Ajan­kohtai­sta

STM myönsi poikkeusluvan OYS 2030 -hankkeelle

Uuden sairaalan rakentaminen alkanee jo ensi keväänä.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1

STM on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan. Kyseessä on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista.

Poikkeuslupa mahdollistaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen etenemisen ja uuden sairaalan rakentamisen. Rakentaminen kestää kymmenisen vuotta, ja uudisrakentamisen investointikustannus on noin miljardi euroa.

Vuonna 2016 annettu rajoittamislaki on säädellyt kuntien ja kuntayhtymien oikeutta investoida sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin siten, että yli viiden miljoonan euron investointeihin on vaadittu STM:n myöntämä poikkeuslupa. Lain tarkoituksena on ollut hillitä kiinteistöinvestointien tekemistä ennen uuden maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uutta yliopistollista sairaalaa alettiin suunnitella Ouluun jo vuonna 2012. Suunnittelun taustalla oli 50 vuotta vanhojen sairaalakiinteistöjen huono kunto ja nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon soveltumattomat tilat.

Uuden sairaalan rakentaminen on noin miljardin euron investointi uusiin kiinteistöihin, ajanmukaisiin laitteisiin ja teknologiaan. Kokonaisuudessaan hankkeessa puhutaan kuitenkin 1,6 miljardista eurosta, sillä uuden tekemisen lisäksi vanhoja kiinteistöjä puretaan alta ja toimintoja joudutaan väliaikaisesti siirtämään. Lisäksi nykyisiä kiinteistöjä on vielä pakko kunnostaa toiminnan ylläpitämiseksi. Hankkeelle syntyy myös rahoituskuluja.

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet paitsi nykyistä terveellisemmät ja turvallisemmat tilat, myös sairaalan toiminnallisuuden parantaminen, kriittisten toimintojen turvaaminen, toiminnan tehokkuuden parantaminen ja parempi hoitokokemus.

Pohjoisen yliopistollisen sairaalan jatko turvattu

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma on tyytyväinen ministeriön päätökseen.

– Tämä on meille tärkeä viesti siitä, että olemme läpäisseet ministeriön tiukan harkinnan ja OYS 2030 -hanke on suunniteltu ja mitoitettu oikein vastaamaan Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon tarpeita. Tällä päätöksellä turvataan pohjoisen yliopistollisen sairaalan jatko ja olemassa olo, Luoma toteaa.

OYS 2030 –hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan ensimmäisen vaiheen uudet kiinteistöt valmistuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hän sanoo, että uusi sairaala on välttämätön, tarpeellinen ja kiireellinen. Kesällä 2018 päivitettiin suunnitelma, missä rakentamista kiirehdittiin entisestään. Nyt saadaan yhteispäivystykselle uudet tilat neljä vuotta nopeammin ja koko uusi sairaala valmistuu jopa kuusi vuotta nopeammin.

– Kaiken lisäksi säästämme uuden suunnitelman mukaisella toiminnalla 300 miljoonaa euroa. STM:n myöntämä poikkeuslupa varmistaa, että pääsemme uuden sairaalan rakentamisessa eteenpäin, hän kertoo.

Lue myös

Rakentamisen ensimmäisessä vaiheen kustannusarvio on noin 600 miljoonaa, ja siinä on tarkoitus tuoda yhteen sairaalan kriittiset ydintoiminnot. Näitä ovat vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan päivystys, synnytykset, tehohoito ja leikkaukset sekä niitä tukevat palvelut kuten kuvantaminen.

Hän mainitsee, että nykyiset tilat ovat olleet nykyaikaisen erikoissairaanhoidon näkökulmasta epätarkoituksenmukaiset ja varsin haasteelliset. Aikanaan tilat olivat modernit ja ajanmukaiset, mutta nyt ne eivät enää mahdollista toiminnan kehittämistä.

– Ensimmäisen rakentamisvaiheen myötä saamme esimerkiksi OYS:n kriittiset toiminnot lopultakin lähelle toisiaan. Näin varmistamme korkeatasoisen diagnostiikan, hyvät tilat ja toimintaedellytykset koko hoitohenkilökunnalle. Tämä lisää myös vetovoimaamme työnantajana: mitä vetovoimaisempi olemme, sitä parempia osaajia saamme töihin ja sitä parempaa hoitoa, tutkimusta ja koulutusta voimme tarjota niin potilaille kuin koko pohjoiselle Suomelle, Korpelainen sanoo.

Kuva: Pixmac

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030