• Anne Seppänen

Uusi sairaala muuttaa työnkuvia

Kaapin paikka Kainuussa löytyy yhdessä virtuaalisesti suunnitellen.

Uusi sairaala muuttaa työnkuvia Kuva 1 / 1

Virtuaalitila, jossa voi liikkua lähes luonnollisen kokoisessa 3D-ympäristössä on keskeinen työkalu, jonka avulla henkilöstö on päässyt mukaan suunnittelemaan Kainuun uutta sairaalaa.

– Olemme käyttäneet virtuaalimallia systemaattisesti, kun on arvioitu sairaalan eri osia ja osastoja, kertoo Kainua-allianssin johtoryhmän puheenjohtaja Jukka Juvonen.

”Täytyy pohtia, milloin voi käyttää vastaan­ottohuonetta, milloin tehdä paperitöitä.”

Kristiina Kananen

Virtuaalitila on yksi osa rakennushankkeen tietomallia, joka on juuri palkittu kunniamaininnalla maailman parhaiden tietomallihankkeiden kansainvälisessä Tekla Global BIM Awards -kilpailussa.

Kesäkuussa rakennushanke voitti vuoden 2018 Suomen ja Baltian alueen Tekla BIM Awards -kilpailun. Kilpailuissa arvioidaan sitä, miten laaja-alaisesti ja innovatiivisesti rakennushankkeissa hyödynnetään tietomallintamista.

Sairaala on kuori

Syksyyn 2021 mennessä valmistuva sairaala muuttaa myös tapaa hoitaa kainuulaisia. Avainsanoja ovat integrointi, kuntoutus ja avohoidon lisääminen.

– Näitä asioita toki muutkin sairaalat pitävät keskeisinä tavoitteinaan. Kysymys on menetelmistä ja ratkaisuista. Meillä on valmistumassa yksi ratkaisu. Sen yksi osa on uusi sairaala, mutta olemme alusta asti nähneet, että sairaala on vain rakennus ja kuori toimintamalleille, näkee Juvonen.

– Paljon muutosta on tapahduttava myös sairaalan ulkopuolella.

Uudessa sairaalassa integroidaan muun muassa Kainuun erikoissairaanhoito ja Kajaanin perusterveydenhuolto saman katon alle. Toisaalta erikoissairaanhoitoa viedään kauempana oleville terveysasemille esimerkiksi etäpoliklinikoiden avulla.

Somatiikan ja psykiatrian vastaanottotoiminta sekä riippuvuuksien hoito sijoitetaan lähelle toisiaan.

Vuodeosastopaikkoja on vähemmän, avohoitoa lisätään ja kuntoutukseen satsataan.

Lääkärin työ muuttuu

Uudet toimintamallit muuttavat myös lääkärin työtä. Sisätautien ylilääkäri Kristiina Kananen arvioi, että lääkäriltä vaaditaan polikliinisessa työssä enemmän etukäteissuunnittelua, kun tilaa on vähemmän.

– Täytyy pohtia, milloin voi käyttää vastaanottohuonetta, milloin tehdä paperitöitä, miten hoitajaresurssia on käytettävissä.

Tavoitteena on, että potilas voisi hoitaa yhdellä käynnillä monta asiaa. Tämä edellyttää sujuvaa konsultointia.

– Onko mahdollista muuttaa lääkärien toimenkuvia niin, että konsultaatioihin voisi vastata saman tien? Se olisi iso muutos, Kananen pohtii.

Kotiin vietävät hoidot lisääntyvät. Vaikka lääkäri ei ehkä potilaan kotiin menekään, käsissä pidettävä paletti laajenee.

– Pitää pystyä hoitajien välittämän tiedon ja vaikkapa videokontaktin välityksellä arvioimaan, milloin potilas on siinä tilanteessa, että kotisairaanhoito voidaan päättää, Kananen sanoo.

Kun perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat saman katon alla, samalla osastolla on yleislääkärin ja erikoislääkärin hoidossa olevia potilaita. Sen toivotaan lisäävän yhteistyötä.

Lisää aiheesta

HUS:n uusi toimitusjohtaja on Juha Tuominen
HUS:n uusi toimitusjohtaja on Juha Tuominen
Sairaaloiden tuottavuus kasvoi vuonna 2016

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
Aamulehti: Tampereen yliopisto valittaa saamastaan syrjintätuomiosta

Nainen olisi ollut Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan valituksi tullutta miestä selvästi pätevämpi neurologian professoriksi.

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
YLE: Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä

Sote-valiokunnan hallituspuolueilta ei tullut kannatusta Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta tehdylle esitykselle.

Ajassa
Työterveyslaitoksen kysely auttaa tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

Työterveyslaitos on julkaissut Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun yrittäjille ja työntekijöille.

Tieteessä
Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden kuoleman riskiä

Merkittävien haittatapahtumien riski oli suurentunut heti näiden lääkkeiden käytön alusta.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.