Lehti 35: Ajan­kohtai­sta 35/1996 vsk 51 s. 3764

Lääkkeiden myynnin kasvu hidastunut maailmalla, mutta ei Suomessa

Vuoden 1996 ensimmäisen puoliskon tiedot osoittavat lääkkeiden myynnin kasvaneen länsimaissa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna keskimäärin 6 %. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 10 %.

Scripissä (No 2169, s. 19) tarkastelluista maista myynti on kasvanut länsimaiden keskiarvoa nopeammin monissa Euroopan maissa. Italiassa kasvu oli 12 %, Iso-Britanniassa 9 % ja Belgiassa 7 %. Myös USA:ssa kasvua oli 7 %, Kanadassa sen sijaan 3 % ja Japanissa vain yksi prosentti.

Eri lääkeryhmistä on kasvanut Euroopan lääkemarkkinoiden suurimmissa maissa nopeimmin veritautien ja verivalmisteiden (16 %) sekä sytostaattien (13 %) ja hermostoon vaikuttavien lääkkeiden (12 %) myynti. Verenkiertoelinsairauksien lääkkeitä myydään Euroopassa rahana mitaten edelleen eniten, mutta niiden kasvu oli vuoden alkupuoliskolla keskimääräistä hitaampi eli 5 %.

Lue myös

Myös Ruotsissa on lääkkeiden myynnin kasvu hidastunut parin ankaran kasvuvuoden jälkeen, kertoo Apoteksbolagetin tilastokatsaus. Vuoden 1996 alkupuoliskolla kasvua oli 5 % edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Tämä aiheutui sairaalamyynnin kasvun pysähtymisestä ja itsehoitolääkkeiden heikosta myyntikehityksestä. Sen sijaan avohoidon reseptilääkkeiden myynti rahana kasvoi 8 %, vaikka myynnin volyymi pakkauksina mitaten väheni 3 %. Tämä ristiriita selittyy sillä, että lääkehoito painottuu uusilla, kalliimmilla lääkkeillä.

Suomessa lääkkeiden myynti kasvoi vuonna 1995 edellisvuodesta 10 %. Alkuvuoden myynnin kehityksestä voidaan ennakoida, että vuoden 1996 kasvu tulee olemaan samaa suuruusluokkaa. Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat syyskuun 1996 loppuun mennessä 11 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030