1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Paras laadun kehittäjä löytyy napapiiriltä
Liitto toi­mii 3/2019 vsk 74 s. 135

Paras laadun kehittäjä löytyy napapiiriltä

Lääkäriliiton laatu­palkinnon voitti kovassa kisassa ­Rovaniemen terveyskeskus, joka on ­kehittänyt diabetes­potilaiden hoidon laatua.

Paras laadun kehittäjä löytyy napapiiriltä Kuva 1 / 1

Tyypin 2 diabeteksen hoito on haastavaa. Vaikka sairauteen on olemassa paljon näyttöön perustuvia hoitokeinoja, niiden toteutuminen arjessa voi olla ongelmallista. Rovaniemen terveyskeskus tarttui ongelmaan vuonna 2014.

– Aloimme miettiä, mitä voisimme tehdä hoidon laadun parantamiseksi. Ovatko potilaiden lääkitykset kunnossa? Sokerit, verenpaineet? Entä onko kolesterolit muistettu mitata? Mitkä ovat potilaiden omat toiveet? kertoo Rovaniemen terveyskeskuksen laatuvastaava, terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola.

– Ratkaisuehdotuksena oli, että otimme hoitosuunnitelman käyttöön alkuvuonna 2015. Nyt suurin osa rovaniemeläisistä diabetespotilaista on laatinut hoitosuunnitelman yhdessä ammattihenkilön kanssa.

Laatumittausten perusteella diabetespotilaiden hoidon laatu on kohentunut hoitosuunnitelman käyttöönoton myötä. Hoito on entistä potilaslähtöisempää, yksilöllisempää ja tavoitteellisempaa.

Käytössä on kutsujärjestelmä tyypin 2 diabetespotilaille. Ennen vastaanotolle tuloa potilaalle lähetetään omahoitolomake. Näin hän voi pohtia sairautensa hoitoon liittyviä haasteita ja toiveita ennakolta. Myös Käypä hoito -suosituksen mukaiset lomakkeet verenpaineen ja verensokerimittausten itsemonitorointia varten sisältyvät siihen.

Onnistumisen avaimiin kuuluvat myös henkilökunnan koulutus ja yhdessä tekemisen kulttuuri.

– Laatutyö ei ole ollut ylhäältä johdettua toimintaa, vaan keskeiset asiat on aina sovittu yhdessä henkilökunnan kanssa. Kokemuksena on, että selkeiden tavoitteiden asettaminen yhdessä potilaan kanssa on helpottanut käytännön työtä, erityisesti hoitaja–lääkäri-työparin yhteistyötä, Mikkola kertoo.

Malli otettavissa käyttöön muuallakin

Laatupalkinnosta kilpailtiin Lääkäri 2019 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä finaalissa. Muut finalistit olivat Sosteri eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Vantaan kaupungin terveyskeskuksen ehkäisy- ja perhesuunnittelupalvelut.

Lue myös

– Voittaja on saanut vietyä vaikeaa asiaa eteenpäin. Hoitotulokset ovat parantuneet, ja lisäksi kustannushyötyjä on saavutettu, valinnan tehneen laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell toteaa.

– Rovaniemen malli on hyvin potilaslähtöinen. Malli on myös otettavissa käyttöön nopeasti ja laajasti muuallakin. Laatupalkinnolla on suuri merkitys hyvien käytäntöjen levittämisessä, Winell sanoo.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.