• Minna Pihlava

Työterveyshuollon laatu vaihtelee

Yksiköistä 60 prosenttia tekee enemmän sairaanhoitoa kuin ennalta ehkäisevää toimintaa.

Työterveyshuollon laatu vaihtelee Kuva 1 / 1

Työterveyshuollon laadun vaihtelu on suurta, ilmeni Työterveyslaitoksen keväällä 2018 toteuttamassa laatukyselyssä. Vain yksi työterveysyksikkö ylsi erinomaiseen laatuun. Toisaalta suurimmassa osassa työterveysyksiköistä on vähintään tyydyttävät edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyshuoltoa.

Suuria eroja on esimerkiksi työterveysyhteistyöhön ja työpaikkaselvityksiin käytetyssä ajassa.

– Vaikka hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelmä tuli käyttöön jo vuonna 2014, työterveyshuollon toiminnan ja työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen sekä yksiköiden välisten laatuerojen kaventaminen on edelleen tarpeen. Esimerkiksi työterveyshuollon erikoislääkäreitä ja työterveyshuoltoon pätevöityneitä sosiaalialan asiantuntijoita tarvitaan lisää, kertoo ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Myös työterveyshuollon tietojärjestelmät kaipaavat hänen mukaansa kehittämistä, samoin yritysten työterveystoiminnan suunnittelu, seuranta ja arviointi.

Alle puolet lääkäritunneista tekee työterveyshuollon erikoislääkäri

Työterveyslaitoksen keväällä 2018 toteuttamalla laatukyselyllä selvitettiin työterveyshuoltoyksiköiden työterveystoiminnan laatua vuodelta 2017. Kysely lähetettiin 233 työterveyshuollon laatuverkoston jäsenyksikölle, ja siihen vastasi kaikkiaan 158 työterveysyksikköä. Vastausprosentti oli 68.

Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ovat pääosin muita kuin työterveyshuollon erikoislääkäreitä. Yksiköissä tehdystä lääkärien kokonaistyöajasta työterveyshuollon erikoislääkärit tekivät 37,7 prosenttia, työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet tai suorittamassa olevat 29,9 prosenttia, työterveyshuoltoon erikoistumassa olevat lääkärit 20,7 prosenttia ja muut lääkärit, joilla ei ollut työterveyshuollon koulutusta 11,7 prosenttia.

Valtaosassa yksiköistä työterveyslääkärit ja työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit olivat käyneet täydennyskoulutuksessa vähemmän kuin sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa. Vain joka kuudennessa yksikössä työterveyslääkärit olivat käyneet vuoden aikana suosituksen mukaisesti vähintään seitsemän päivää täydennyskoulutuksessa.

Työterveyshoitajista, työfysioterapeuteista ja työterveyspsykologeista valtaosa on vasta suorittamassa työterveyshuollon pätevöitymiskoulutusta. Sosiaalialan asiantuntijoita puuttuu useista yksiköistä.

Ryhmäinterventioita käytetään vähän

Yksiköistä 60 prosenttia tekee sairaanhoitoa enemmän kuin ennalta ehkäisevää toimintaa. Työterveyslaitoksen mukaan ennaltaehkäisevän toiminnan painoarvoa tulisi edelleen lisätä.

Ryhmäinterventioita käytetään vähän, vaikka ne ovat tutkitusti tehokkaita menetelmiä vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn.

– Osasyynä tilanteeseen voi olla Kelan korvauskäytäntö, joka ei tällä hetkellä tue ryhmäinterventioita. Korvauskäytäntöä olisi syytä joustavoittaa siten, että myös ryhmämuotoisia interventioita voidaan toteuttaa osana työterveyshuollon korvattavaa toimintaa. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tulee kehittää ja sen painoarvoa lisätä, Leino sanoo.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Työterveysneuvottelu johtaa konkreettisiin muutoksiin
Työterveysneuvottelu työssä jatkamisen tukena – kuvaileva tutkimus
Asiantuntija paratiisissa

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Muistisairaudet kiinnostavat heikosti tutkijoita

Lääketieteen Säätiö sai eniten apurahahakemuksia sydän- ja verisuonitaudeista.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijät saattavat kasautua jo lapsena

Riittävä uni, liikunta ja terveellinen ruokavalio voivat puolestaan vähentää perinnöllisiä haittoja.

Tieteessä
Muistisairaudet kiinnostavat heikosti tutkijoita

Lääketieteen Säätiö sai eniten apurahahakemuksia sydän- ja verisuonitaudeista.

Ajassa
Suositukset vauvoille annettavasta D-vitamiinista muuttuvat

Muutokset koskevat äidinmaidonkorviketta saavia alle 1-vuotiaita lapsia.

Ajassa
Äiti voi parantaa syntymättömän lapsensa aivotoiminnan kehitystä syömällä kalaa

Runsas rasvaisen kalan määrä äidin ruokavaliossa voi vahvistaa vauvan aivojen ja näkökyvyn kehitystä.

Ajassa
THL julkaisi mallin muistihäiriöiden torjumiseksi

FINGER-toimintamalli auttaa tukemaan muistitoimintojen säilymistä.

Ajassa
Äidin klamydia tarttui lapseen synnytyksissä harvoin

Klamydia tarttui äidistä lapseen alle 2 prosentissa synnytyksistä, selviää väitöstutkimuksesta.

Kommentti
Pirtusammion äärellä

– Lääkis on monelle juomisen korkeakoulu, kirjoittaa Pauliina Paananen.