• Ulla Toikkanen

Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista

Tulos oli hyvä välilevytyräleikkauksen jälkeen, mutta heikompi vaativamman stabiloivan tai juurikanavan avarrusleikkauksen jälkeen.

Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista Kuva 1 / 1

Potilailla, joille oli tehty välilevytyräleikkaus, kipu oli lievempää, harvemmin esiintyvää, toiminnallinen haitta vähäisempää ja elämänlaatu parempaa verrattuna potilaisiin, joille tehtiin vaativampi stabiloiva tai juurikanavan avarrusleikkaus. Näin toteaa Voitto Järvimäki väitöstutkimuksessaan.

Masennus, etenkin melankolinen masennus ja lihavuus korostuivat huonommin toipuneilla potilailla. Selkäytimen takajuosteitten sähköärsytystä, TJS-hoitoa, käytettiin vain vaikeimmille tapauksille ja odotusajat olivat pitkät.

Beckin masennusasteikolla yli 10 luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneisiin (NmDS) ja melankolisesti masentuneisiin (MDS). TJS-hoitoon tulevat mahdolliset ehdokkaat haastateltiin puhelimitse. Postikysely lähetettiin 814 potilaalle, joista 537 vastasi. Näistä 361:lle tehtiin välilevytyräleikkaus, 85:lle stabiloiva leikkaus ja 91:lle juurikanavan avarrusleikkaus.

Kaikkiaan 213 potilaalla oli masennusoireita (DS, BDI yli 10), ja nämä luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneet (NmDS n = 153) ja melankolisesti masentuneet (MDS n = 60) alaryhmiin. Toimintakyky erottui masennuksen eri alatyyppien välillä: ei-masentuneilla potilailla se oli minimaallinen, ei-melankolisesti masentuneilla potilailla kohtuullinen ja melankolisesti masentuneilla potilailla vaikea toiminnallinen haitta.

Masennuspotilailla useimmin kipua

Kipua oli useammin ja voimakkaampana masennuspotilailla. Erityisesti melankolisesti masentuneet potilaat kärsivät kivuista, käyttivät enemmän kipulääkkeitä ja hyötyivät niistä vähemmän.

Välilevytyräleikatut luokiteltiin painoindeksin pohjalta normaaleihin, ylipainoisiin ja lihaviin. Ylipainoiset ja lihavat lihoivat seuranta-aikana. Lihavilla potilailla oli enemmän masennusta ja huonompi toiminnallinen tulos verrattuna normaaleihin ja ylipainoisiin.

Koko tutkimusryhmässä (n = 814) 21 potilasta oli saanut takajuostestimulaattorin, TJS:n. Yksitoista vastaajaa sai TJS:n kyselytutkimuksen jälkeen. TJS:n saaneilla oli päivittäistä tai jatkuvaa, kovempaa ja pääasiassa jalkaa säteilevää kipua. Kipu aiheutti enemmän toiminnallista haittaa, enemmän masennusta ja nämä saivat vähemmän apua kipulääkityksestä. Aika leikkauksen ja TJS:n asennuksen välillä oli pitkä. Puhelinhaastattelun avulla saatu tieto osoittaa, ettei TJS-hoitoa tarjottu kaikille, jotka hyötyisivät siitä potentiaalisesti.

LL Voitto Järvimäen väitöskirja Lumbar spine surgery, results and factors predicting outcome in working-aged patients (Lanneselkäkirurgian tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät työikäisillä) tarkastetaan Oulun yliopistossa 23.3.2018.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Perussairauksilla ja nesteytyksellä merkittävä rooli pään ja kaulan alueen syöpäkirurgiaan liittyvissä sydän- ja verisuonitapahtumissa
Perusterveydenhuolto voi valmistaa potilasta leikkaukseen
Hyvä kunto ja terveet elintavat auttavat leikkauspotilasta

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.