1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Apulaisoikeuskansleri: Omakannan ikärajat eivät ole sopusoinnussa lapsen edun kanssa
Ajan­kohtai­sta

Apulaisoikeuskansleri: Omakannan ikärajat eivät ole sopusoinnussa lapsen edun kanssa

Huoltaja ei näe Omakanta-palvelussa 10-vuotiaan ja sitä vanhemman lapsen reseptejä tai muita terveystietoja, vaikka lapsi näin haluaisi.

Apulaisoikeuskansleri: Omakannan ikärajat eivät ole sopusoinnussa lapsen edun kanssa Kuva 1 / 1

Omakanta-palvelun ikärajaus on monella tapaa ongelmallinen ja perusoikeuksien vastainen, katsoo apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Ikärajaus estää lapsen oikeuden tulla kuulluksi ja päättää asioistaan sekä vaikeuttaa huoltajien tehtävää vastata lastensa hyvinvoinnista.

STM:n johtoryhmä päätti estää tietojen näkemisen vuonna 2015. Potilaslain mukaan riittävän kypsäksi arvioidulla alaikäisellä on oikeus kieltää tietojen antaminen, mutta koska Omakantaan ei teknisten syiden takia voitu tallettaa tällaista kieltoa, ministeriö päätti mekaanisesta 10 vuoden ikärajauksesta. Arviolta kiellon tallentamiseen kykenevä järjestelmä olisi käytettävissä vuonna 2020.

Puumalainen katsoo, että STM menetteli moitittavasti. Hän painottaa, että tietojärjestelmiin liittyvät toteutusvaikeudet eivät ole hyväksyttävä syy perustuslain säännöksistä poikkeamiselle. Lainsäädännön pääsääntö on, että alaikäisen tiedot saa luovuttaa hänen huoltajalleen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan toisin kuin potilaslaki edellyttää, tietojärjestelmän ominaisuuksiin perustava ikärajaus ei huomioi alaikäisen tahtoa tai kypsyyttä. Ehdoton ikäraja asettaa erilaiset lapset keskenään epäyhdenvertaiseen asemaan.

Lue myös

Rajaus estää myös yhdenvertaisen oikeuden saada yhteiskunnan digipalveluita, kun pääsy niihin on evätty 10–18-vuotiailta, joilla ei ole Omakantaan tarvittavia tunnistautumisvälineitä kuten verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia.

Puumalaisen mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla tai asetuksella, ei ministeriön johtoryhmän päätöksellä.

Apulaisoikeuskansleri odottaa ministeriön vastausta toimenpiteistä ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kuuluthan työttömyyskassaan?

Vuoden 2002 jälkeen liitto ei ole voinut automaattisesti liittää jäseniään työttömyyskassaan, vaan jäsenen tulee itse liittyä kassan nettisivuilla.

Näkökulma
Hoivakriisi lisää päivystysten kuormaa

Hoivapalvelujen laadun vaihtelu ja henkilöstön puutteellinen sairaanhoidollinen osaaminen on lisännyt ensihoito- ja päivystyspalvelujen kysyntää merkittävästi.

Ajassa
Esperi Care lopettaa Ulrika-kodin toiminnan

Valvira keskeytti Ulrika-kodin toiminnan viime tammikuussa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi.

Liitossa
Lääkärit hyödyntävät niukasti potilaiden mittaamaa terveystietoa

Tiedon ­pirstaleisuus ja kiireen tuntu vastaanotolla estävät käyttöä.

Ajassa
Sovellus auttaa saamaan unen

Mobiililaitteella suoritettava terapiaohjelma tuo apua entistä useamman uniongelmiin.

Ajassa
Räväkkä mainoskampanja tuotti tulosta

Eksote sai lisää lääkäreitä.