1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Virkasuhdetta ei purettu vaikeassa tilanteessa
Liitto toi­mii 23/2019 vsk 74 s. 1524 - 1525

Virkasuhdetta ei purettu vaikeassa tilanteessa

Työnantaja oli purkamassa virkasuhdetta nopealla aikataululla.

Virkasuhdetta ei purettu vaikeassa tilanteessa Kuva 1 / 1

Sairaalassa työskentelevä Paavo sai kutsun tilaisuuteen, jossa harkitaan hänen virkasuhteensa päättämistä joko purkamalla tai irtisanomalla.

Työnantajan mielestä virkasuhde tulee purkaa välittömästi, koska Valvira on rajoittanut Paavon lääkärinoikeuksia väliaikaisesti niin, että hän saa toimia vain toisen lääkärin johdon ja valvonnan alla julkisen työnantajan palveluksessa. Valviran päätöksen mukaan Paavolla ei ole oikeuksia määrätä itselleen PKV-lääkkeitä tai huumausainelääkkeitä.

Työnantaja viittaa kutsussaan myös Paavolle aiemmin annettuun varoitukseen ja toistuviin poissaoloihin. Työnantajan mielestä ainakin irtisanomisperuste täyttyy.

Puhelu lakimiehelle

Paavo soittaa hätääntyneenä liiton lakimiehelle. Voiko työnantaja päättää hänen virkasuhteensa näin ja mitä hänen tulee tehdä?

Lakimies kertoo, että työnantaja voi purkaa virkasuhteen heti vain erittäin painavasta syystä. Purkuperusteen käyttö edellyttää, että työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt olennaisia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei voida pitää kohtuullisena, että virkasuhde jatkuisi edes irtisanomisajan.

Purkuperusteen on oltava painavampi kuin irtisanomisperusteen. Siihen tulee vedota nopeasti, lähtökohtaisesti 14 vuorokauden kuluessa, kun syy on tullut työnantajan tietoon. Myös irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen ja painava. Irtisanomisperuste voi olla myös se, ettei työntekijä enää selviydy työtehtävistään.

Puhelinkeskustelussa käydään läpi Paavon tilannetta. Hän on saanut kaksi vuotta sitten varoituksen oltuaan poissa töistä muutamia päiviä ilmoittamatta työnantajalle. Sen jälkeen hänellä on ollut useita muutaman päivän poissaoloja omalla ilmoituksella. Poissaoloja on käsitelty myös yhteispalaverissa työnantajan kanssa.

Paavo kertoo, että hänellä on ollut poikkeuksellisen kuormittava elämäntilanne. Tästä hän ei ole kuitenkaan halunnut puhua työnantajalle eikä työterveyslääkärille. Alkoholinkäyttö on viime vuosina lisääntynyt ja hän on myös kirjoittanut merkittäviä määriä PKV-lääkkeitä itselleen.

Apteekista on mennyt valvontailmoitus Valviraan, mistä käynnistyi selvitysprosessi. Paavon tulee toimittaa toimintakyvystään selvitystä Valviralle.

Vahinkoja ei ole sattunut

Paavo kertoo, ettei hänestä ole tehty potilasvalituksia eikä hänelle ole sattunut potilasvahinkoja. Hän ei ole ollut koskaan päihtyneenä töissä. Työ ei kuitenkaan oikein suju, hän on ahdistunut ja masentunut ja etenkin päivystystyö tuntuu raskaalta. Yksinäinen elämäntilanne ja tulevaisuus pelottaa. Paavo kantaa huolta myös siitä, miten hän selviää, jos virkasuhde päätetään ja millaisen selvityksen hän voi toimittaa toimintakyvystään Valviralle.

Uudet pelisäännöt

Luottamusmieheltä lakimies kuuli myöhemmin, ettei Paavon virkasuhdetta purettu eikä myöskään irtisanottu. Työnantajan kanssa sovittiin uusista pelisäännöistä poissaolojen ilmoittamisessa ja Paavon päivystämistä vähennettiin väliaikaisesti. Paavon toimintakykyä alettiin selvittää työterveyshuollossa yhdessä psykiatrin ja päihdelääkärin kanssa.

Tavoitteena oli selvittää ja hoitaa Paavon masennusta ja ahdistusta ja edetä asteittain lääkekäytön vähentämisessä. Paavolla oli jatkuva hoitosuhde työterveyslääkäriin. Paavo oli käynyt myös liiton luottamuslääkärin luona kolmasti ja saanut arvokasta kollegatukea tilanteessaan. Paavolla itsellään on nyt näytön paikka.

Lakimiehen vinkit tilanteessa

Ota yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen välittömästi. Älä mene yksin kuulemistilaisuuteen. Läpikäy tilanne avoimesti luottamusmiehen kanssa ja valmistautukaa tilaisuuteen rauhassa.

Lue myös

Työnantajan näkökulmasta tilanne näyttäytyy varmastikin luottamuksen horjumisena Valviran väliaikaisen rajoituksen takia. Miettikää luottamusmiehen kanssa, miten yhteistä luottamusta voitaisiin lähteä rakentamaan. Työnantajalla on vastuu potilas- ja työturvallisuudesta, työnantajan näkökulma perustuu lähtökohtaisesti tähän.

Valviran väliaikainen rajoitus ei ole yksistään peruste päättää virkasuhdetta eikä Paavon kertomasta ilmennyt lakimiehen mielestä suoranaisesti irtisanomisperustettakaan, mutta lakimies tähdensi, että luvattomat ja aiheettomat poissaolot sekä päihteiden käyttö voivat olla päättämisperuste. Koska Paavon toimintakyvyssä on hänen omastakin mielestään puutteita, lakimies suosittaa, että Paavo pyytää oman toimintakykynsä selvittämistä työterveyshuollossa. Nämä ovat myös asioita, jotka työnantajan tulee selvittää, jos työnantajalla herää epäily työntekijän toimintakyvystä.

Työpaikan päihdeohjelma ja sen toimintatavat on myös syytä kartoittaa. Selvittelyt ovat tärkeitä siksikin, että Paavo saa niistä tarvitsemiaan selvityksiä Valviralle. On tärkeää viestittää Valviralle, että on hakeutunut ja sitoutunut hoitoon ja että ei hoida itse itseään.

Lääkäriliiton luottamuslääkäriverkostosta löytyy asiantuntemusta ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa.

Paavon nimi on muutettu.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Kun aika on – näin lopetat vastaanoton

Lääkäri ei voi lopettaa vastaanottoaan noin vaan.

Tieteessä
Lääkkeiden riskinjakosopimuksille on selvä tarve

Sairaaloiden ja lääkeyritysten sopimukset ovat yleistyneet Suomessakin.

Ajassa
Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Liitossa
Laatupalkinnosta kilpailee kolme finalistia

Yksi finalisteista on Heinola, jossa on kehitetty vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa – kuvassa ovat johtava ylilääkäri Kirsi Timonen sekä geriatrian erikoislääkärit Pirjo Peltomäki ja Markus Peltonen.

Tiedepääkirjoitus
Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä, kirjoittaa Tua Annanmäki.

Ajassa
Mukana porukassa

– Johtoryhmässä on päässyt tutustumaan työyhteisöön laajemmin, kertoo erikoistuva lääkäri Joel Holmen.