• Ulla Toikkanen

Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon

Monipuolinen liikunta näyttää tukevan motoristen taitojen lisäksi lukutaidon kehittymistä.

Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon Kuva 1 / 1

Poikien korkeampi kehon rasvaprosentti oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Lisäksi pojilla rasvakudoksen erittämän leptiinihormonin suurempi pitoisuus veressä oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Nämä yhteydet kuitenkin selittyivät liikapainoon liittyvillä heikommilla motorisilla taidoilla.

Tytöillä puolestaan maksan rasvoittumisen vaarasta kertovan merkkiaineen gamma-glutamyylitransferaasin korkeampi pitoisuus oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Tämä yhteys oli riippumaton rasvaprosentista, motorisista taidoista, kestävyyskunnosta, liikunnasta tai sosioekonomisista tekijöistä.

Liikuntaa varhaislapsuudesta lähtien

Tutkimuksissa tarkasteltiin 175 kuopiolaisen lapsen kehon rasvakudoksen määrää sekä useiden muiden valtimotautien vaaratekijöiden yhteyksiä luku- ja laskutaitoon.

Kehon rasvakudoksen määrää mitattiin DXA-laitteella ja valtimotautien vaaratekijöitä verinäytteistä. Luku- ja laskutaitoa arvioitiin standardoiduilla oppimistesteillä. Lisäksi mitattiin muun muassa motorisia taitoja, kestävyyskuntoa sekä liikuntaa ja liikkumattomuutta monipuolisin menetelmin.

– Ylipainon yhteys heikompaan lukutaitoon näyttää pojilla selittyvän paljolti sillä, että ylipainoon liittyvät yleensä myös heikommat motoriset taidot. Näiden tulosten perusteella erityisesti poikien motoristen taitojen monipuolinen kehittäminen varhaislapsuudesta alkaen näyttäisi tukevan lukutaitoa koulutaipaleen alussa, toteaa tutkijatohtori Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus- ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat -tutkimuksiin liittyvät tulokset julkaistiin Journal of Sports Sciences -lehdessä.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Lisääntymisterveyttä painonhallinnalla
Tilastotietoa lasten ylipainoisuuden yleisyydestä saatavilla yhä useammasta kunnasta
Kysymys: Negatiiviset T-aallot

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
Ajaako uudistus tehtailemaan väitöskirjoja?

Erikoislääkärikoulutukseen suunnitellut muutokset huolestuttavat medisiinareita.

Tieteessä
Aggressiivisen aivosyövän hoitotulokset ovat parantuneet

Iäkkäät potilaat hyötyvät hoidosta muita vähemmän.

Ajassa
Yhä useampi lääkkeiden väärinkäyttäjä käyttänyt myös laittomia huumeita

Huumeiden käyttö on 2000-luvulla kolminkertaistunut niillä, jotka ovat käyttäneet rauhoittavia tai unilääkkeitä taikka vahvoja kipulääkkeitä väärin.

Ajassa
Sairaala, yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat nyt saman katon alla Turussa

Uudessa Medisiina D -rakennuksessa on muun muassa tutkimusravintola, jonka lounasasiakkaat voivat seurata aterioidensa ravintoarvoja ja jätteenmäärää sovelluksesta.

Tieteessä
Lisääntymisterveyttä painonhallinnalla

Lihavuus vaikeuttaa hedelmöittymistä ja lisää raskauskomplikaatioita. Liikunta voi auttaa.