• Ulla Toikkanen

Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista

Tulos oli hyvä välilevytyräleikkauksen jälkeen, mutta heikompi vaativamman stabiloivan tai juurikanavan avarrusleikkauksen jälkeen.

Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista Kuva 1 / 1

Potilailla, joille oli tehty välilevytyräleikkaus, kipu oli lievempää, harvemmin esiintyvää, toiminnallinen haitta vähäisempää ja elämänlaatu parempaa verrattuna potilaisiin, joille tehtiin vaativampi stabiloiva tai juurikanavan avarrusleikkaus. Näin toteaa Voitto Järvimäki väitöstutkimuksessaan.

Masennus, etenkin melankolinen masennus ja lihavuus korostuivat huonommin toipuneilla potilailla. Selkäytimen takajuosteitten sähköärsytystä, TJS-hoitoa, käytettiin vain vaikeimmille tapauksille ja odotusajat olivat pitkät.

Beckin masennusasteikolla yli 10 luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneisiin (NmDS) ja melankolisesti masentuneisiin (MDS). TJS-hoitoon tulevat mahdolliset ehdokkaat haastateltiin puhelimitse. Postikysely lähetettiin 814 potilaalle, joista 537 vastasi. Näistä 361:lle tehtiin välilevytyräleikkaus, 85:lle stabiloiva leikkaus ja 91:lle juurikanavan avarrusleikkaus.

Kaikkiaan 213 potilaalla oli masennusoireita (DS, BDI yli 10), ja nämä luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneet (NmDS n = 153) ja melankolisesti masentuneet (MDS n = 60) alaryhmiin. Toimintakyky erottui masennuksen eri alatyyppien välillä: ei-masentuneilla potilailla se oli minimaallinen, ei-melankolisesti masentuneilla potilailla kohtuullinen ja melankolisesti masentuneilla potilailla vaikea toiminnallinen haitta.

Masennuspotilailla useimmin kipua

Kipua oli useammin ja voimakkaampana masennuspotilailla. Erityisesti melankolisesti masentuneet potilaat kärsivät kivuista, käyttivät enemmän kipulääkkeitä ja hyötyivät niistä vähemmän.

Välilevytyräleikatut luokiteltiin painoindeksin pohjalta normaaleihin, ylipainoisiin ja lihaviin. Ylipainoiset ja lihavat lihoivat seuranta-aikana. Lihavilla potilailla oli enemmän masennusta ja huonompi toiminnallinen tulos verrattuna normaaleihin ja ylipainoisiin.

Koko tutkimusryhmässä (n = 814) 21 potilasta oli saanut takajuostestimulaattorin, TJS:n. Yksitoista vastaajaa sai TJS:n kyselytutkimuksen jälkeen. TJS:n saaneilla oli päivittäistä tai jatkuvaa, kovempaa ja pääasiassa jalkaa säteilevää kipua. Kipu aiheutti enemmän toiminnallista haittaa, enemmän masennusta ja nämä saivat vähemmän apua kipulääkityksestä. Aika leikkauksen ja TJS:n asennuksen välillä oli pitkä. Puhelinhaastattelun avulla saatu tieto osoittaa, ettei TJS-hoitoa tarjottu kaikille, jotka hyötyisivät siitä potentiaalisesti.

LL Voitto Järvimäen väitöskirja Lumbar spine surgery, results and factors predicting outcome in working-aged patients (Lanneselkäkirurgian tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät työikäisillä) tarkastetaan Oulun yliopistossa 23.3.2018.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Leikkaussalihenkilökunta altistuu haitallisille määrille pienhiukkasia
Vatsanpeitteiden arpityrät pitäisi leikata
Yli vuorokauden odotusaika lisää lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.