• Minna Pihlava

Sote voi tuoda potkut

Sote  voi tuoda  potkut Kuva 1 / 1

Jos sote-uudistukseen kaavailtu sote-keskusmalli toteutuu, voivat työt vähentyä julkisissa terveyskeskuksissa. Näin käy, jos moni valitsee hoitopaikakseen yksityisen sote-keskuksen.

Lääkäriliiton viime lokakuussa tehdyn selvityksen mukaan terveyskeskuslääkärin töitä teki 3632 lääkäriä 148 terveyskeskuksessa.

Näin ei ehkä ole oikein totuttu ­ajattelemaan, koska ennemminkin on ollut potilasjonoja.

Laura Lindholm

Miten terveyskeskuslääkärin viroille käy, jos työt vähenevät, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm?

– Jos esimerkiksi kymmenen lääkärin terveyskeskuksessa olisi enää vain viidelle töitä, kyllä työnantaja varmaankin järjestäisi yhteistoimintaneuvottelut, joissa osalta lääkäreistä loppuisi työt.

Onko aiheesta tullut kyselyjä Lääkäriliittoon?

– Muutamia yksittäisiä kyselyjä on tullut. Näin ei ehkä ole oikein totuttu ajattelemaan, koska ennemminkin on ollut potilasjonoja. Enemmän on ollut esillä esimerkiksi työssäkäyntialueet eli se, kuinka kaukana työnantaja voi velvoittaa lääkärin käymään töissä.

Onko huoli terveyskeskuslääkärin virkojen vähenemisestä herättänyt keskustelua yleislääkärien keskuudessa, Suomen yleislääkärit GPF ry:n puheenjohtaja Jaana Puhakka?

– Kyllä se pelottaa, koska potilaiden listautumisen ennakoiminen on vaikeata.

– Voi käydä niin, että ammattilaisille ei riitä töitä vanhoissa terveyskeskuksissa, jos firmat valtaavat markkinoita ja tappavat pienet julkiset keskukset. Muun muassa luottamusmiespäivillä on ollut puhetta, että yt-neuvotteluja voi tulla. Jos palveluntarjoajia on useita samalla alueella ja hinta on potilaille sama, he saattavat haluta kokeilla ja käyttää valinnanvapauttaan.

Mitä sanot julkisessa virassa työskentelevälle terveyskeskuslääkärille, joka kenties on huolissaan asemastaan?

– Uskoisin, että ammattitaitoisille kollegoille riittää aina töitä. Pitäisin tällä hetkellä julkisesta virasta kiinni, ennen kuin näkee, mihin tämä kaikki johtaa. Jatkossa voi olla vaikea saada virkaa julkiselta puolelta, jos niiden määrät vähenevät.

Kuva: Sami Perttilä

Lisää aiheesta

Omalääkäri on hoidon jatkuvuuden tae
Teatteri opetti kohtaamista
Oliko tämä yllätys?

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tartuntataudeille alttiiden potilaiden hoidossa tulisi käyttää ensisijaisesti rokotettua henkilöstöä

Lääkäriliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta.

Tieteessä
Uutta tietoa klotsapiinin haittavaikutusten farmakogenetiikasta

Yhteyksiä löytyi klotsapiinin aiheuttaman syljenerityksen lisääntymisen, väsymyksen ja antikolinergisten oireiden ja tutkittujen geneettisten vaihteluiden välillä.

Tieteessä
Alzheimer-potilaat käyttävät unilääkkeitä ja vahvoja kipulääkkeitä yleisesti päällekkäin

Pitkäaikainen päällekkäiskäyttö oli yhteydessä muun muassa keuhkosairauksiin, osteoporoosiin ja aiemmin koettuun lonkkamurtumaan.

Ajassa
BMJ: Brexit aiheuttaa haittaa terveydenhuollolle

Lääkärijärjestöt vastustavat Brexitiä, koska pelkäävät Brexitin vaarantavan kansalaisten terveyden.

Ajassa
Harva terveyskeskus yltää suositukseen koululääkäreiden määrässä

THL selvitti henkilökunnan määriä perusterveydenhuollossa.

Ajassa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus esittää alustayhtiön perustamista

Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen ja parhaita ammattilaisia houkutteleva kokonaisuus.

Ajassa
HYKS:n tapa perustaa uusia anestesialääkärin virkoja närästää

Aktiivivapaa pitäisi pitää päivällä ennen päivystysvuoroa.