1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille
Ajan­kohtai­sta

Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille

Kelain on ensi vuoden alusta lääkäreiden käytössä vain määrättäessä satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.

Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille Kuva 1 / 1

Kelain on 1.1.2019 alkaen vain lääkäreiden ja hammaslääkäreiden yksityiskäytössä – lääkäreiden määrätessä satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta esimerkiksi lähiomaiselle. Tässä tarkoituksessa Kelaimen käyttö on jatkossakin maksutonta, eikä nyt tehtävä muutos edellytä mitään toimenpiteitä yksityiskäyttöä koskien.

Kela lopettaa Kelain-palvelun tarjoamisen itsenäisille ammatinharjoittajille vähäisen käyttäjämäärän vuoksi.

Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntijan Lauri Vuorenkosken mukaan vastaavia korvaavia e-reseptipalveluja ovat www.mediresepti.fi ja www.nettiresepti.fi.

– Lääkäriliitolla on Medireseptin kanssa sopimus, jonka mukaan jäsenet saavat palvelun jäsenhintaan, Vuorenkoski toteaa.

Hän huomauttaa, että Kelaimen ammattikäyttö on ollut varsin kallista, 120 euroa kuukaudessa.

Tietojärjestelmän muutoksesta ilmoitettava Kanta-palveluihin

Lääkärin pitää ilmoittaa tietojärjestelmän muutoksesta Kanta-palveluihin vaihtaessaan reseptinkirjoitusjärjestelmän toiseksi. Ilmoituksen voi tehdä Kanta-palveluihin sähköpostilla kanta@kanta.fi. Sinne tulee ilmoittaa Y-tunnus, uuden käyttöön otettavan järjestelmän nimi, käyttöönottopäivä ja teknisen yhteyden tieto, jonka saa järjestelmätoimittajalta.

Kelain-rekisteröitymisen voi irtisanoa itsenäisenä ammatinharjoittajana Kelain-palvelussa ennen 31.12.2018, kun uusi järjestelmä on käytössä. Kannan kanssa yhteensopivat tietojärjestelmät löytyvät Valviran sivuilta.

Hyviä uutisia itsenäisille ammatinharjoittajille

Lue myös

Asetusmuutoksen mukaan reseptikeskuksen käyttömaksu alenee ensi vuonna. Kela ottaa nyt yhdestä yksityissektorilla tehdystä reseptistä 37 senttiä lääkemääräystä kohti.

– Ensi vuonna tämä maksu on 27 senttiä yhdestä lääkemääräyksestä. Maksua ei kuitenkaan peritä Kelaimen yksityiskäytöstä, Vuorenkoski sanoo.

Hänen mukaansa e-reseptimaksuista kokonaan luopuminen on ollut esillä Kanta-palvelujen maksuja valmistelevassa maksujaostossa.

– Tällä hetkellä valtio maksaa Kanta-palvelujen kehittämisen ja julkinen ja yksityinen terveydenhuolto sekä apteekit maksavat niiden pyörittämisen. Lääkäriliiton tavoitteena on, että valtio rahoittaisi jatkossa Kanta-palvelujen käytännön toiminnan, Vuorenkoski mainitsee.

Kuva: Panthermedia

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kollegiaalisuuden monta puolta esillä Turussa

– On hyvä, että myös kollegiaalisuuden niin sanottu kääntöpuoli tuli esille keskustelussa, sanoo Tiina Laiterä.

Ajassa
Robotiikan käyttö yleistyy hitaasti

Robotiikkaa ei hyödynnetä tarpeeksi terveydenhuollossa, Cristina Andersson sanoo.

Ajassa
Tuotantotalouden professori jakaisi sote-rahoituksen osiin

Hallituksen ehdotus olisi Paul Lillrankin mukaan johtanut tehottomuuksiin.

Ajassa
Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin

Pihtisynnytykset lisäävät merkittävästi virtsan ponnistuskarkailun riskiä verrattuna imukuppisynnytykseen.

Ajassa
Tavallista laajempi VRE-esiintymä Kainuussa

Vuodeosastojen toimintaa on jouduttu rajoittamaan VRE-esiintymän vuoksi.

Tieteessä
Alaraajavaltimotauti tulee osata tunnistaa

Alaraajaverenkierron tutkiminen ja oikea reagoiminen löydöksiin edistävät riskiryhmän tunnistamista.