• Tuomas Keränen

Kela arkistoi vanhat paperiset potilasasiakirjat

STM ja Kela ovat käynnistäneet projektin, jossa toimintansa lopettaneiden yksityisten sote-palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien paperiset tai muut ei-sähköiset potilasasiakirjat arkistoidaan lainsäädännön vaativalla tavalla.

STM vastaa lainsäädäntömuutoksista ja rahoituksesta. Kelan vastuulla on käytännön toteutus. Valmistelevat toimet arkistointia varten on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Silloin paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi on mahdollista aloittaa alkuvuonna 2019.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin valmistellaan säädös, joka velvoittaa arkistointivastuun Kelalle. Näin varmistetaan asiakas- ja potilasasiakirjojen oikeaoppinen käsittely, arkistointi ja hävittäminen. Tavoitteena on turvata myös asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Yksityisten terveydenhuollon sähköisten potilasasiakirjojen arkistointi toteutetaan Kanta-palveluissa.

Lisää aiheesta

Turvallisuusriskejä kannattaa etsiä myös potilasasiakirja-analyysillä
Milloin yli 10-vuotiaan tiedot näkee Kannasta?
Lääkärien arviot potilastietojärjestelmistä ovat parantuneet hieman

Kirjoittajat
Tuomas Keranen
tuomas.keranen@laakarilehti.fi

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.

Ajassa
Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.