Työterveyshuoltoon esitetään laskennallisia korvausperusteita

Työterveyshuollon maksu- ja korvausjärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja pohtinut työryhmä esittää, että nykyisestä toimenpidekohtaisesta korvausjärjestelmästä siirryttäisiin työntekijäkohtaisiin korvauksiin. Laskennallinen korvausten enimmäismäärä työntekijää kohti arvioitaisiin mm. toimialakohtaisen sairastavuuden, työympäristötietojen, työpaikkojen koon ja työterveyshuollon henkilöstörakenteen perusteella. Työryhmän mielestä tällä tavoin rahat voitaisiin käyttää joustavammin kunkin yrityksen erityistarpeiden mukaan. Tavoitteena on myös ehkäisevän terveydenhoidon lisääminen. Työryhmä jätti helmikuun toisella viikolla muistionsa sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtaselle.

Orientoiva vaihe voimassa vuoden 1994 loppuun

Orientoivan koulutuksen perusteella voidaan laillistaa ne lääketieteen lisensiaatit, jotka saavat vaaditun palvelun suoritetuksi sekä laillistamispäätöksen ennen tämän vuoden loppua, ilmoitetaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta. Muita lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvia koskee uusi asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta. Koulutusta valvova yliopisto voi kyseiseen kahden vuoden lisäkoulutukseen hyväksyä tutkinnon jälkeen suoritetun palvelun.

STAKES laatinut depression tunnistamis- ja hoitomallin

Depressio on yleinen ja toimintakykyä heikentävä mutta selvästi alidiagnosoitu mielenterveyden häiriö. STAKESissa toimivan työryhmän mukaan sitä sairastaa noin 10-15 % terveyskeskuslääkäreiden vastaanotolle tulevista potilaista. Masennus peittyy usein somaattisten vaivojen taakse, eikä sitä tavanomaisessa vastaanottotyössä helposti havaita. Niinpä vain runsas puolet näistä potilaista saa asianmukaisen diagnoosin ja hoidon.

Ensimmäiset lääketieteen erityispätevyydet myönnetty

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi keväällä 1993 säännöt uutta lääketieteen erityispätevyysjärjestelmää varten. 10.12. hallitus hyväksyi ensimmäiset tämänmukaiset koulutusohjelmat päihdelääketieteen sekä sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon aloilla. Lääkäriliiton koulutusvaliokunta myönsi kokouksessaan 20.1.94 Suomen Sukellus- ja Ylipainelääketieteellisen Yhdistyksen esityksestä sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon erityispätevyyden viidelle lääkärille: professori Juha Niinikoski, erikoislääkäri Jorma Klossner, professori Lauri A Laitinen, erikoislääkäri Juha Kuokkanen ja erikoislääkäri Seppo A Sipinen. Uusien Lääkäriliiton myöntämien erityispätevyyksien saaneiden lääkärien nimet tullaan jatkossa julkaisemaan Lääkärilehden jäsenistö-palstalla. (HH)

Suositus vastaanottotoiminnan sopimukseksi

Lääkäriliitto ja Lääkärikeskusten Yhdistys ovat yhdessä valmistelleet suosituksen, jota voidaan käyttää lääkärin ja lääkärikeskuksen välisenä sopimuksena lääkärin työskennellessä lääkärikeskuksessa yksityisenä ammatinharjoittajana. Sopimus hyväksyttiin 27.1.94. Lääkärikeskusten Yhdistys toimittaa suosituksen omille jäsenlaitoksilleen ja lääkärit voivat tilata lomakketta Lääkäriliiton neuvotteluosastolta, puh. (90) 3930 735 ja 3930 736.

Novadolin markkinointi vaikeuksissa

Lääkärilehden numerossa 4/94 uutisoitiin Leiraksen Novadol-valmisteesta. Se sisältää 400 mg ibuprofeenia ja 200 mg magnesiumhydroksidia. Novadolin tiedotus- ja mainontakampanja kertoi ibuprofeenin imeytyvän magnesiumhydroksidin mukanaolon vuoksi nopeasti ja säästävän mahan limakalvoa. Lääkelaitos ei kuitenkaan ole pitänyt näyttöä näistä ominaisuuksista riittävänä, eikä myyntilupakäsittelyn yhteydessä hyväksytty esiteteksti oikeuta näiden väitteiden esittämiseen markkinoinnissa. Novadol saikin jo näyttävän kampanjansa alkuvaiheessa mainonnan keskeyttämisvaatimuksen sekä Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan yleisömainonnan tarkastusvaliokunnalta että pian perään lääkelaitokselta. Mainontaa on sittemmin korjattu ja kampanja pyörii taas.

Lääkkeiden erityiskorvauksiin muutoksia

Valtioneuvosto on päättänyt huhtikuun alusta käyttöön tulevat erityiskorvattavien eli 100-prosenttisesti ja 75-prosenttisesti korvattavien lääkkeiden ryhmät. Nykyisin täysin korvattavien lääkkeiden ryhmästä siirretään 75-prosenttisesti korvattaviin kihdin ja hajapesäkkeisten sidekudostautien lääkkeet. Lisäksi kroonisen virtsatietulehduksen lääkkeet siirretään nykyisestä erityiskorvausluokastaan 50-prosenttisesti korvattaviksi.

Torbjörn Sonck Lääketeollisuus-liiton hallituksen puheenjohtajaksi

Lääketeollisuusliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Ciba-Geigy Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Sonck. Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Orion-yhtymä Oy Orion-Farmoksen toimitusjohtaja Matti Lievonen. Kaksi vuotta sitten perustetun Lääketeollisuusliiton ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja oli Orion-yhtymä Oy Orion-Farmos lääketeollisuuden toimitusjohtaja Olavi Larma.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030