Palleahermo-stimulaattori 3-vuotiaalle uniapnea-potilaalle

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa asennettiin joulukuussa palleahermostimulaattori 3-vuotiaalle sentraalista uniapneaa sairastavalle lapselle. Leikkauksen suorittivat professori Hans Meisner Münch-enistä ja erikoislääkäri Tero Sisto TAYS:sta. Unenaikaisen hengityksen ylläpitämiseksi lapsi on aiemmin tarvinnut respiraattorin, mikä on rajoittanut perheen elämää hankalasti. Hereillä ollessaan lapsi hengittää normaalisti. Nyt palleahermoihin implantoitujen stimulaattorien antamat impulssit palauttavat lapsen oman palleahengityksen unenaikaisen hengityskatkoksen aikana. Laite on pienikokoinen, ja sen avulla lapsen elämälaatu paranee merkittävästi.

A-hepatiitin torjunta kohdistetaan sairastuneen läheisiin

Suomessa kesällä puhjennut tavallista laajempi hepatiitti A -epidemia jatkuu yhä. Kansanterveyslaitoksen tilastojen mukaan löydöksiä raportoitiin viime vuoden aikana laboratorioista 365. Kymmenen aiemman vuoden aikana löydöksiä on ollut 50-100 vuodessa, ja tartunnan saaneet ovat olleet matkailijoita ja heidän perheenjäseniään; näitä tartuntoja on tietenkin mukana myös vuoden 1994 luvuissa.

Työnantaja maksamaan korvauksia loppuunpalaneelle työntekijälle

Oikeus on määrännyt Englannissa työnantajan maksamaan korvauksia työntekijälleen, joka oli liian suuren työtaakan alla palanut loppuun ja joutunut jäämään ennenaikaiselle eläkkeelle. Kyseessä on ennakkotapaus, ja useita vastaavanlaisia oikeusjuttuja lienee tulossa; Englannin lääkäriliitto on jo saanut useita yhteydenottoja uupuneilta sairaalalääkäreiltä. Tapauksesta kertoi British Medical Journal.

Vain joka kolmas masennuspotilas on hoidossa

Depressio on suomalaisilla yhtä yleinen, mutta ei yleisempi kuin muiden teollisuusmaiden väestössä. Kliinisesti merkittävän depression esiintyvyysluvut vaihtelevat tutkimuksissa miehillä 2,0 %:sta 5,5 %:iin ja naisilla 6,0 %:sta 11,1 %:iin; keskiarvo kaikista on 6,0 %. Ilmaantuvuustutkimusten perusteella vuosittain 1-2 % aikuisväestöstä sairastuu depressioon. Kliinisesti merkittävään depressioon sairastuu elämänsä aikana noin viidesosa ihmisistä. Naiset sairastuvat masennukseen useammin kuin miehet - elinikäinen riski on naisilla lähes kaksinkertainen. Depression epidemiologiaa selvitti tutkimusprofessori Ville Lehtinen Suomen Akatemian ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin marraskuun lopulla järjestämässä konsensuskokouksessa, jossa käsiteltiin depression tunnistamista ja hoitoa.

Teknologian arviointiyksikkö STAKESiin

Useissa mietinnöissä ja julkilausumissa - viimeksi priorisointiryhmän raportissa - tärkeäksi todettu terveydenhuollon teknologian arvioinnin kansallisen organisaation perustaminen on liikahtanut eteenpäin. Ensi vuoden alusta STAKESissa aloittaa projektiluonteinen teknologian arviointiyksikkö. Yksikön johtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori, dosentti Pekka Karp. Hänen apunaan toimii kehittämispäällikkö, FK Virpi Räisänen. Lisäksi yksikköön tuovat terveystaloustieteen ja terveydenhuollon asiantuntemusta apulaisprofessori, VTT Harri Sintonen ja ylilääkäri, dosentti Martti Kekomäki.

Säteilyloma säilyy ennallaan

Nykyisen säteilylomakäytännön kahdeksi vuodeksi vakiinnuttava uusi asetus tuli voimaan joulukuun alusta. Sairaalassa tai terveyskeskuksessa ns. säteilytyötä tekevälle on annettava normaalin vuosiloman lisäksi lomaa yksi arkipäivä jokaista kuukautta kohden, jonka hän on vähintään kuuden kuukauden ajan ollut säteilytyössä. Säteilylomaoikeus säilyy niissä tehtävissä, joihin se on tänä vuonna tosiasiallisesti liittynyt. Myös niihin rinnastettaviin uusiin tehtäviin voidaan myöntää lomaoikeus.

Kolesterolin lääkehoito vähensi kuolleisuutta

Kolesterolin alentaminen simvastatiinilla pienensi merkittävästi sepelvaltimotautipotilaiden kuolleisuutta ja vähensi kaikkia vakavia sepelvaltimotautikohtauksia. Myös ohitusleikkaukset ja pallolaajennukset vähenivät. Tämä todettiin viisi vuotta kestäneessä ns. 4S-tutkimuksessa (Scandinavian Simvastatin Survival Study), johon osallistui 4 444 potilasta. Tutkijoiden mukaan tulokset muuttanevat suomalaista sepelvaltimotaudin hoitokäytäntöä, osoittautuihan lääke tehokkaaksi myös potilailla, joiden hyperkolesterolemia on melko lievä.

Hyvän työterveyshuoltokäytännön yleisperiaatteet

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva sairausvakuutuslain uudistus (782/94) muuttaa työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä. Nykyisestä toimenpidekohtaisesta korvausjärjestelmästä siirrytään työntekijäkohtaisiin korvauksiin, kuten helmikuun alussa työterveyshuollon maksu- ja korvausjärjestelmän kehittämisvaihtoehdoista muistionsa jättänyt työryhmä oli esittänyt. Lain mukaan korvausta suoritetaan työterveyshuollon, sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 50 % valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan siten kuin Kansaneläkelaitos tarkemmin määrää. Yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon ja avohoitona annettavan terveydenhoidon kustannuksia korvataan enintään väestövastuista perusterveydenhuoltoa vastaavin osin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030