1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Paras laadun kehittäjä löytyy napapiiriltä
Liitto toi­mii 3/2019 vsk 74 s. 135

Paras laadun kehittäjä löytyy napapiiriltä

Lääkäriliiton laatu­palkinnon voitti kovassa kisassa ­Rovaniemen terveyskeskus, joka on ­kehittänyt diabetes­potilaiden hoidon laatua.

Paras laadun kehittäjä löytyy napapiiriltä Kuva 1 / 1

Tyypin 2 diabeteksen hoito on haastavaa. Vaikka sairauteen on olemassa paljon näyttöön perustuvia hoitokeinoja, niiden toteutuminen arjessa voi olla ongelmallista. Rovaniemen terveyskeskus tarttui ongelmaan vuonna 2014.

– Aloimme miettiä, mitä voisimme tehdä hoidon laadun parantamiseksi. Ovatko potilaiden lääkitykset kunnossa? Sokerit, verenpaineet? Entä onko kolesterolit muistettu mitata? Mitkä ovat potilaiden omat toiveet? kertoo Rovaniemen terveyskeskuksen laatuvastaava, terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola.

– Ratkaisuehdotuksena oli, että otimme hoitosuunnitelman käyttöön alkuvuonna 2015. Nyt suurin osa rovaniemeläisistä diabetespotilaista on laatinut hoitosuunnitelman yhdessä ammattihenkilön kanssa.

Laatumittausten perusteella diabetespotilaiden hoidon laatu on kohentunut hoitosuunnitelman käyttöönoton myötä. Hoito on entistä potilaslähtöisempää, yksilöllisempää ja tavoitteellisempaa.

Käytössä on kutsujärjestelmä tyypin 2 diabetespotilaille. Ennen vastaanotolle tuloa potilaalle lähetetään omahoitolomake. Näin hän voi pohtia sairautensa hoitoon liittyviä haasteita ja toiveita ennakolta. Myös Käypä hoito -suosituksen mukaiset lomakkeet verenpaineen ja verensokerimittausten itsemonitorointia varten sisältyvät siihen.

Onnistumisen avaimiin kuuluvat myös henkilökunnan koulutus ja yhdessä tekemisen kulttuuri.

– Laatutyö ei ole ollut ylhäältä johdettua toimintaa, vaan keskeiset asiat on aina sovittu yhdessä henkilökunnan kanssa. Kokemuksena on, että selkeiden tavoitteiden asettaminen yhdessä potilaan kanssa on helpottanut käytännön työtä, erityisesti hoitaja–lääkäri-työparin yhteistyötä, Mikkola kertoo.

Malli otettavissa käyttöön muuallakin

Laatupalkinnosta kilpailtiin Lääkäri 2019 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä finaalissa. Muut finalistit olivat Sosteri eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Vantaan kaupungin terveyskeskuksen ehkäisy- ja perhesuunnittelupalvelut.

Lue myös

– Voittaja on saanut vietyä vaikeaa asiaa eteenpäin. Hoitotulokset ovat parantuneet, ja lisäksi kustannushyötyjä on saavutettu, valinnan tehneen laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell toteaa.

– Rovaniemen malli on hyvin potilaslähtöinen. Malli on myös otettavissa käyttöön nopeasti ja laajasti muuallakin. Laatupalkinnolla on suuri merkitys hyvien käytäntöjen levittämisessä, Winell sanoo.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.

Ajassa
Ovatko lääkärit valmiita digitalisaatioon?

Opiskelijat ja dekaanit virittelevät EU-tason yhteistyötä digitalisaatioon varautumisessa.

Kommentti
Me onnekkaat

– Moni tuntee sekä kylmän hien että epämiellyttävää helpotuksen tunnetta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Ajassa
Sari Tanus: Sote-uudistus pienemmissä kokonaisuuksissa

Tanus painottaisi sotessa perusterveydenhuoltoa, ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Ajassa
Mirka Soinikoski: Ei tehdä arvovaltakiistaa sote-alueiden nimestä ja määrästä

Valinnanvapaus voisi perustua palveluseteleihin, katsoo vihreiden tuore kansanedustaja.