• Minna Pihlava

Verenpaine vei useimmin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle

Eniten hoitajakäyntejä asiakasta kohti laskettuna aiheutti huumeiden käyttö.

Verenpaine vei useimmin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Kuva 1 / 1

Verenpainetauti, ylähengitysteiden akuutit infektiot ja selkäsärky olivat terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla yleisimpiä käyntisyitä viime vuonna, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta. Käyntejä oli 5,2 miljoonaa.

Asiakas kävi keskimäärin 2,3 kertaa terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla.

Yksittäisistä käyntisyistä polven nivelrikko aiheutti eniten käyntejä asiakasta kohti, keskimäärin 1,5.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanotoilla käytiin yhteensä 5,0 miljoonaa kertaa. Asiakasta kohden käyntejä oli keskimäärin 2,7 kertaa. Eniten käyntejä tehtiin terveyden ylläpidon tai sairauden ennaltaehkäisyn vuoksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi rokotusta tai aikuisen terveystarkastusta.

Asiakasta kohti hoitajakäyntejä oli eniten huumeiden käytön vuoksi, kolmekymmentä käyntiä. Huumeiden käyttö oli merkitty käyntisyyksi 1 000 asiakkaalla.

Tilastotiedot eivät ole kattavia

Alle puolet terveyskeskuksista yltää yli 70 prosentin lukemaan lääkärikäynnin syyn kirjauksessa.

Alle puolessa terveyskeskuksista lääkärikäyntien syyt on kirjattu yli 70 prosentissa käynneistä.

Suurimmassa osassa terveyskeskuksista lääkärit kirjaavat asiakkaiden käyntien syyt ICD-10 -luokituksella. ICD-10- luokituksen mukainen avosairaanhoidon lääkärin vastaanoton käyntisyy oli kirjattu 62,9 prosentissa käynneistä. ICPC-2- luokituksen mukainen käyntisyy oli noin 9,3 prosentissa käynneistä.

– Kuitenkin neljässä pääsääntöisesti ICPC-2 -luokitusta käyttävässä terveyskeskuksessa (Espoo, Kempele, Oulu, Salo) käyntisyy oli kirjattu kattavasti, noin 90 prosentissa avosairaanhoidon lääkärikäynneistä, THL:n tiedote kertoo.

Vain kaksi terveyskeskusta ylsi sadan prosentin kirjausasteeseen. Ne olivat Uudenkaupungin ja Sipoon terveyskeskukset.

Luokitusjärjestelmät ovat kansainvälisiä

Käyntisyy tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön näkemystä asiakkaan terveysongelmasta tai asiasta, jonka vuoksi palvelutapahtuma toteutuu. Se voi olla jo määritelty diagnoosi, joka ilmaisee lääketieteelliseen tietoon perustuvan käsityksen terveysongelman syystä, tai se voi olla muun ammattihenkilön näkemys asiakkaan kuvaamasta oireesta tai ongelmasta. Käyntisyitä voi olla palvelutapahtumalla yksi tai useampia.

Käyntisyy kirjataan luokitusjärjestelmillä ICD-10 tai ICPC-2.

ICD-10 on Maailman terveysjärjestön WHO:n laatima tautiluokitus, jonka käyttö on pakollista tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasasiakirjoihin.

ICPC on perusterveydenhuollossa kansainvälisesti laajimmalle levinnyt potilaan hoitoon hakeutumisen syitä ja terveysongelmia kuvaava koodisto.

Kuva: THL

Lisää aiheesta

WHO julkaisi ICD-11-tautiluokituksen
ICD-11 ei tule vielä Suomeen
Verenpaine vei useimmin terveyskeskuslääkärille

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.