1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Mitä jos hankkisit erityispätevyyden?
Liitto toi­mii 45/2018 vsk 73 s. 2663 - 2664

Mitä jos hankkisit erityispätevyyden?

Lääkärille yksi tapa osoittaa ammatillista ­kehittymistä on erityispätevyys. Lääkäriliiton erityispätevyys­järjestelmässä on tällä hetkellä 32 ohjelmaa.

Mitä jos hankkisit erityispätevyyden? Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä kattaa uusia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monialaisia osaamisalueita. Liitto voi perustaa erityispätevyysohjelman erikoislääkäriyhdistyksen tai muun lääkäriyhteisön esityksestä. Ohjelmien käytännön toteutuksesta huolehtivat lääkäriyhdistykset. Järjestelmää valvoo ja koordinoi Lääkäriliitto.

– Erityispätevyysjärjestelmä perustettiin vuonna 1993, jolloin lääkärikoulutuksessa oli 92 erikoisalaa ja niitä oltiin vähentämässä. Uudessa tilanteessa liitto perusti järjestelmän täydentämään yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta, Lääkäriliiton koulutusasiantuntija Ulla Anttila kertoo.

– Aluksi erityispätevyysjärjestelmä tarjosi kotipesän yhden erikoisalan erityispätevyyksille, jotka ovat sittemmin siirtyneet tiedekuntiin erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmiksi. Vuonna 2002 liitto päätti, että erityispätevyys on jatkossa monialainen, erikoisaloja yhdistävä osaamisalue.

Täydennyskoulutusta ja verkostoitumista

Erityispätevyyden kohteen voi muodostaa jokin eri erikoisalojen yhteinen alue, joka edellyttää erityisosaamista perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityissektorilla. Erityispätevyysohjelma kokoaa yhteen kyseisen alueen asiantuntijat. Se auttaa siis myös verkostoitumisessa.

Suosituimpia erityispätevyyksiä ovat tällä hetkellä lääkärikouluttaja, terveydenhuollon tietotekniikka ja palliatiivinen lääketiede. Nostetta on myös mm. liikennelääketieteellä. Uusimmat tulokkaat erityispätevyysjärjestelmään ovat haavanhoito, muistisairaudet ja matkalääketiede.

– Ohjelmat ovat tavoitteiltaan ja sisällöiltään erilaisia. Ne sisältävät teoreettista, kurssimuotoista koulutusta ja käytännön palvelua. Joihinkin ohjelmiin kuuluu myös tenttejä. Ne voi suorittaa tiettyinä tenttipäivinä joko Lääkäriliitossa tai etänä, Anttila kertoo.

Tiedot kaikista erityispätevyyksistä ja niihin sisältyvistä vaatimuksista löytyvät liiton verkkosivuilta.

Hyödyksi työpaikkaa hakiessa

Useimpien erityispätevyyksien suorittamisen edellytyksenä ovat erikoislääkärin oikeudet. Mukana on myös aloja, joilla pätevöitymisen voi suorittaa perustutkinnon pohjalta. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää hakijalta kuitenkin aina Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Liiton myöntämää erityispätevyyttä voidaan pitää lisäansiona esimerkiksi työnhaussa tai palkan määrittelyssä. Lääkäri voi käyttää erityispätevyyttä myös yksityissektorin palvelujen markkinoinnissa.

Sama lääkäri voi suorittaa useita erityispätevyyksiä. Esimerkiksi kivunhoitolääketieteen erityispätevyys ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys täydentävät hyvin toisiaan.

Lääkäripäivillä sopivia kursseja

Lääkäripäivillä on joka vuosi erityispätevyyksiin hyväksyttäviä kursseja. Erityispätevyysohjelmiin liittyvää kurssitarjontaa on runsaasti myös tammikuun Lääkäri 2019 -tapahtumassa. Tapahtumassa on kursseja liittyen mm. seuraaviin erityispätevyyksiin: kansainvälinen terveydenhuolto, kivunhoitolääketiede, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyö, liikennelääketiede, lääkeala, nuorisolääketiede, lääkärikouluttaja, muistisairaudet, päihdelääketiede ja yleissairaalapsykiatria.

www.laakariliitto.fi > opiskelu ja koulutus > erityispätevyydet.

Lue myös

Haavanhoidon erityispätevyysohjelma on lähtenyt vauhdilla liikkeelle

Yksi uusimmista erityispätevyysohjelmista on haavanhoito. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa valtakunnallisesti diagnostiikka- ja hoitokäytäntöjä haavojen hoidossa ja edistää toimivien hoitopolkujen luomista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille.

– Ohjelma on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Meillä on iso ja aktiivinen työryhmä. Suunnittelemme sisältöjä erityispätevyysohjelmaan ja käsittelemme meille tulevia hakemuksia. Verkostoidumme kansallisesti ja yritämme yhtenäistää haavanhoidon käytäntöjä. Suunnittelemme myös yhteistä haavarekisteriä. Lisäksi seuraamme, miten haavakeskusten tilanne etenee, toimikunnan puheenjohtaja Heli Lagus kertoo.

Haavanhoito-ohjelmassa ollut kolmen vuoden siirtymäaika päättyy 10.12.2018. Siirtymäaikana erityispätevyys voidaan hakemuksesta myöntää poikkeuksellisesti myös ilman ohjelman mukaista käytännön palvelua lääkärille, jonka käytännön tiedot ja taidot täyttävät ohjelmassa asetetut tavoitteet. Hakijan edellytetään toimivan jatkossa kouluttajana pätevöitymisohjelmassa.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.

Ajassa
Ovatko lääkärit valmiita digitalisaatioon?

Opiskelijat ja dekaanit virittelevät EU-tason yhteistyötä digitalisaatioon varautumisessa.

Kommentti
Me onnekkaat

– Moni tuntee sekä kylmän hien että epämiellyttävää helpotuksen tunnetta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Ajassa
Sari Tanus: Sote-uudistus pienemmissä kokonaisuuksissa

Tanus painottaisi sotessa perusterveydenhuoltoa, ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Ajassa
Mirka Soinikoski: Ei tehdä arvovaltakiistaa sote-alueiden nimestä ja määrästä

Valinnanvapaus voisi perustua palveluseteleihin, katsoo vihreiden tuore kansanedustaja.