Liitto toi­mii 18/2021 vsk 76 s. 1174

Muista nämä kesätöissä

Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Ennen kesätöitä

• Tarkista, että kaikki 4. vuoden kurssien suoritusmerkinnät löytyvät yliopiston rekisteristä.

• Tee kirjallinen työsopimus tai pyydä kirjallinen viranhoitomääräys.

• Selvitä työnantajan kanssa ennen työsuhteen alkua:

• voitko aloittaa työt, kun 4. vuoden opinnot näkyvät opintorekisterissä.

• tuleeko pätevyytesi näkyä JulkiTerhikissä ennen lääkärin töiden aloittamista.

• Kaikilta ulkomailla opiskelevilta vaaditaan JulkiTerhikki-merkintä ennen lääkärin töiden aloittamista.

• Selvitä, kysy ja sovi ainakin:

• työaika, mahdolliset lomat

• kenen johdon ja valvonnan alaisena työskentelet (opiskelijalla tulee olla kirjallisesti nimetty ohjaaja)

• konsultaatiomahdollisuudet

• kuka on perehdyttäjäsi ja miten perehdytys järjestetään

• päivystysvelvollisuus tai -oikeus, miten päivystykset jaetaan

• kuka vanhempi kollega päivystää rinnallasi (takapäivystäjä ei riitä)

• tarkka toimipaikkasi ja sen eri toteuttamispaikat.

• Tilaa Lääkäriliiton leimasin.

Töissä ollessasi

• Liity Lääkärien työttömyyskassaan heti aloitettuasi työt.

• Kysy työnantajalta mahdollisuudesta saada tilapäinen ammattikortti, kun oikeutesi päivittyvät Terhikkiin.

• Muista, että sinulla on oikeus määrätä lääkkeitä vain tehtävässäsi hoitamillesi potilaille.

• Muista potilasasiakirjojen ja arkistojen asiallinen käyttö.

• Muista vaitiolovelvollisuus. Se pätee myös potilaan läheisiin.

• Muista, että potilasasiakirjoja voi luovuttaa vain potilaan kirjallisella luvalla tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.

• Suhtaudu vakavuudella viranomaisasioihin sekä tutustu Valviran sivuilla lääkärin ilmoitusoikeuksiin ja -velvollisuuksiin.

• Tee hyvät ja asialliset potilasasiakirjamerkinnät.

Lue myös

• Kysy neuvoa, jos et osaa tai tiedä.

• Selvitä, kuka on toimipaikan Jukon luottamusmies (tiedon saa joko työnantajalta tai liitosta).

Kesätöiden jälkeen

• Pyydä työtodistus.

• Tarkista palkkakuitit.

• Tarkista opintotuen tulorajat.

• Anna palautetta työnantajalle ja voit myös itse pyytää palautetta työstäsi.

• Muista uusia ammattikortti, kun oikeutesi päivittyvät (esimerkiksi 5. vuosikurssin suorittamisen jälkeen).

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto. Lue täydellinen lista osoitteessa www.laakariliitto.fi/kesatoidenmuistilista.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030