhoidon kustannuksista ilman psykiatriaa 54 prosenttia aiheutui yliopistollisten sairaaloiden toiminnasta, 37 prosenttia keskussairaaloiden toiminnasta ja 10 prosenttia aluesairaaloiden tai vastaavien sekä erikoislääkärijohtoisten terveyskeskussairaaloiden toiminnasta.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Sairaanhoitopiireissä on varauduttu ylityö- ja vuorovaihtokieltoon
Kohti luotettavampia tuottavuuslukuja
Selvityshenkilöt: Lapin maakunnassa tarvitaan jatkossakin kaksi päivystävää sairaalaa

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.